1+1 Regnskap AS
Juridisk navn:  1+1 Regnskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91906806
Postboks 1424 Oasen Damsgårdsveien 167 Fax: 55981967
5844 Bergen 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991937099
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/22/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.2%
Resultat  
  
-757.14%
Egenkapital  
  
-16.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.294.000 5.130.000 5.271.000 5.474.000 4.415.000
Resultat: -46.000 7.000 -223.000 340.000 116.000
Egenkapital: 188.000 224.000 221.000 393.000 352.000
Regnskap for  1+1 Regnskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.294.000 5.130.000 5.271.000 5.474.000 4.415.000
Driftskostnader -5.315.000 -5.115.000 -5.494.000 -5.139.000 -4.297.000
Driftsresultat -22.000 14.000 -222.000 335.000 119.000
Finansinntekter 7.000 14.000 17.000 16.000 9.000
Finanskostnader -31.000 -22.000 -18.000 -10.000 -12.000
Finans -24.000 -8.000 -1.000 6.000 -3.000
Resultat før skatt -46.000 7.000 -223.000 340.000 116.000
Skattekostnad 10.000 -4.000 51.000 -99.000 -28.000
Årsresultat -36.000 3.000 -172.000 241.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 165.000 158.000 263.000 43.000 64.000
Sum omløpsmidler 1.069.000 1.405.000 669.000 1.063.000 993.000
Sum eiendeler 1.234.000 1.563.000 932.000 1.106.000 1.057.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 118.000 115.000 286.000 245.000
Sum egenkapital 188.000 224.000 221.000 393.000 352.000
Sum langsiktig gjeld 175.000 306.000 69.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 870.000 1.032.000 641.000 713.000 705.000
Sum gjeld og egenkapital 1.233.000 1.562.000 931.000 1.105.000 1.056.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.294.000 5.130.000 5.271.000 5.474.000 4.403.000
Andre inntekter 0 0 0 0 12.000
Driftsinntekter 5.294.000 5.130.000 5.271.000 5.474.000 4.415.000
Varekostnad 0 -329.000 -1.236.000 -547.000 -50.000
Lønninger -3.552.000 -3.227.000 -2.723.000 -3.057.000 -3.076.000
Avskrivning 0 -21.000 -21.000 -21.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.763.000 -1.538.000 -1.514.000 -1.514.000 -1.161.000
Driftskostnader -5.315.000 -5.115.000 -5.494.000 -5.139.000 -4.297.000
Driftsresultat -22.000 14.000 -222.000 335.000 119.000
Finansinntekter 7.000 14.000 17.000 16.000 9.000
Finanskostnader -31.000 -22.000 -18.000 -10.000 -12.000
Finans -24.000 -8.000 -1.000 6.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Årsresultat -36.000 3.000 -172.000 241.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 58.000 48.000 51.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 21.000 43.000 64.000
Sum varige driftsmidler 0 0 21.000 43.000 64.000
Sum finansielle anleggsmidler 107.000 110.000 190.000 0 0
Sum anleggsmidler 165.000 158.000 263.000 43.000 64.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 756.000 1.106.000 624.000 968.000 744.000
Andre fordringer 232.000 160.000 0 4.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 81.000 139.000 44.000 92.000 220.000
Sum omløpsmidler 1.069.000 1.405.000 669.000 1.063.000 993.000
Sum eiendeler 1.234.000 1.563.000 932.000 1.106.000 1.057.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 118.000 115.000 286.000 245.000
Sum egenkapital 188.000 224.000 221.000 393.000 352.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 134.000 255.000 146.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 175.000 306.000 69.000 0 0
Leverandørgjeld 19.000 7.000 10.000 37.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0 99.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 352.000 490.000 269.000 312.000 334.000
Utbytte 0 0 0 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 366.000 281.000 216.000 266.000 321.000
Sum kortsiktig gjeld 870.000 1.032.000 641.000 713.000 705.000
Sum gjeld og egenkapital 1.233.000 1.562.000 931.000 1.105.000 1.056.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 199.000 373.000 28.000 350.000 288.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1 1.5 1.5
Soliditet 15.2 14.3 23.7 35.5 33.3
Resultatgrad -0.4 0.3 -4.2 6.1 2.7
Rentedekningsgrad -0.7 0.6 -12.3 33.5 10.7
Gjeldsgrad 5.6 6 3.2 1.8 2.0
Total kapitalrentabilitet -1.2 1.8 31.7 12.1
Signatur
08.07.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex