Øystese Mek Verksted As
Juridisk navn:  Øystese Mek Verksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56550200
Postboks 93 Lundanes 2 Fax: 56550311
5604 Øystese 5610 Øystese
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 966912456
Aksjekapital: 464.184 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 6/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hardanger Revisjon As
Regnskapsfører: Ole Hermansen
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.13%
Resultat  
  
118.71%
Egenkapital  
  
12.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 60.454.000 60.533.000 75.377.000 82.568.000 81.198.000
Resultat: 2.443.000 1.117.000 2.789.000 4.294.000 4.042.000
Egenkapital: 9.762.000 8.665.000 7.655.000 9.194.000 7.915.000
Regnskap for  Øystese Mek Verksted As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 60.454.000 60.533.000 75.377.000 82.568.000 81.198.000
Driftskostnader -57.669.000 -59.809.000 -72.390.000 -78.025.000 -76.779.000
Driftsresultat 2.785.000 724.000 2.987.000 4.544.000 4.420.000
Finansinntekter 126.000 958.000 307.000 285.000 269.000
Finanskostnader -468.000 -565.000 -505.000 -534.000 -646.000
Finans -342.000 393.000 -198.000 -249.000 -377.000
Resultat før skatt 2.443.000 1.117.000 2.789.000 4.294.000 4.042.000
Skattekostnad -546.000 -107.000 -639.000 -1.016.000 -996.000
Årsresultat 1.897.000 1.010.000 2.150.000 3.279.000 3.046.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.717.000 17.935.000 19.149.000 19.569.000 16.227.000
Sum omløpsmidler 10.467.000 8.732.000 10.715.000 16.071.000 17.250.000
Sum eiendeler 28.184.000 26.667.000 29.864.000 35.640.000 33.477.000
Sum opptjent egenkapital 9.298.000 8.201.000 7.191.000 8.634.000 7.355.000
Sum egenkapital 9.762.000 8.665.000 7.655.000 9.194.000 7.915.000
Sum langsiktig gjeld 12.422.000 12.939.000 14.095.000 16.167.000 14.923.000
Sum kortsiktig gjeld 6.001.000 5.064.000 8.114.000 10.280.000 10.639.000
Sum gjeld og egenkapital 28.185.000 26.668.000 29.864.000 35.641.000 33.477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.763.000 59.739.000 74.711.000 81.926.000 80.439.000
Andre inntekter 691.000 794.000 666.000 642.000 759.000
Driftsinntekter 60.454.000 60.533.000 75.377.000 82.568.000 81.198.000
Varekostnad -37.423.000 -38.141.000 -47.767.000 -52.186.000 -52.057.000
Lønninger -13.096.000 -13.195.000 -15.756.000 -17.425.000 -16.487.000
Avskrivning -1.763.000 -1.846.000 -1.855.000 -1.792.000 -1.591.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.387.000 -6.627.000 -7.012.000 -6.622.000 -6.644.000
Driftskostnader -57.669.000 -59.809.000 -72.390.000 -78.025.000 -76.779.000
Driftsresultat 2.785.000 724.000 2.987.000 4.544.000 4.420.000
Finansinntekter 126.000 958.000 307.000 285.000 269.000
Finanskostnader -468.000 -565.000 -505.000 -534.000 -646.000
Finans -342.000 393.000 -198.000 -249.000 -377.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -800.000 0 -1.000.000 -2.000.000 -800.000
Årsresultat 1.897.000 1.010.000 2.150.000 3.279.000 3.046.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 8.594.000 9.273.000 10.036.000 10.790.000 9.146.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.682.000 5.233.000 5.683.000 5.879.000 4.181.000
Sum varige driftsmidler 14.277.000 14.505.000 15.718.000 16.669.000 13.326.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.440.000 3.430.000 3.430.000 2.900.000 2.900.000
Sum anleggsmidler 17.717.000 17.935.000 19.149.000 19.569.000 16.227.000
Varebeholdning 5.073.000 3.158.000 3.162.000 4.963.000 4.556.000
Kundefordringer 2.105.000 2.127.000 3.448.000 3.597.000 5.565.000
Andre fordringer 1.739.000 1.991.000 993.000 3.821.000 856.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.551.000 1.456.000 3.113.000 3.690.000 6.273.000
Sum omløpsmidler 10.467.000 8.732.000 10.715.000 16.071.000 17.250.000
Sum eiendeler 28.184.000 26.667.000 29.864.000 35.640.000 33.477.000
Sum opptjent egenkapital 9.298.000 8.201.000 7.191.000 8.634.000 7.355.000
Sum egenkapital 9.762.000 8.665.000 7.655.000 9.194.000 7.915.000
Sum avsetninger til forpliktelser 340.000 333.000 353.000 355.000 345.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.422.000 12.939.000 14.095.000 16.167.000 14.923.000
Leverandørgjeld 1.422.000 1.822.000 2.067.000 3.372.000 5.148.000
Betalbar skatt 539.000 127.000 641.000 1.005.000 967.000
Skyldig offentlige avgifter 1.433.000 1.813.000 1.359.000 1.968.000 1.869.000
Utbytte -800.000 0 -1.000.000 -2.000.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 1.806.000 1.302.000 3.047.000 1.934.000 1.855.000
Sum kortsiktig gjeld 6.001.000 5.064.000 8.114.000 10.280.000 10.639.000
Sum gjeld og egenkapital 28.185.000 26.668.000 29.864.000 35.641.000 33.477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.466.000 3.668.000 2.601.000 5.791.000 6.611.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.3 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 0.9 1.1 1.2
Soliditet 34.6 32.5 25.6 25.8 23.6
Resultatgrad 4.6 1.2 4 5.5 5.4
Rentedekningsgrad 6.0 1.3 5.9 8.5 6.8
Gjeldsgrad 1.9 2.1 2.9 2.9 3.2
Total kapitalrentabilitet 10.3 6.3 1 13.5 1
Signatur
20.10.2021
SIGNATUR
GJERDE LEIF
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex