Øye Maskin As
Juridisk navn:  Øye Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70042172
Fax: 70042135
6170 Vartdal 6170 Vartdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 829442892
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/8/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Utvikling:
Omsetning  
  
50.06%
Resultat  
  
1419.35%
Egenkapital  
  
6.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 30.651.000 20.426.000 26.284.000 20.289.000 23.033.000
Resultat: 818.000 -62.000 719.000 -670.000 36.000
Egenkapital: 4.026.000 3.787.000 3.836.000 3.277.000 3.805.000
Regnskap for  Øye Maskin As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 30.651.000 20.426.000 26.284.000 20.289.000 23.033.000
Driftskostnader -29.721.000 -20.395.000 -25.340.000 -20.740.000 -22.786.000
Driftsresultat 931.000 31.000 944.000 -451.000 246.000
Finansinntekter 23.000 121.000 24.000 26.000 54.000
Finanskostnader -135.000 -215.000 -249.000 -245.000 -264.000
Finans -112.000 -94.000 -225.000 -219.000 -210.000
Resultat før skatt 818.000 -62.000 719.000 -670.000 36.000
Skattekostnad -179.000 13.000 -160.000 141.000 -12.000
Årsresultat 638.000 -49.000 559.000 -529.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 427.000 501.000 426.000 630.000 460.000
Sum omløpsmidler 12.940.000 9.839.000 12.115.000 10.493.000 12.598.000
Sum eiendeler 13.367.000 10.340.000 12.541.000 11.123.000 13.058.000
Sum opptjent egenkapital 3.624.000 3.385.000 3.434.000 2.875.000 3.403.000
Sum egenkapital 4.026.000 3.787.000 3.836.000 3.277.000 3.805.000
Sum langsiktig gjeld 95.000 195.000 195.000 194.000
Sum kortsiktig gjeld 9.342.000 6.457.000 8.510.000 7.651.000 9.058.000
Sum gjeld og egenkapital 13.368.000 10.339.000 12.541.000 11.123.000 13.057.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.651.000 20.392.000 26.284.000 20.239.000 22.965.000
Andre inntekter 34.000 0 50.000 68.000
Driftsinntekter 30.651.000 20.426.000 26.284.000 20.289.000 23.033.000
Varekostnad -24.879.000 -16.304.000 -20.957.000 -15.791.000 -18.062.000
Lønninger -2.981.000 -2.616.000 -2.806.000 -3.072.000 -2.958.000
Avskrivning -62.000 -48.000 -44.000 -56.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.799.000 -1.427.000 -1.533.000 -1.821.000 -1.713.000
Driftskostnader -29.721.000 -20.395.000 -25.340.000 -20.740.000 -22.786.000
Driftsresultat 931.000 31.000 944.000 -451.000 246.000
Finansinntekter 23.000 121.000 24.000 26.000 54.000
Finanskostnader -135.000 -215.000 -249.000 -245.000 -264.000
Finans -112.000 -94.000 -225.000 -219.000 -210.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 638.000 -49.000 559.000 -529.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 113.000 127.000 114.000 274.000 133.000
Fast eiendom 50.000 50.000 50.000 50.000
Maskiner anlegg 11.000 16.000 21.000 30.000 42.000
Driftsløsøre 115.000 172.000 105.000 139.000 99.000
Sum varige driftsmidler 126.000 237.000 175.000 219.000 190.000
Sum finansielle anleggsmidler 188.000 137.000 137.000 137.000 137.000
Sum anleggsmidler 427.000 501.000 426.000 630.000 460.000
Varebeholdning 9.966.000 8.893.000 8.098.000 8.233.000 9.019.000
Kundefordringer 2.751.000 778.000 3.851.000 2.007.000 3.356.000
Andre fordringer 100.000 69.000 68.000 109.000 94.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 122.000 98.000 97.000 144.000 129.000
Sum omløpsmidler 12.940.000 9.839.000 12.115.000 10.493.000 12.598.000
Sum eiendeler 13.367.000 10.340.000 12.541.000 11.123.000 13.058.000
Sum opptjent egenkapital 3.624.000 3.385.000 3.434.000 2.875.000 3.403.000
Sum egenkapital 4.026.000 3.787.000 3.836.000 3.277.000 3.805.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.708.000 3.180.000 4.044.000 3.054.000 3.885.000
Sum langsiktig gjeld 95.000 195.000 195.000 194.000
Leverandørgjeld 5.100.000 1.742.000 2.629.000 3.575.000 4.303.000
Betalbar skatt 165.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 324.000 529.000 659.000 477.000 374.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.044.000 1.007.000 1.177.000 545.000 495.000
Sum kortsiktig gjeld 9.342.000 6.457.000 8.510.000 7.651.000 9.058.000
Sum gjeld og egenkapital 13.368.000 10.339.000 12.541.000 11.123.000 13.057.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.598.000 3.382.000 3.605.000 2.842.000 3.540.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.5 0.3 0.4
Soliditet 30.1 36.6 30.6 29.5 29.1
Resultatgrad 3.0 0.2 3.6 -2.2 1.1
Rentedekningsgrad 6.9 0.1 3.8 -1.8 0.9
Gjeldsgrad 2.3 1.7 2.3 2.4 2.4
Total kapitalrentabilitet 7.1 1.5 7.7 -3.8 2.3
Signatur
02.06.2017
SIGNATUR
ØYE NILS ARNE
ØYE RIGMOR
Prokurister
02.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex