Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øvre Kirkesdalen Samdrift Da
Juridisk navn:  Øvre Kirkesdalen Samdrift Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77837199
v/ Ove Berg Jensvollveien 169 Kirkesdalsveien 1763 Fax:
9325 Bardufoss 9325 Bardufoss
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Målselv
Org.nr: 985747105
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/18/2003
Foretakstype: DA
Revisor: Revisorene Helberg & Øverås As
Regnskapsfører: Aha Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-70.13%
Resultat  
  
286.39%
Egenkapital  
  
-89.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.931.000 6.465.000 7.700.000 7.145.000
Resultat: 822.000 -441.000 616.000 326.000
Egenkapital: 200.000 1.871.000 2.312.000 1.696.000
Regnskap for  Øvre Kirkesdalen Samdrift Da
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.931.000 6.465.000 7.700.000 7.145.000
Driftskostnader -1.120.000 -6.858.000 -7.068.000 -6.799.000
Driftsresultat 812.000 -394.000 631.000 346.000
Finansinntekter 14.000 9.000 9.000 10.000
Finanskostnader -4.000 -56.000 -24.000 -31.000
Finans 10.000 -47.000 -15.000 -21.000
Resultat før skatt 822.000 -441.000 616.000 326.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 822.000 -441.000 616.000 326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler -84.000 1.182.000 1.207.000 753.000
Sum omløpsmidler 644.000 1.911.000 2.442.000 1.554.000
Sum eiendeler 560.000 3.093.000 3.649.000 2.307.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 1.871.000 2.312.000 1.696.000
Sum egenkapital 200.000 1.871.000 2.312.000 1.696.000
Sum langsiktig gjeld 0 855.000 1.000.000 352.000
Sum kortsiktig gjeld 361.000 367.000 336.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 561.000 3.093.000 3.648.000 2.306.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.014.000 5.671.000 5.852.000 5.346.000
Andre inntekter 918.000 794.000 1.848.000 1.798.000
Driftsinntekter 1.931.000 6.465.000 7.700.000 7.145.000
Varekostnad -4.000 -3.601.000 -3.646.000 -3.578.000
Lønninger -27.000 -1.469.000 -673.000 -539.000
Avskrivning 0 -224.000 -226.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -914.000 -1.565.000 -2.629.000 -2.693.000
Driftskostnader -1.120.000 -6.858.000 -7.068.000 -6.799.000
Driftsresultat 812.000 -394.000 631.000 346.000
Finansinntekter 14.000 9.000 9.000 10.000
Finanskostnader -4.000 -56.000 -24.000 -31.000
Finans 10.000 -47.000 -15.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 822.000 -441.000 616.000 326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg -151.000 568.000 637.000 719.000
Driftsløsøre 68.000 614.000 569.000 33.000
Sum varige driftsmidler -84.000 1.182.000 1.207.000 753.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler -84.000 1.182.000 1.207.000 753.000
Varebeholdning 0 1.177.000 1.176.000 1.071.000
Kundefordringer 34.000 486.000 393.000 440.000
Andre fordringer 0 0 7.000 13.000
Sum investeringer 0 12.000 12.000 12.000
Kasse, bank 610.000 236.000 854.000 18.000
Sum omløpsmidler 644.000 1.911.000 2.442.000 1.554.000
Sum eiendeler 560.000 3.093.000 3.649.000 2.307.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 1.871.000 2.312.000 1.696.000
Sum egenkapital 200.000 1.871.000 2.312.000 1.696.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 7.000
Sum langsiktig gjeld 0 855.000 1.000.000 352.000
Leverandørgjeld 0 119.000 230.000 80.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 361.000 190.000 80.000 141.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 58.000 26.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 361.000 367.000 336.000 258.000
Sum gjeld og egenkapital 561.000 3.093.000 3.648.000 2.306.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 283.000 1.544.000 2.106.000 1.296.000
Likviditetsgrad 1 1.8 5 7.3 6
Likviditetsgrad 2 1.8 2 3.8 1.9
Soliditet 35.7 60.5 63.4 73.5
Resultatgrad 42.1 -6.1 8.2 4.8
Rentedekningsgrad 2 26.3 11.2
Gjeldsgrad 1.8 0.7 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 147.2 -12.4 17.5 15.4
Signatur
17.07.2017
Prokurister
17.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex