Østhusmarka Vel
Juridisk navn:  Østhusmarka Vel
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51683100
C/O Bate Boligbyggelag Postboks 88 Sentrum Zetlitzveien 2 Fax: 51683140
4001 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 994567667
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/12/2009
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Bate Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
31.58%
Egenkapital  
  
18.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 65.000 65.000 65.000 0
Resultat: 25.000 19.000 79.000 0
Egenkapital: 170.000 144.000 124.000 88.000
Regnskap for  Østhusmarka Vel
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 65.000 65.000 65.000 0
Driftskostnader -40.000 -46.000 14.000 0
Driftsresultat 25.000 19.000 79.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 25.000 19.000 79.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 26.000 20.000 80.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 174.000 144.000 125.000 186.000
Sum eiendeler 174.000 144.000 125.000 186.000
Sum opptjent egenkapital 170.000 144.000 124.000 88.000
Sum egenkapital 170.000 144.000 124.000 88.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 0 0 97.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 144.000 124.000 185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 65.000 65.000 65.000 0
Driftsinntekter 65.000 65.000 65.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -46.000 14.000 0
Driftskostnader -40.000 -46.000 14.000 0
Driftsresultat 25.000 19.000 79.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 26.000 20.000 80.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 1.000 3.000 2.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 173.000 141.000 123.000 179.000
Sum omløpsmidler 174.000 144.000 125.000 186.000
Sum eiendeler 174.000 144.000 125.000 186.000
Sum opptjent egenkapital 170.000 144.000 124.000 88.000
Sum egenkapital 170.000 144.000 124.000 88.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 0 97.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 0 0 97.000
Sum gjeld og egenkapital 174.000 144.000 124.000 185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 170.000 144.000 125.000 89.000
Likviditetsgrad 1 43.5 1.9
Likviditetsgrad 2 43.5 0 0 1.9
Soliditet 97.7 1 1 47.6
Resultatgrad 38.5 29.2 121.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 1.1
Total kapitalrentabilitet 14.4 13.2 63.7 0
Signatur
07.06.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex