Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Østbø As
Juridisk navn:  Østbø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75500900
Postboks 1447 Plassen 5 Fax: 75500901
8038 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 920508324
Aksjekapital: 902.000 NOK
Antall ansatte: 212
Etableringsdato: 3/19/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.27%
Resultat  
  
60.04%
Egenkapital  
  
16.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 355.579.000 319.575.000 276.104.000 270.541.000 256.880.000
Resultat: 23.572.000 14.729.000 6.980.000 9.292.000 15.466.000
Egenkapital: 100.931.000 86.436.000 77.036.000 71.716.000 65.829.000
Regnskap for  Østbø As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 355.579.000 319.575.000 276.104.000 270.541.000 256.880.000
Driftskostnader -331.047.000 -303.420.000 -267.598.000 -259.877.000 -240.333.000
Driftsresultat 24.531.000 16.154.000 8.506.000 10.666.000 16.548.000
Finansinntekter 437.000 279.000 415.000 243.000 191.000
Finanskostnader -1.396.000 -1.705.000 -1.940.000 -1.617.000 -1.271.000
Finans -959.000 -1.426.000 -1.525.000 -1.374.000 -1.080.000
Resultat før skatt 23.572.000 14.729.000 6.980.000 9.292.000 15.466.000
Skattekostnad -5.470.000 -3.329.000 -1.761.000 -2.265.000 -3.805.000
Årsresultat 18.103.000 11.400.000 5.220.000 7.026.000 11.661.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 120.658.000 106.137.000 98.939.000 86.785.000 88.889.000
Sum omløpsmidler 73.691.000 82.213.000 58.266.000 68.854.000 60.835.000
Sum eiendeler 194.349.000 188.350.000 157.205.000 155.639.000 149.724.000
Sum opptjent egenkapital 91.919.000 77.424.000 68.023.000 62.704.000 56.817.000
Sum egenkapital 100.931.000 86.436.000 77.036.000 71.716.000 65.829.000
Sum langsiktig gjeld 34.798.000 39.052.000 43.979.000 49.421.000 36.045.000
Sum kortsiktig gjeld 58.620.000 62.862.000 36.189.000 34.502.000 47.851.000
Sum gjeld og egenkapital 194.349.000 188.350.000 157.203.000 155.639.000 149.725.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 352.845.000 318.033.000 274.523.000 268.766.000 250.120.000
Andre inntekter 2.734.000 1.542.000 1.581.000 1.775.000 6.760.000
Driftsinntekter 355.579.000 319.575.000 276.104.000 270.541.000 256.880.000
Varekostnad -103.058.000 -97.870.000 -70.924.000 -70.028.000 -67.111.000
Lønninger -95.734.000 -88.501.000 -84.498.000 -82.214.000 -77.195.000
Avskrivning -16.194.000 -15.925.000 -14.533.000 -15.348.000 -15.099.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -116.061.000 -101.124.000 -97.643.000 -92.287.000 -80.928.000
Driftskostnader -331.047.000 -303.420.000 -267.598.000 -259.877.000 -240.333.000
Driftsresultat 24.531.000 16.154.000 8.506.000 10.666.000 16.548.000
Finansinntekter 437.000 279.000 415.000 243.000 191.000
Finanskostnader -1.396.000 -1.705.000 -1.940.000 -1.617.000 -1.271.000
Finans -959.000 -1.426.000 -1.525.000 -1.374.000 -1.080.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.608.000 -2.000.000 0 -1.100.000 -1.100.000
Årsresultat 18.103.000 11.400.000 5.220.000 7.026.000 11.661.000
Balanse detaljer          
Goodwill 317.000 417.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.905.000 1.461.000 606.000 61.000 0
Fast eiendom 66.921.000 67.745.000 65.729.000 60.203.000 56.373.000
Maskiner anlegg 34.740.000 20.960.000 17.843.000 18.522.000 18.965.000
Driftsløsøre 98.000 14.729.000 13.839.000 6.943.000 12.353.000
Sum varige driftsmidler 101.760.000 103.433.000 97.411.000 85.668.000 87.690.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.994.000 1.243.000 922.000 1.056.000 1.199.000
Sum anleggsmidler 120.658.000 106.137.000 98.939.000 86.785.000 88.889.000
Varebeholdning -1.805.000 480.000 337.000 758.000 -105.000
Kundefordringer 45.991.000 48.956.000 43.213.000 46.007.000 54.288.000
Andre fordringer 4.253.000 3.024.000 2.396.000 5.814.000 3.940.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.370.000 29.752.000 12.320.000 16.275.000 2.713.000
Sum omløpsmidler 73.691.000 82.213.000 58.266.000 68.854.000 60.835.000
Sum eiendeler 194.349.000 188.350.000 157.205.000 155.639.000 149.724.000
Sum opptjent egenkapital 91.919.000 77.424.000 68.023.000 62.704.000 56.817.000
Sum egenkapital 100.931.000 86.436.000 77.036.000 71.716.000 65.829.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.542.000
Gjeld til kredittinstitutt 434.000 2.902.000 448.000 458.000 466.000
Sum langsiktig gjeld 34.798.000 39.052.000 43.979.000 49.421.000 36.045.000
Leverandørgjeld 18.012.000 25.671.000 16.191.000 9.772.000 16.181.000
Betalbar skatt 6.014.000 3.766.000 2.306.000 2.952.000 3.739.000
Skyldig offentlige avgifter 10.832.000 9.685.000 7.093.000 7.739.000 6.949.000
Utbytte -3.608.000 -2.000.000 0 -1.100.000 -1.100.000
Annen kortsiktig gjeld 19.720.000 18.838.000 10.152.000 12.481.000 19.417.000
Sum kortsiktig gjeld 58.620.000 62.862.000 36.189.000 34.502.000 47.851.000
Sum gjeld og egenkapital 194.349.000 188.350.000 157.203.000 155.639.000 149.725.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.071.000 19.351.000 22.077.000 34.352.000 12.984.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.6 2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.6 2 1.3
Soliditet 51.9 45.9 4 46.1 4
Resultatgrad 6.9 5.1 3.1 3.9 6.4
Rentedekningsgrad 17.6 9.5 4.4 6.6 1
Gjeldsgrad 0.9 1.2 1 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet 12.8 8.7 5.7 7 11.2
Signatur
01.07.2021
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex