Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øksne Skog Da
Juridisk navn:  Øksne Skog Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61192363
Rosetstien 12 Rosetstien 12 Fax:
2833 Raufoss 2833 Raufoss
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Toten
Org.nr: 969437643
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/29/1976
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Toten Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-49.25%
Resultat  
  
-175%
Egenkapital  
  
-14.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2018 2017 2016
Omsetning: 34.000 67.000 7.000 21.000 31.000
Resultat: -77.000 -28.000 -15.000 -61.000 -72.000
Egenkapital: 288.000 336.000 191.000 207.000 228.000
Regnskap for  Øksne Skog Da
Resultat 2021 2020 2018 2017 2016
Driftsinntekter 34.000 67.000 7.000 21.000 31.000
Driftskostnader -72.000 -60.000 -24.000 -82.000 -104.000
Driftsresultat -78.000 -30.000 -17.000 -61.000 -73.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt -77.000 -28.000 -15.000 -61.000 -72.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -77.000 -28.000 -15.000 -61.000 -72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000
Sum omløpsmidler 113.000 153.000 34.000 51.000 94.000
Sum eiendeler 320.000 360.000 241.000 258.000 301.000
Sum opptjent egenkapital 183.000 209.000 191.000 207.000 228.000
Sum egenkapital 288.000 336.000 191.000 207.000 228.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 24.000 50.000 51.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 320.000 359.000 241.000 258.000 301.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.000 0 0 3.000
Andre inntekter 35.000 25.000 7.000 21.000 28.000
Driftsinntekter 34.000 67.000 7.000 21.000 31.000
Varekostnad -26.000 -47.000 0 -46.000 -24.000
Lønninger -46.000 -13.000 0 0 -27.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -36.000 -53.000
Driftskostnader -72.000 -60.000 -24.000 -82.000 -104.000
Driftsresultat -78.000 -30.000 -17.000 -61.000 -73.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 2.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -77.000 -28.000 -15.000 -61.000 -72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 10.000 4.000 5.000 18.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 104.000 148.000 29.000 33.000 84.000
Sum omløpsmidler 113.000 153.000 34.000 51.000 94.000
Sum eiendeler 320.000 360.000 241.000 258.000 301.000
Sum opptjent egenkapital 183.000 209.000 191.000 207.000 228.000
Sum egenkapital 288.000 336.000 191.000 207.000 228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 23.000 50.000 50.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 24.000 50.000 51.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 320.000 359.000 241.000 258.000 301.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 80.000 129.000 -16.000 0 21.000
Likviditetsgrad 1 3.4 6.4 0.7 1 1.3
Likviditetsgrad 2 3.4 6.4 0.7 1 1.3
Soliditet 89.7 93.3 79.3 80.2 75.7
Resultatgrad -229.4 -44.8 -242.9 -290.5 -235.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -24.0 -7.8 -6.6 -23.6 -23.9
Signatur
21.03.2007
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex