Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Øksne Skog Da
Juridisk navn:  Øksne Skog Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61192363
Rosetstien 12 Rosetstien 12 Fax:
2833 Raufoss 2833 Raufoss
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Toten
Org.nr: 969437643
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/29/1976
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Toten Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
857.14%
Resultat  
  
-86.67%
Egenkapital  
  
75.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 67.000 7.000 21.000 31.000 693.000
Resultat: -28.000 -15.000 -61.000 -72.000 209.000
Egenkapital: 336.000 191.000 207.000 228.000 425.000
Regnskap for  Øksne Skog Da
Resultat 2020 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 67.000 7.000 21.000 31.000 693.000
Driftskostnader -60.000 -24.000 -82.000 -104.000 -486.000
Driftsresultat -30.000 -17.000 -61.000 -73.000 208.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -28.000 -15.000 -61.000 -72.000 209.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 -15.000 -61.000 -72.000 209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000
Sum omløpsmidler 153.000 34.000 51.000 94.000 367.000
Sum eiendeler 360.000 241.000 258.000 301.000 574.000
Sum opptjent egenkapital 209.000 191.000 207.000 228.000 425.000
Sum egenkapital 336.000 191.000 207.000 228.000 425.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 50.000 51.000 73.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 359.000 241.000 258.000 301.000 574.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.000 0 0 3.000 623.000
Andre inntekter 25.000 7.000 21.000 28.000 69.000
Driftsinntekter 67.000 7.000 21.000 31.000 693.000
Varekostnad -47.000 0 -46.000 -24.000 -271.000
Lønninger -13.000 0 0 -27.000 -16.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -36.000 -53.000 -199.000
Driftskostnader -60.000 -24.000 -82.000 -104.000 -486.000
Driftsresultat -30.000 -17.000 -61.000 -73.000 208.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 -15.000 -61.000 -72.000 209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 7.000
Andre fordringer 4.000 5.000 18.000 11.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 148.000 29.000 33.000 84.000 360.000
Sum omløpsmidler 153.000 34.000 51.000 94.000 367.000
Sum eiendeler 360.000 241.000 258.000 301.000 574.000
Sum opptjent egenkapital 209.000 191.000 207.000 228.000 425.000
Sum egenkapital 336.000 191.000 207.000 228.000 425.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 79.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 50.000 50.000 73.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 50.000 51.000 73.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 359.000 241.000 258.000 301.000 574.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 129.000 -16.000 0 21.000 218.000
Likviditetsgrad 1 6.4 0.7 1 1.3 2.5
Likviditetsgrad 2 6.4 0.7 1 1.3 2.5
Soliditet 93.3 79.3 80.2 75.7 74.0
Resultatgrad -44.8 -242.9 -290.5 -235.5 30.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -7.8 -6.6 -23.6 -23.9 36.4
Signatur
21.03.2007
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex