Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åros Feriesenter As
Juridisk navn:  Åros Feriesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38166411
Årossanden 9 Årossanden 9 Fax: 38091117
4640 Søgne 4640 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 912643093
Aksjekapital: 198.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 6/30/1966
Foretakstype: AS
Tidligere navn: åros motell camp as
Revisor: Agder Revisjon AS
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.06%
Resultat  
  
36.99%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 20.867.000 18.456.000 12.951.000 15.043.000 14.041.000
Resultat: 4.155.000 3.033.000 -152.000 284.000 660.000
Egenkapital: 198.000 198.000 219.000 199.000 199.000
Regnskap for  Åros Feriesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 20.867.000 18.456.000 12.951.000 15.043.000 14.041.000
Driftskostnader -16.554.000 -15.170.000 -12.879.000 -14.556.000 -13.173.000
Driftsresultat 4.313.000 3.286.000 72.000 486.000 867.000
Finansinntekter 4.000 2.000 20.000 18.000 41.000
Finanskostnader -161.000 -256.000 -244.000 -220.000 -247.000
Finans -157.000 -254.000 -224.000 -202.000 -206.000
Resultat før skatt 4.155.000 3.033.000 -152.000 284.000 660.000
Skattekostnad -912.000 -669.000 29.000 -69.000 -154.000
Årsresultat 3.243.000 2.364.000 -122.000 215.000 506.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.361.000 5.827.000 6.175.000 7.282.000 8.775.000
Sum omløpsmidler 7.460.000 5.747.000 2.169.000 2.065.000 2.412.000
Sum eiendeler 12.821.000 11.574.000 8.344.000 9.347.000 11.187.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 1.000 1.000
Sum egenkapital 198.000 198.000 219.000 199.000 199.000
Sum langsiktig gjeld 6.010.000 6.540.000 7.079.000 7.985.000 9.360.000
Sum kortsiktig gjeld 6.613.000 4.836.000 1.046.000 1.163.000 1.627.000
Sum gjeld og egenkapital 12.821.000 11.574.000 8.344.000 9.347.000 11.186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.987.000 1.839.000 599.000 2.503.000 2.078.000
Andre inntekter 18.879.000 16.617.000 12.352.000 12.540.000 11.963.000
Driftsinntekter 20.867.000 18.456.000 12.951.000 15.043.000 14.041.000
Varekostnad -744.000 -696.000 -9.000 -33.000 -17.000
Lønninger -5.788.000 -4.718.000 -4.342.000 -5.012.000 -4.622.000
Avskrivning -989.000 -1.158.000 -1.083.000 -1.248.000 -1.144.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.033.000 -8.598.000 -7.445.000 -8.263.000 -7.370.000
Driftskostnader -16.554.000 -15.170.000 -12.879.000 -14.556.000 -13.173.000
Driftsresultat 4.313.000 3.286.000 72.000 486.000 867.000
Finansinntekter 4.000 2.000 20.000 18.000 41.000
Finanskostnader -161.000 -256.000 -244.000 -220.000 -247.000
Finans -157.000 -254.000 -224.000 -202.000 -206.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.234.000 -2.376.000 0 -184.000 -489.000
Årsresultat 3.243.000 2.364.000 -122.000 215.000 506.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 84.000 19.000 0 0 0
Fast eiendom 2.812.000 3.304.000 3.796.000 4.288.000 4.779.000
Maskiner anlegg 1.041.000 0 0 9.000
Driftsløsøre 1.424.000 2.504.000 2.379.000 2.450.000 2.673.000
Sum varige driftsmidler 5.277.000 5.808.000 6.175.000 6.738.000 7.461.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 544.000 1.314.000
Sum anleggsmidler 5.361.000 5.827.000 6.175.000 7.282.000 8.775.000
Varebeholdning 3.362.000 706.000 706.000 706.000 706.000
Kundefordringer 880.000 899.000 455.000 467.000 172.000
Andre fordringer 118.000 253.000 381.000 230.000 294.000
Sum investeringer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kasse, bank 3.091.000 3.880.000 617.000 652.000 1.229.000
Sum omløpsmidler 7.460.000 5.747.000 2.169.000 2.065.000 2.412.000
Sum eiendeler 12.821.000 11.574.000 8.344.000 9.347.000 11.187.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 1.000 1.000
Sum egenkapital 198.000 198.000 219.000 199.000 199.000
Sum avsetninger til forpliktelser 34.000 23.000 116.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.010.000 6.540.000 7.079.000 7.985.000 9.360.000
Leverandørgjeld 319.000 347.000 481.000 205.000 332.000
Betalbar skatt 974.000 719.000 0 155.000 214.000
Skyldig offentlige avgifter 297.000 284.000 195.000 189.000 156.000
Utbytte -3.234.000 -2.376.000 0 -184.000 -489.000
Annen kortsiktig gjeld 1.788.000 1.110.000 370.000 431.000 435.000
Sum kortsiktig gjeld 6.613.000 4.836.000 1.046.000 1.163.000 1.627.000
Sum gjeld og egenkapital 12.821.000 11.574.000 8.344.000 9.347.000 11.186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 847.000 911.000 1.123.000 902.000 785.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 2.1 1.8 1
Likviditetsgrad 2 0.6 1.0 1.4 1.2 1
Soliditet 1.5 1.7 2.6 2.1 1.8
Resultatgrad 20.7 17.8 0.6 3.2 6.2
Rentedekningsgrad 26.8 12.8 0.3 2.2 3.5
Gjeldsgrad 63.8 57.5 37.1 4 55.2
Total kapitalrentabilitet 33.7 28.4 1.1 5.4 8.1
Signatur
03.03.2016
SELSKAPET TEGNES AV STYRET.
Prokurister
03.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex