Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åpent Bakeri Drift As
Juridisk navn:  Åpent Bakeri Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22049667
Sagveien 23B Sagveien 23B Fax:
0459 Oslo 459 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998316588
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 205
Etableringsdato: 3/16/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.06%
Resultat  
  
18.45%
Egenkapital  
  
-1.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 144.807.000 132.782.000 112.787.000 99.158.000 96.386.000
Resultat: 12.746.000 10.761.000 12.623.000 15.164.000 15.054.000
Egenkapital: 11.285.000 11.488.000 11.275.000 11.469.000 11.618.000
Regnskap for  Åpent Bakeri Drift As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 144.807.000 132.782.000 112.787.000 99.158.000 96.386.000
Driftskostnader -132.074.000 -122.082.000 -100.177.000 -83.998.000 -81.336.000
Driftsresultat 12.734.000 10.700.000 12.609.000 15.161.000 15.050.000
Finansinntekter 22.000 69.000 17.000 8.000 19.000
Finanskostnader -9.000 -9.000 -4.000 -5.000 -15.000
Finans 13.000 60.000 13.000 3.000 4.000
Resultat før skatt 12.746.000 10.761.000 12.623.000 15.164.000 15.054.000
Skattekostnad -2.804.000 -2.368.000 -2.909.000 -3.652.000 -3.764.000
Årsresultat 9.942.000 8.392.000 9.714.000 11.512.000 11.290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.038.000 31.030.000 31.652.000 32.335.000 25.253.000
Sum omløpsmidler 19.726.000 11.684.000 10.192.000 11.789.000 11.383.000
Sum eiendeler 46.764.000 42.714.000 41.844.000 44.124.000 36.636.000
Sum opptjent egenkapital 3.325.000 3.528.000 3.438.000 3.632.000 3.781.000
Sum egenkapital 11.285.000 11.488.000 11.275.000 11.469.000 11.618.000
Sum langsiktig gjeld 2.737.000 2.737.000 2.737.000 2.783.000 2.813.000
Sum kortsiktig gjeld 32.743.000 28.488.000 27.833.000 29.873.000 22.206.000
Sum gjeld og egenkapital 46.765.000 42.713.000 41.845.000 44.125.000 36.637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 144.807.000 132.782.000 112.787.000 99.158.000 96.386.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 144.807.000 132.782.000 112.787.000 99.158.000 96.386.000
Varekostnad -61.044.000 -50.022.000 -43.965.000 -37.152.000 -37.314.000
Lønninger -39.168.000 -40.944.000 -34.042.000 -28.275.000 -26.716.000
Avskrivning -4.420.000 -4.411.000 -3.919.000 -3.139.000 -3.114.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.442.000 -26.705.000 -18.251.000 -15.432.000 -14.192.000
Driftskostnader -132.074.000 -122.082.000 -100.177.000 -83.998.000 -81.336.000
Driftsresultat 12.734.000 10.700.000 12.609.000 15.161.000 15.050.000
Finansinntekter 22.000 69.000 17.000 8.000 19.000
Finanskostnader -9.000 -9.000 -4.000 -5.000 -15.000
Finans 13.000 60.000 13.000 3.000 4.000
Konsernbidrag -10.145.000 -8.585.000 0 -11.661.000 -8.419.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 9.942.000 8.392.000 9.714.000 11.512.000 11.290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 300.000 600.000
Sum Immatrielle midler 130.000 73.000 5.000 300.000 600.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 18.021.000
Driftsløsøre 19.442.000 21.493.000 20.012.000 17.395.000 0
Sum varige driftsmidler 19.442.000 21.493.000 20.012.000 17.395.000 18.021.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.466.000 9.464.000 11.635.000 14.640.000 6.632.000
Sum anleggsmidler 27.038.000 31.030.000 31.652.000 32.335.000 25.253.000
Varebeholdning 709.000 692.000 469.000 437.000 483.000
Kundefordringer 617.000 563.000 429.000 747.000 247.000
Andre fordringer 609.000 813.000 516.000 404.000 4.131.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 17.791.000 9.616.000 8.779.000 10.201.000 5.894.000
Sum omløpsmidler 19.726.000 11.684.000 10.192.000 11.789.000 11.383.000
Sum eiendeler 46.764.000 42.714.000 41.844.000 44.124.000 36.636.000
Sum opptjent egenkapital 3.325.000 3.528.000 3.438.000 3.632.000 3.781.000
Sum egenkapital 11.285.000 11.488.000 11.275.000 11.469.000 11.618.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 46.000 76.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.737.000 2.737.000 2.737.000 2.783.000 2.813.000
Leverandørgjeld 7.121.000 5.416.000 4.644.000 4.676.000 4.975.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.145.000 5.521.000 4.701.000 4.047.000 1.483.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.476.000 17.552.000 18.488.000 21.150.000 15.748.000
Sum kortsiktig gjeld 32.743.000 28.488.000 27.833.000 29.873.000 22.206.000
Sum gjeld og egenkapital 46.765.000 42.713.000 41.845.000 44.125.000 36.637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.017.000 -16.804.000 -17.641.000 -18.084.000 -10.823.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.4 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.3 0.4 0.5
Soliditet 24.1 26.9 26.9 2 31.7
Resultatgrad 8.8 8.1 11.2 15.3 15.6
Rentedekningsgrad 1.414.9 1188.9 3152.3 3032.2 1003.3
Gjeldsgrad 3.1 2.7 2.7 2.8 2.2
Total kapitalrentabilitet 27.3 25.2 30.2 34.4 41.1
Signatur
16.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex