Åndalsnes Bygg Og Blikk As
Juridisk navn:  Åndalsnes Bygg Og Blikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71226288
Postboks 62 Kamsvegen 20 Fax: 71226289
6301 Åndalsnes 6300 Åndalsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 840110982
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/7/1986 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
50%
Egenkapital  
  
1.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 60.000 60.000 60.000 45.000 60.000
Resultat: 6.000 4.000 8.000 -47.000 11.000
Egenkapital: 306.000 301.000 448.000 443.000 480.000
Regnskap for  Åndalsnes Bygg Og Blikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 60.000 60.000 60.000 45.000 60.000
Driftskostnader -54.000 -56.000 -52.000 -93.000 -50.000
Driftsresultat 6.000 4.000 8.000 -48.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 6.000 4.000 8.000 -47.000 11.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 -3.000 10.000 -3.000
Årsresultat 5.000 3.000 5.000 -37.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 237.000 258.000 277.000 299.000 308.000
Sum omløpsmidler 69.000 44.000 172.000 144.000 176.000
Sum eiendeler 306.000 302.000 449.000 443.000 484.000
Sum opptjent egenkapital 206.000 201.000 348.000 343.000 380.000
Sum egenkapital 306.000 301.000 448.000 443.000 480.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 0 4.000
Sum gjeld og egenkapital 306.000 301.000 449.000 443.000 484.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 60.000 60.000 60.000 45.000 60.000
Driftsinntekter 60.000 60.000 60.000 45.000 60.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -39.000 0
Avskrivning -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -37.000 -33.000 -35.000 -31.000
Driftskostnader -54.000 -56.000 -52.000 -93.000 -50.000
Driftsresultat 6.000 4.000 8.000 -48.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 3.000 5.000 -37.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 23.000 23.000 26.000 16.000
Fast eiendom 216.000 235.000 254.000 273.000 292.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 216.000 235.000 254.000 273.000 292.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 237.000 258.000 277.000 299.000 308.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 17.000 7.000 6.000 6.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 37.000 165.000 138.000 117.000
Sum omløpsmidler 69.000 44.000 172.000 144.000 176.000
Sum eiendeler 306.000 302.000 449.000 443.000 484.000
Sum opptjent egenkapital 206.000 201.000 348.000 343.000 380.000
Sum egenkapital 306.000 301.000 448.000 443.000 480.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.000 0 4.000
Sum gjeld og egenkapital 306.000 301.000 449.000 443.000 484.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 69.000 44.000 171.000 144.000 172.000
Likviditetsgrad 1 1 4
Likviditetsgrad 2 0 1 0 4
Soliditet 100.0 1 99.8 1 99.2
Resultatgrad 10.0 6.7 13.3 -106.7 18.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 2.0 1.3 1.8 -10.8 2.3
Signatur
21.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex