Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ålesund Legesenter As
Juridisk navn:  Ålesund Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70121072
Korsegata 8 Korsegata 8 Fax: 70123507
6002 Ålesund 6002 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 962975240
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/5/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.13%
Resultat  
  
86.03%
Egenkapital  
  
-3.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.252.000 2.122.000 2.196.000 2.100.000 2.140.000
Resultat: -19.000 -136.000 30.000 -214.000 -28.000
Egenkapital: -579.000 -559.000 -423.000 -328.000 -160.000
Regnskap for  Ålesund Legesenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.252.000 2.122.000 2.196.000 2.100.000 2.140.000
Driftskostnader -2.245.000 -2.160.000 -2.134.000 -2.290.000 -2.137.000
Driftsresultat 6.000 -38.000 62.000 -190.000 3.000
Finansinntekter 0 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -26.000 -98.000 -35.000 -27.000 -34.000
Finans -26.000 -98.000 -32.000 -24.000 -31.000
Resultat før skatt -19.000 -136.000 30.000 -214.000 -28.000
Skattekostnad 0 -125.000 46.000 4.000
Årsresultat -19.000 -136.000 -95.000 -168.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 91.000 0 125.000 87.000
Sum omløpsmidler 37.000 71.000 223.000 247.000 293.000
Sum eiendeler 97.000 162.000 223.000 372.000 380.000
Sum opptjent egenkapital -679.000 -659.000 -523.000 -428.000 -260.000
Sum egenkapital -579.000 -559.000 -423.000 -328.000 -160.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 665.000 722.000 646.000 700.000 539.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 163.000 223.000 372.000 379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.252.000 2.122.000 2.196.000 2.100.000 2.140.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.252.000 2.122.000 2.196.000 2.100.000 2.140.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.066.000 -1.076.000 -1.090.000 -1.147.000 -1.058.000
Avskrivning -31.000 -3.000 0 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.148.000 -1.081.000 -1.044.000 -1.135.000 -1.071.000
Driftskostnader -2.245.000 -2.160.000 -2.134.000 -2.290.000 -2.137.000
Driftsresultat 6.000 -38.000 62.000 -190.000 3.000
Finansinntekter 0 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -26.000 -98.000 -35.000 -27.000 -34.000
Finans -26.000 -98.000 -32.000 -24.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -136.000 -95.000 -168.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 125.000 79.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 60.000 91.000 0 0 8.000
Sum varige driftsmidler 60.000 91.000 0 0 8.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 60.000 91.000 0 125.000 87.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 40.000
Andre fordringer 42.000 181.000 5.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 29.000 42.000 62.000 41.000
Sum omløpsmidler 37.000 71.000 223.000 247.000 293.000
Sum eiendeler 97.000 162.000 223.000 372.000 380.000
Sum opptjent egenkapital -679.000 -659.000 -523.000 -428.000 -260.000
Sum egenkapital -579.000 -559.000 -423.000 -328.000 -160.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 124.000 116.000 57.000 16.000 133.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 356.000 400.000 388.000 467.000 204.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 71.000 67.000 90.000 73.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 136.000 133.000 128.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 665.000 722.000 646.000 700.000 539.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 163.000 223.000 372.000 379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -628.000 -651.000 -423.000 -453.000 -246.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5
Soliditet -590.8 -342.9 -189.7 -88.2 -42.2
Resultatgrad 0.3 -1.8 2.8 0.1
Rentedekningsgrad 0.2 -0.4 1.8 0.1
Gjeldsgrad -1.2 -1.3 -1.5 -2.1 -3.4
Total kapitalrentabilitet 6.1 -23.3 29.1 -50.3 1.6
Signatur
14.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex