Åkra Bilimport AS
Juridisk navn:  Åkra Bilimport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52845500
Postboks 134 Rådhusvegen 1 Fax: 52845501
4296 Åkrehamn 4270 Åkrehamn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 918407820
Aksjekapital: 312.500 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 7/24/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.42%
Resultat  
  
-47.35%
Egenkapital  
  
42.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 128.778.000 133.336.000 108.949.000 117.167.000 123.208.000
Resultat: 5.844.000 11.099.000 6.243.000 6.973.000 7.775.000
Egenkapital: 16.743.000 11.753.000 10.795.000 9.072.000 8.945.000
Regnskap for  Åkra Bilimport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 128.778.000 133.336.000 108.949.000 117.167.000 123.208.000
Driftskostnader -124.127.000 -127.766.000 -106.037.000 -113.312.000 -118.722.000
Driftsresultat 4.650.000 5.571.000 2.911.000 3.854.000 4.485.000
Finansinntekter 2.358.000 6.513.000 4.363.000 3.842.000 4.018.000
Finanskostnader -1.165.000 -985.000 -1.031.000 -723.000 -728.000
Finans 1.193.000 5.528.000 3.332.000 3.119.000 3.290.000
Resultat før skatt 5.844.000 11.099.000 6.243.000 6.973.000 7.775.000
Skattekostnad -854.000 -1.141.000 -521.000 -846.000 -979.000
Årsresultat 4.990.000 9.958.000 5.722.000 6.127.000 6.796.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.121.000 17.698.000 13.634.000 12.377.000 11.656.000
Sum omløpsmidler 35.403.000 44.923.000 39.294.000 32.288.000 32.836.000
Sum eiendeler 52.524.000 62.621.000 52.928.000 44.665.000 44.492.000
Sum opptjent egenkapital 16.430.000 11.440.000 10.482.000 8.760.000 8.633.000
Sum egenkapital 16.743.000 11.753.000 10.795.000 9.072.000 8.945.000
Sum langsiktig gjeld 1.819.000 1.663.000 1.258.000 1.137.000 1.099.000
Sum kortsiktig gjeld 33.962.000 49.205.000 40.876.000 34.457.000 34.447.000
Sum gjeld og egenkapital 52.524.000 62.621.000 52.929.000 44.667.000 44.492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 126.552.000 131.279.000 107.440.000 115.896.000 121.733.000
Andre inntekter 2.225.000 2.057.000 1.509.000 1.271.000 1.475.000
Driftsinntekter 128.778.000 133.336.000 108.949.000 117.167.000 123.208.000
Varekostnad -89.509.000 -94.789.000 -76.076.000 -83.277.000 -89.100.000
Lønninger -20.738.000 -21.895.000 -20.082.000 -20.043.000 -20.030.000
Avskrivning -1.724.000 -1.395.000 -1.165.000 -1.220.000 -1.249.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.156.000 -9.687.000 -8.714.000 -8.772.000 -8.343.000
Driftskostnader -124.127.000 -127.766.000 -106.037.000 -113.312.000 -118.722.000
Driftsresultat 4.650.000 5.571.000 2.911.000 3.854.000 4.485.000
Finansinntekter 2.358.000 6.513.000 4.363.000 3.842.000 4.018.000
Finanskostnader -1.165.000 -985.000 -1.031.000 -723.000 -728.000
Finans 1.193.000 5.528.000 3.332.000 3.119.000 3.290.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -9.000.000 -4.000.000 -6.000.000 -7.900.000
Årsresultat 4.990.000 9.958.000 5.722.000 6.127.000 6.796.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.261.000 11.838.000 7.774.000 6.517.000 5.796.000
Sum varige driftsmidler 11.261.000 11.838.000 7.774.000 6.517.000 5.796.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.860.000 5.860.000 5.860.000 5.860.000 5.860.000
Sum anleggsmidler 17.121.000 17.698.000 13.634.000 12.377.000 11.656.000
Varebeholdning 27.143.000 25.072.000 27.422.000 19.146.000 18.607.000
Kundefordringer 3.347.000 7.202.000 5.677.000 7.403.000 7.854.000
Andre fordringer 1.856.000 1.736.000 873.000 975.000 364.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.058.000 4.890.000 1.280.000 1.242.000 2.011.000
Sum omløpsmidler 35.403.000 44.923.000 39.294.000 32.288.000 32.836.000
Sum eiendeler 52.524.000 62.621.000 52.928.000 44.665.000 44.492.000
Sum opptjent egenkapital 16.430.000 11.440.000 10.482.000 8.760.000 8.633.000
Sum egenkapital 16.743.000 11.753.000 10.795.000 9.072.000 8.945.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.819.000 1.663.000 1.258.000 1.137.000 1.099.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.013.000 0 3.489.000 41.000 2.420.000
Sum langsiktig gjeld 1.819.000 1.663.000 1.258.000 1.137.000 1.099.000
Leverandørgjeld 3.671.000 13.045.000 6.320.000 5.437.000 6.841.000
Betalbar skatt 713.000 900.000 514.000 839.000 846.000
Skyldig offentlige avgifter 1.792.000 1.999.000 1.837.000 1.946.000 2.192.000
Utbytte 0 -9.000.000 -4.000.000 -6.000.000 -7.900.000
Annen kortsiktig gjeld 24.773.000 24.260.000 24.714.000 20.194.000 14.249.000
Sum kortsiktig gjeld 33.962.000 49.205.000 40.876.000 34.457.000 34.447.000
Sum gjeld og egenkapital 52.524.000 62.621.000 52.929.000 44.667.000 44.492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.441.000 -4.282.000 -1.582.000 -2.169.000 -1.611.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 1 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.3 0.4 0.5
Soliditet 31.9 18.8 20.4 20.3 20.1
Resultatgrad 3.6 4.2 2.7 3.3 3.6
Rentedekningsgrad 4 5.7 2.8 5.3 11.7
Gjeldsgrad 2.1 4.3 3.9 3.9 4.0
Total kapitalrentabilitet 13.3 19.3 13.7 17.2 19.1
Signatur
11.08.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex