Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Åkeberg Skoglunn Pølsemakeri As
Juridisk navn:  Åkeberg Skoglunn Pølsemakeri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23378360
Professor Birkelands Vei 28 Professor Birkelands Vei 28 Fax: 23378361
1081 Oslo 1081 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917524297
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 60
Etableringsdato: 3/1/1947 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nordstrand Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
29.7%
Resultat  
  
-134.37%
Egenkapital  
  
0.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 236.013.000 181.973.000 195.812.000 201.984.000 192.673.000
Resultat: -628.000 1.827.000 6.160.000 2.466.000 -854.000
Egenkapital: 30.303.000 30.147.000 27.988.000 23.150.000 21.915.000
Regnskap for  Åkeberg Skoglunn Pølsemakeri As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 236.013.000 181.973.000 195.812.000 201.984.000 192.673.000
Driftskostnader -237.553.000 -179.891.000 -189.043.000 -198.977.000 -192.807.000
Driftsresultat -1.540.000 2.081.000 6.768.000 3.007.000 -134.000
Finansinntekter 1.164.000 35.000 22.000 13.000 14.000
Finanskostnader -252.000 -288.000 -630.000 -554.000 -733.000
Finans 912.000 -253.000 -608.000 -541.000 -719.000
Resultat før skatt -628.000 1.827.000 6.160.000 2.466.000 -854.000
Skattekostnad 784.000 332.000 -573.000 270.000 1.660.000
Årsresultat 156.000 2.159.000 5.587.000 2.735.000 806.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.217.000 11.131.000 17.132.000 24.133.000 25.063.000
Sum omløpsmidler 45.527.000 45.415.000 43.816.000 38.561.000 40.130.000
Sum eiendeler 58.744.000 56.546.000 60.948.000 62.694.000 65.193.000
Sum opptjent egenkapital 30.183.000 30.027.000 27.868.000 23.030.000 21.795.000
Sum egenkapital 30.303.000 30.147.000 27.988.000 23.150.000 21.915.000
Sum langsiktig gjeld 7.493.000 8.374.000 9.114.000 15.265.000 16.391.000
Sum kortsiktig gjeld 20.947.000 18.025.000 23.846.000 24.279.000 26.888.000
Sum gjeld og egenkapital 58.743.000 56.546.000 60.948.000 62.694.000 65.194.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 231.862.000 176.752.000 188.525.000 196.370.000 186.687.000
Andre inntekter 4.151.000 5.220.000 7.288.000 5.614.000 5.986.000
Driftsinntekter 236.013.000 181.973.000 195.812.000 201.984.000 192.673.000
Varekostnad -181.853.000 -128.723.000 -137.084.000 -146.759.000 -139.345.000
Lønninger -31.407.000 -27.638.000 -29.230.000 -28.005.000 -28.133.000
Avskrivning -1.216.000 -1.172.000 -1.595.000 -1.724.000 -1.680.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -23.077.000 -22.358.000 -21.134.000 -22.489.000 -23.649.000
Driftskostnader -237.553.000 -179.891.000 -189.043.000 -198.977.000 -192.807.000
Driftsresultat -1.540.000 2.081.000 6.768.000 3.007.000 -134.000
Finansinntekter 1.164.000 35.000 22.000 13.000 14.000
Finanskostnader -252.000 -288.000 -630.000 -554.000 -733.000
Finans 912.000 -253.000 -608.000 -541.000 -719.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -750.000
Årsresultat 156.000 2.159.000 5.587.000 2.735.000 806.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.474.000 1.690.000 1.358.000 1.930.000 1.660.000
Fast eiendom 5.799.000 12.276.000 12.974.000
Maskiner anlegg 1.181.000 1.148.000 1.498.000 777.000 299.000
Driftsløsøre 3.146.000 3.703.000 3.966.000 4.631.000 5.403.000
Sum varige driftsmidler 4.327.000 4.851.000 11.263.000 17.684.000 18.676.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.416.000 4.590.000 4.511.000 4.519.000 4.727.000
Sum anleggsmidler 13.217.000 11.131.000 17.132.000 24.133.000 25.063.000
Varebeholdning 17.000.000 15.240.000 11.970.000 11.800.000 10.000.000
Kundefordringer 16.562.000 13.844.000 18.545.000 16.928.000 20.675.000
Andre fordringer 5.511.000 3.836.000 4.306.000 3.676.000 3.744.000
Sum investeringer 1.866.000 1.866.000 1.866.000 1.324.000
Kasse, bank 6.453.000 10.630.000 7.128.000 4.290.000 4.387.000
Sum omløpsmidler 45.527.000 45.415.000 43.816.000 38.561.000 40.130.000
Sum eiendeler 58.744.000 56.546.000 60.948.000 62.694.000 65.193.000
Sum opptjent egenkapital 30.183.000 30.027.000 27.868.000 23.030.000 21.795.000
Sum egenkapital 30.303.000 30.147.000 27.988.000 23.150.000 21.915.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.493.000 8.374.000 9.114.000 15.265.000 16.391.000
Leverandørgjeld 14.581.000 13.715.000 21.100.000 22.711.000 23.881.000
Betalbar skatt -3.460.000 -3.684.000 -4.048.000 -3.946.000
Skyldig offentlige avgifter 2.769.000 4.499.000 2.955.000 2.529.000 2.237.000
Utbytte 0 0 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 3.597.000 3.271.000 3.475.000 3.087.000 3.966.000
Sum kortsiktig gjeld 20.947.000 18.025.000 23.846.000 24.279.000 26.888.000
Sum gjeld og egenkapital 58.743.000 56.546.000 60.948.000 62.694.000 65.194.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.580.000 27.390.000 19.970.000 14.282.000 13.242.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.5 1.8 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.7 1.3 1.1 1.1
Soliditet 51.6 53.3 45.9 36.9 33.6
Resultatgrad -0.7 1.1 3.5 1.5 -0.1
Rentedekningsgrad -6.1 7.2 10.7 5.4 -0.2
Gjeldsgrad 0.9 0.9 1.2 1.7 2
Total kapitalrentabilitet -0.6 3.7 11.1 4.8 -0.2
Signatur
23.11.2021
STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
20.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex