Bunnpris Angelltrøa As
Juridisk navn:  Bunnpris Angelltrøa As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73918125
Granåsvegen 33 Granåsvegen 33 Fax: 73913496
7048 Trondheim 7048 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 820058402
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 30.09.1969
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: I K Lykke Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,68%
Resultat  
  
108,33%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 30.521.000 27.828.000 32.401.000 33.115.000 35.091.000
Resultat: 350.000 168.000 9.000 627.000 692.000
Egenkapital: 102.000 102.000 111.000 128.000 178.000
Regnskap for Bunnpris Angelltrøa As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 30.521.000 27.828.000 32.401.000 33.115.000 35.091.000
Driftskostnader -30.160.000 -27.561.000 -32.293.000 -32.434.000 -34.372.000
Driftsresultat 361.000 267.000 108.000 680.000 719.000
Finansinntekter 2.000 5.000 6.000 5.000 5.000
Finanskostnader -12.000 -104.000 -105.000 -59.000 -32.000
Finans -10.000 -99.000 -99.000 -54.000 -27.000
Resultat før skatt 350.000 168.000 9.000 627.000 692.000
Skattekostnad -77.000 -37.000 -6.000 -151.000 -175.000
Årsresultat 273.000 131.000 3.000 476.000 517.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum omløpsmidler 4.743.000 4.464.000 4.567.000 3.876.000 4.210.000
Sum eiendeler 4.759.000 4.480.000 4.583.000 3.892.000 4.226.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 102.000 102.000 111.000 128.000 178.000
Sum langsiktig gjeld 2.006.000 1.848.000 1.740.000 606.000 693.000
Sum kortsiktig gjeld 2.651.000 2.530.000 2.732.000 3.158.000 3.355.000
Sum gjeld og egenkapital 4.759.000 4.480.000 4.583.000 3.892.000 4.226.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.561.000 26.942.000 31.760.000 32.451.000 34.430.000
Andre inntekter 960.000 885.000 641.000 664.000 661.000
Driftsinntekter 30.521.000 27.828.000 32.401.000 33.115.000 35.091.000
Varekostnad -22.985.000 -20.749.000 -24.888.000 -25.095.000 -26.679.000
Lønninger -3.370.000 -3.352.000 -3.554.000 -3.768.000 -3.990.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.805.000 -3.460.000 -3.851.000 -3.571.000 -3.703.000
Driftskostnader -30.160.000 -27.561.000 -32.293.000 -32.434.000 -34.372.000
Driftsresultat 361.000 267.000 108.000 680.000 719.000
Finansinntekter 2.000 5.000 6.000 5.000 5.000
Finanskostnader -12.000 -104.000 -105.000 -59.000 -32.000
Finans -10.000 -99.000 -99.000 -54.000 -27.000
Konsernbidrag -273.000 -129.000 -18.000 -473.000 -515.000
Utbytte -14.000 -2.000 -52.000 -57.000
Årsresultat 273.000 131.000 3.000 476.000 517.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Sum anleggsmidler 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Varebeholdning 2.558.000 2.475.000 1.772.000 1.829.000 1.894.000
Kundefordringer 396.000 292.000 320.000 347.000 203.000
Andre fordringer 1.438.000 1.284.000 2.014.000 1.148.000 1.607.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 351.000 413.000 461.000 552.000 506.000
Sum omløpsmidler 4.743.000 4.464.000 4.567.000 3.876.000 4.210.000
Sum eiendeler 4.759.000 4.480.000 4.583.000 3.892.000 4.226.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 102.000 102.000 111.000 128.000 178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.006.000 1.848.000 1.740.000 606.000 693.000
Leverandørgjeld 1.222.000 1.472.000 1.690.000 1.464.000 1.271.000
Betalbar skatt 1.000 1.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 213.000 194.000 184.000 185.000 313.000
Utbytte -14.000 -2.000 -52.000 -57.000
Annen kortsiktig gjeld 1.216.000 850.000 855.000 1.456.000 1.715.000
Sum kortsiktig gjeld 2.651.000 2.530.000 2.732.000 3.158.000 3.355.000
Sum gjeld og egenkapital 4.759.000 4.480.000 4.583.000 3.892.000 4.226.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.092.000 1.934.000 1.835.000 718.000 855.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1 0.6 0.7
Soliditet 2.1 2.3 2.4 3.3 4.2
Resultatgrad 1.2 1 0.3 2.1 2
Rentedekningsgrad 30.1 2.6 1 11.5 22.5
Gjeldsgrad 45.7 42.9 40.3 29.4 22.7
Total kapitalrentabilitet 7.6 6.1 2.5 17.6 17.1
Signatur
18.01.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
LYKKE TROND
SIGNATUR HVER FOR SEG
LYKKE CHRISTIAN
Prokurister
18.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Christian LykkeStyreleder47
Geir HaugnæssStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
I K Lykke Drift As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00