Helse- Og Miljøtilsyn Salten Iks
Juridisk navn:  Helse- Og Miljøtilsyn Salten Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40007777
Stormyrveien 25 Stormyrveien 25 Fax:
8008 Bodø 8008 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 986504907
Aksjekapital: 2.082.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 01.01.2004
Foretakstype: IKS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,43%
Resultat  
  
180,1%
Egenkapital  
  
27,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.728.000 4.401.000 4.001.000 0 3.562.000
Resultat: 535.000 191.000 -310.000 0 -65.000
Egenkapital: 2.498.000 1.963.000 1.773.000 0 2.485.000
Regnskap for Helse- Og Miljøtilsyn Salten Iks
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.728.000 4.401.000 4.001.000 0 3.562.000
Driftskostnader -4.196.000 -4.216.000 -4.326.000 0 -3.654.000
Driftsresultat 533.000 186.000 -325.000 0 -91.000
Finansinntekter 3.000 6.000 15.000 0 25.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans 2.000 5.000 15.000 0 25.000
Resultat før skatt 535.000 191.000 -310.000 0 -65.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 535.000 191.000 -310.000 0 -65.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 22.000 60.000 0 121.000
Sum omløpsmidler 2.872.000 2.588.000 2.352.000 0 2.950.000
Sum eiendeler 2.878.000 2.610.000 2.412.000 0 3.071.000
Sum opptjent egenkapital 2.498.000 0 0 2.485.000
Sum egenkapital 2.498.000 1.963.000 1.773.000 0 2.485.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 380.000 646.000 640.000 0 586.000
Sum gjeld og egenkapital 2.878.000 2.609.000 2.413.000 0 3.071.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 270.000 4.401.000 293.000 0 96.000
Andre inntekter 4.458.000 3.707.000 0 3.467.000
Driftsinntekter 4.728.000 4.401.000 4.001.000 0 3.562.000
Varekostnad -661.000 0 0 0
Lønninger -3.394.000 -3.525.000 -3.528.000 0 -2.984.000
Avskrivning -16.000 -30.000 -31.000 0 -33.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -786.000 -767.000 0 -637.000
Driftskostnader -4.196.000 -4.216.000 -4.326.000 0 -3.654.000
Driftsresultat 533.000 186.000 -325.000 0 -91.000
Finansinntekter 3.000 6.000 15.000 0 25.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 0
Finans 2.000 5.000 15.000 0 25.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 535.000 191.000 -310.000 0 -65.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 115.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 54.000 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 54.000 0 115.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 0 6.000
Sum anleggsmidler 6.000 22.000 60.000 0 121.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 138.000 115.000 0 0
Andre fordringer 15.000 14.000 117.000 0 95.000
Sum investeringer 2.121.000 0 0
Kasse, bank 2.857.000 2.435.000 0 0 2.855.000
Sum omløpsmidler 2.872.000 2.588.000 2.352.000 0 2.950.000
Sum eiendeler 2.878.000 2.610.000 2.412.000 0 3.071.000
Sum opptjent egenkapital 2.498.000 0 0 2.485.000
Sum egenkapital 2.498.000 1.963.000 1.773.000 0 2.485.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 66.000 28.000 0 0 45.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 59.000 293.000 0 0 236.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 255.000 326.000 640.000 0 306.000
Sum kortsiktig gjeld 380.000 646.000 640.000 0 586.000
Sum gjeld og egenkapital 2.878.000 2.609.000 2.413.000 0 3.071.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.492.000 1.942.000 1.712.000 0 2.364.000
Likviditetsgrad 1 7.6 4.0 3.7 5
Likviditetsgrad 2 7.6 4.0 3.7 0 5
Soliditet 86.8 75.2 73.5 80.9
Resultatgrad 11.3 4.2 -8.1 -2.6
Rentedekningsgrad 533.0 186.0
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet 18.6 7.4 -12.8 -2.1
Signatur
21.12.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ørjan KristensenStyreleder41
Benedikte Dyrhaug StoknesNestleder42
Jim André DahlStyremedlem38
Line Voll BangStyremedlem53
Tordis Sofie LangsethStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00