Bordgleder Kinn Kommune Kf
Juridisk navn:  Bordgleder Kinn Kommune Kf
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57751057
Hans Blomgate 32 Hans Blomgate 32 Fax:
6905 Florø 6905 Florø
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 986800778
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 17.02.2004
Foretakstype: KF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
Omsetning:
Resultat:
Egenkapital:
Regnskap for Bordgleder Kinn Kommune Kf
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
Prokurister
Revisoranmerkninger
 
Styre
NavnTittelAlder
Jacob André Telvik NødsethStyreleder34
Torgunn Elisabeth EikevikNestleder47
Petter Karl RefsnesStyremedlem68
Bjørn Løkkebø HalsnesStyremedlem44
Kathrine AgledalStyremedlem42
Kine Osland HaugeVaramedlem34
Weronica Cecilie Nilsen ToftesundVaramedlem40
Jan Arve MidtbøVaramedlem63
Tove Lill Refvik VolleVaramedlem52
Margunn Rita Solstrand BelsvikVaramedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00