Marine Aluminium Industrier AS
Juridisk navn:  Marine Aluminium Industrier AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52814600
Postboks 79 Gunnarshaug Fax: 52814601
5501 Haugesund 4260 Torvastad
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 986797548
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Etableringsdato: 01.04.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,47%
Resultat  
  
-18,85%
Egenkapital  
  
5,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.117.000 3.196.000 3.121.000 3.213.000 4.075.000
Resultat: 1.511.000 1.862.000 1.449.000 1.704.000 2.494.000
Egenkapital: 23.949.000 22.770.000 21.318.000 20.187.000 19.855.000
Regnskap for Marine Aluminium Industrier AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.117.000 3.196.000 3.121.000 3.213.000 4.075.000
Driftskostnader -1.383.000 -1.325.000 -1.399.000 -1.299.000 -1.278.000
Driftsresultat 1.734.000 1.871.000 1.722.000 1.913.000 2.797.000
Finansinntekter 8.000 13.000 17.000 159.000 129.000
Finanskostnader -231.000 -22.000 -290.000 -368.000 -432.000
Finans -223.000 -9.000 -273.000 -209.000 -303.000
Resultat før skatt 1.511.000 1.862.000 1.449.000 1.704.000 2.494.000
Skattekostnad -333.000 -410.000 -318.000 -396.000 -615.000
Årsresultat 1.179.000 1.452.000 1.131.000 1.308.000 1.879.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 36.877.000 32.751.000 33.310.000 33.806.000 34.396.000
Sum omløpsmidler 2.461.000 4.152.000 5.957.000 8.896.000 7.514.000
Sum eiendeler 39.338.000 36.903.000 39.267.000 42.702.000 41.910.000
Sum opptjent egenkapital 11.949.000 10.770.000 9.318.000 8.187.000 7.855.000
Sum egenkapital 23.949.000 22.770.000 21.318.000 20.187.000 19.855.000
Sum langsiktig gjeld 376.000 359.000 334.000 1.790.000 2.452.000
Sum kortsiktig gjeld 15.014.000 13.774.000 17.615.000 20.725.000 19.603.000
Sum gjeld og egenkapital 39.339.000 36.903.000 39.267.000 42.702.000 41.910.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.117.000 3.196.000 3.121.000 3.124.000 4.065.000
Andre inntekter 0 0 89.000 10.000
Driftsinntekter 3.117.000 3.196.000 3.121.000 3.213.000 4.075.000
Varekostnad -59.000 -139.000 -61.000 -64.000 -65.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -528.000 -560.000 -496.000 -528.000 -567.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -796.000 -626.000 -842.000 -707.000 -646.000
Driftskostnader -1.383.000 -1.325.000 -1.399.000 -1.299.000 -1.278.000
Driftsresultat 1.734.000 1.871.000 1.722.000 1.913.000 2.797.000
Finansinntekter 8.000 13.000 17.000 159.000 129.000
Finanskostnader -231.000 -22.000 -290.000 -368.000 -432.000
Finans -223.000 -9.000 -273.000 -209.000 -303.000
Konsernbidrag 0 0 -976.000 -1.169.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.179.000 1.452.000 1.131.000 1.308.000 1.879.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 36.871.000 32.742.000 33.300.000 33.793.000 34.379.000
Maskiner anlegg 7.000 8.000 10.000 13.000 16.000
Driftsløsøre 0 0 1.000 1.000
Sum varige driftsmidler 36.877.000 32.751.000 33.310.000 33.806.000 34.396.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 36.877.000 32.751.000 33.310.000 33.806.000 34.396.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 721.000 55.000 52.000 6.264.000 7.485.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.725.000 976.000 3.862.000 2.633.000 29.000
Sum omløpsmidler 2.461.000 4.152.000 5.957.000 8.896.000 7.514.000
Sum eiendeler 39.338.000 36.903.000 39.267.000 42.702.000 41.910.000
Sum opptjent egenkapital 11.949.000 10.770.000 9.318.000 8.187.000 7.855.000
Sum egenkapital 23.949.000 22.770.000 21.318.000 20.187.000 19.855.000
Sum avsetninger til forpliktelser 376.000 359.000 334.000 290.000 202.000
Gjeld til kredittinstitutt 12.891.000 13.386.000 17.337.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 376.000 359.000 334.000 1.790.000 2.452.000
Leverandørgjeld 1.803.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 316.000 385.000 275.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 4.000 4.000 20.725.000 19.603.000
Sum kortsiktig gjeld 15.014.000 13.774.000 17.615.000 20.725.000 19.603.000
Sum gjeld og egenkapital 39.339.000 36.903.000 39.267.000 42.702.000 41.910.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.553.000 -9.622.000 -11.658.000 -11.829.000 -12.089.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
Soliditet 60.9 61.7 54.3 47.3 47.4
Resultatgrad 55.6 58.5 55.2 59.5 68.6
Rentedekningsgrad 7.5 8 5.9 5.2 6.5
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.8 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 4.4 5.1 4.4 4.9 7
Signatur
01.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Oscar Andreas AanensenStyreleder76
Hans Magnar AanensenStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Karmsund Group As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00