Finnmark Brannservice AS
Juridisk navn:  Finnmark Brannservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98881300
Postboks 77 Brennelv Fax:
9711 Lakselv 9700 Lakselv
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 986682678
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 24.02.2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskap Lakselv As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,35%
Resultat  
  
-435,71%
Egenkapital  
  
-17,04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.507.000 8.868.000 5.933.000 4.907.000 3.901.000
Resultat: -225.000 -42.000 -618.000 788.000 207.000
Egenkapital: 857.000 1.033.000 1.067.000 1.537.000 929.000
Regnskap for Finnmark Brannservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.507.000 8.868.000 5.933.000 4.907.000 3.901.000
Driftskostnader -7.025.000 -8.160.000 -5.954.000 -3.927.000 -3.440.000
Driftsresultat 482.000 708.000 -21.000 981.000 460.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 5.000
Finanskostnader -707.000 -751.000 -597.000 -196.000 -258.000
Finans -707.000 -750.000 -597.000 -194.000 -253.000
Resultat før skatt -225.000 -42.000 -618.000 788.000 207.000
Skattekostnad 49.000 8.000 148.000 -180.000 -72.000
Årsresultat -176.000 -34.000 -470.000 608.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.312.000 10.033.000 12.692.000 5.196.000 3.276.000
Sum omløpsmidler 1.790.000 1.895.000 1.681.000 1.124.000 966.000
Sum eiendeler 13.102.000 11.928.000 14.373.000 6.320.000 4.242.000
Sum opptjent egenkapital 653.000 829.000 863.000 1.333.000 725.000
Sum egenkapital 857.000 1.033.000 1.067.000 1.537.000 929.000
Sum langsiktig gjeld 9.935.000 9.234.000 12.078.000 4.285.000 2.713.000
Sum kortsiktig gjeld 2.309.000 1.661.000 1.228.000 498.000 601.000
Sum gjeld og egenkapital 13.101.000 11.928.000 14.373.000 6.320.000 4.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.139.000 3.528.000 5.738.000 2.759.000 2.259.000
Andre inntekter 4.368.000 5.339.000 195.000 2.149.000 1.642.000
Driftsinntekter 7.507.000 8.868.000 5.933.000 4.907.000 3.901.000
Varekostnad -770.000 -891.000 -730.000 -732.000 -494.000
Lønninger -821.000 -1.464.000 -841.000 -672.000 -617.000
Avskrivning -1.809.000 -1.873.000 -1.311.000 -510.000 -575.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.625.000 -3.932.000 -3.072.000 -2.013.000 -1.754.000
Driftskostnader -7.025.000 -8.160.000 -5.954.000 -3.927.000 -3.440.000
Driftsresultat 482.000 708.000 -21.000 981.000 460.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 5.000
Finanskostnader -707.000 -751.000 -597.000 -196.000 -258.000
Finans -707.000 -750.000 -597.000 -194.000 -253.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -176.000 -34.000 -470.000 608.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.003.000 1.051.000 1.098.000 1.146.000 1.194.000
Maskiner anlegg 0 128.000 0 0
Driftsløsøre 10.247.000 8.920.000 11.454.000 4.038.000 2.070.000
Sum varige driftsmidler 11.250.000 9.970.000 12.680.000 5.184.000 3.264.000
Sum finansielle anleggsmidler 62.000 62.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 11.312.000 10.033.000 12.692.000 5.196.000 3.276.000
Varebeholdning 253.000 216.000 150.000 61.000 104.000
Kundefordringer 1.048.000 823.000 955.000 480.000 266.000
Andre fordringer 404.000 777.000 535.000 559.000 553.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 85.000 80.000 41.000 24.000 43.000
Sum omløpsmidler 1.790.000 1.895.000 1.681.000 1.124.000 966.000
Sum eiendeler 13.102.000 11.928.000 14.373.000 6.320.000 4.242.000
Sum opptjent egenkapital 653.000 829.000 863.000 1.333.000 725.000
Sum egenkapital 857.000 1.033.000 1.067.000 1.537.000 929.000
Sum avsetninger til forpliktelser 67.000 116.000 124.000 272.000 194.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.935.000 9.234.000 12.078.000 4.285.000 2.713.000
Leverandørgjeld 1.390.000 1.271.000 821.000 336.000 342.000
Betalbar skatt 0 0 102.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 531.000 260.000 63.000 2.000 141.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 388.000 130.000 343.000 59.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 2.309.000 1.661.000 1.228.000 498.000 601.000
Sum gjeld og egenkapital 13.101.000 11.928.000 14.373.000 6.320.000 4.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -519.000 234.000 453.000 626.000 365.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 1.4 2.3 1.6
Likviditetsgrad 2 0.7 1 1.2 2.1 1.4
Soliditet 6.5 8.7 7.4 24.3 21.9
Resultatgrad 6.4 8 -0.4 2 11.8
Rentedekningsgrad 0.7 0.9 5 1.8
Gjeldsgrad 14.3 10.5 12.5 3.1 3.6
Total kapitalrentabilitet 3.7 5.9 -0.1 15.6 1
Signatur
09.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.09.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Jacob NyvollStyreleder57
Anne Wenche OlsenVaramedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Per Jacob Nyvoll100.0057
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00