Entrepenør Jan Vidar Moen AS
Juridisk navn:  Entrepenør Jan Vidar Moen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69836366
Fagerliveien 2 Fagerliveien 2 Fax: 69836367
1820 Spydeberg 1820 Spydeberg
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 954357023
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 30.06.1989
Foretakstype: AS
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Fremmegård Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30,14%
Resultat  
  
-59,9%
Egenkapital  
  
-19,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.147.000 23.114.000 21.197.000 25.066.000 16.786.000
Resultat: 944.000 2.354.000 1.712.000 2.095.000 2.054.000
Egenkapital: 3.154.000 3.918.000 3.098.000 2.590.000 2.010.000
Regnskap for Entrepenør Jan Vidar Moen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.147.000 23.114.000 21.197.000 25.066.000 16.786.000
Driftskostnader -14.975.000 -20.642.000 -19.475.000 -22.964.000 -14.664.000
Driftsresultat 1.172.000 2.472.000 1.722.000 2.102.000 2.122.000
Finansinntekter 8.000 2.000 11.000 14.000 1.000
Finanskostnader -236.000 -120.000 -20.000 -21.000 -68.000
Finans -228.000 -118.000 -9.000 -7.000 -67.000
Resultat før skatt 944.000 2.354.000 1.712.000 2.095.000 2.054.000
Skattekostnad -208.000 -534.000 -404.000 -514.000 -207.000
Årsresultat 736.000 1.820.000 1.308.000 1.581.000 1.847.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.582.000 7.046.000 1.611.000 1.677.000 2.818.000
Sum omløpsmidler 4.011.000 5.489.000 6.560.000 4.597.000 4.147.000
Sum eiendeler 10.593.000 12.535.000 8.171.000 6.274.000 6.965.000
Sum opptjent egenkapital 3.054.000 3.818.000 2.998.000 2.490.000 1.910.000
Sum egenkapital 3.154.000 3.918.000 3.098.000 2.590.000 2.010.000
Sum langsiktig gjeld 4.270.000 4.124.000 175.000 230.000 304.000
Sum kortsiktig gjeld 3.168.000 4.493.000 4.897.000 3.454.000 4.651.000
Sum gjeld og egenkapital 10.592.000 12.535.000 8.170.000 6.274.000 6.965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.858.000 23.184.000 20.504.000 24.161.000 18.190.000
Andre inntekter 289.000 -71.000 693.000 905.000 -1.405.000
Driftsinntekter 16.147.000 23.114.000 21.197.000 25.066.000 16.786.000
Varekostnad -7.761.000 -14.225.000 -12.294.000 -15.483.000 -7.026.000
Lønninger -4.963.000 -4.482.000 -5.615.000 -5.945.000 -6.059.000
Avskrivning -502.000 -255.000 -198.000 -183.000 -159.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.749.000 -1.680.000 -1.368.000 -1.353.000 -1.420.000
Driftskostnader -14.975.000 -20.642.000 -19.475.000 -22.964.000 -14.664.000
Driftsresultat 1.172.000 2.472.000 1.722.000 2.102.000 2.122.000
Finansinntekter 8.000 2.000 11.000 14.000 1.000
Finanskostnader -236.000 -120.000 -20.000 -21.000 -68.000
Finans -228.000 -118.000 -9.000 -7.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.000.000 -800.000 -1.000.000 -950.000
Årsresultat 736.000 1.820.000 1.308.000 1.581.000 1.847.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.472.000 4.565.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.932.000 1.331.000 546.000 612.000 318.000
Sum varige driftsmidler 6.405.000 5.896.000 546.000 612.000 318.000
Sum finansielle anleggsmidler 177.000 1.150.000 1.065.000 1.065.000 2.500.000
Sum anleggsmidler 6.582.000 7.046.000 1.611.000 1.677.000 2.818.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.676.000 3.593.000 4.226.000 2.117.000 2.529.000
Andre fordringer 0 49.000 200.000 161.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.335.000 1.807.000 2.093.000 2.289.000 1.551.000
Sum omløpsmidler 4.011.000 5.489.000 6.560.000 4.597.000 4.147.000
Sum eiendeler 10.593.000 12.535.000 8.171.000 6.274.000 6.965.000
Sum opptjent egenkapital 3.054.000 3.818.000 2.998.000 2.490.000 1.910.000
Sum egenkapital 3.154.000 3.918.000 3.098.000 2.590.000 2.010.000
Sum avsetninger til forpliktelser 173.000 177.000 175.000 230.000 207.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.270.000 4.124.000 175.000 230.000 304.000
Leverandørgjeld 553.000 1.610.000 2.201.000 719.000 839.000
Betalbar skatt 212.000 532.000 459.000 491.000 0
Skyldig offentlige avgifter 406.000 618.000 864.000 218.000 897.000
Utbytte -1.500.000 -1.000.000 -800.000 -1.000.000 -950.000
Annen kortsiktig gjeld 497.000 733.000 572.000 1.026.000 2.916.000
Sum kortsiktig gjeld 3.168.000 4.493.000 4.897.000 3.454.000 4.651.000
Sum gjeld og egenkapital 10.592.000 12.535.000 8.170.000 6.274.000 6.965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 843.000 996.000 1.663.000 1.143.000 -504.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.3 1.3 0.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.3 1.3 0.9
Soliditet 29.8 31.3 37.9 41.3 28.9
Resultatgrad 7.3 10.7 8.1 8.4 12.6
Rentedekningsgrad 5 20.6 86.1 100.1 31.2
Gjeldsgrad 2.4 2.2 1.6 1.4 2.5
Total kapitalrentabilitet 11.1 19.7 21.2 33.7 30.5
Signatur
15.06.2016
STYREFORMANNEN ALENE.
Prokurister
15.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Vegard MoenStyreleder42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan Vidar Moen50.0068
Vegard Moen50.0042
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00