Utvikling Fjørå As
Juridisk navn:  Utvikling Fjørå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
6210 Valldal 6210 Valldal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Fjord 
Org.nr: 986522832
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11.11.2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nord-Vest Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5,26%
Resultat  
  
4,76%
Egenkapital  
  
-13,89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 100.000 95.000 96.000 95.000 91.000
Resultat: -40.000 -42.000 -91.000 -89.000 -113.000
Egenkapital: -328.000 -288.000 -246.000 -410.000 -321.000
Regnskap for Utvikling Fjørå As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 100.000 95.000 96.000 95.000 91.000
Driftskostnader -112.000 -110.000 -186.000 -189.000 -205.000
Driftsresultat -11.000 -15.000 -90.000 -94.000 -115.000
Finansinntekter 0 21.000 6.000 2.000
Finanskostnader -28.000 -28.000 -23.000 0 0
Finans -28.000 -28.000 -2.000 6.000 2.000
Resultat før skatt -40.000 -42.000 -91.000 -89.000 -113.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 -42.000 -91.000 -89.000 -113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.063.000 1.965.000 2.012.000 2.159.000 2.306.000
Sum omløpsmidler 22.000 73.000 9.000 216.000 278.000
Sum eiendeler 2.085.000 2.038.000 2.021.000 2.375.000 2.584.000
Sum opptjent egenkapital -679.000 -639.000 -597.000 -760.000 -672.000
Sum egenkapital -328.000 -288.000 -246.000 -410.000 -321.000
Sum langsiktig gjeld 2.172.000 2.071.000 1.994.000 2.496.000 2.600.000
Sum kortsiktig gjeld 240.000 256.000 272.000 288.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 2.084.000 2.039.000 2.020.000 2.375.000 2.583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 84.000 79.000 80.000 79.000 75.000
Andre inntekter 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Driftsinntekter 100.000 95.000 96.000 95.000 91.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -76.000 -70.000 -147.000 -147.000 -147.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -40.000 -39.000 -42.000 -58.000
Driftskostnader -112.000 -110.000 -186.000 -189.000 -205.000
Driftsresultat -11.000 -15.000 -90.000 -94.000 -115.000
Finansinntekter 0 21.000 6.000 2.000
Finanskostnader -28.000 -28.000 -23.000 0 0
Finans -28.000 -28.000 -2.000 6.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -40.000 -42.000 -91.000 -89.000 -113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.057.000 1.959.000 2.006.000 2.153.000 2.300.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.057.000 1.959.000 2.006.000 2.153.000 2.300.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 2.063.000 1.965.000 2.012.000 2.159.000 2.306.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 22.000 73.000 9.000 216.000 278.000
Sum omløpsmidler 22.000 73.000 9.000 216.000 278.000
Sum eiendeler 2.085.000 2.038.000 2.021.000 2.375.000 2.584.000
Sum opptjent egenkapital -679.000 -639.000 -597.000 -760.000 -672.000
Sum egenkapital -328.000 -288.000 -246.000 -410.000 -321.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.172.000 2.071.000 1.994.000 2.496.000 2.600.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 240.000 256.000 272.000 288.000 304.000
Sum kortsiktig gjeld 240.000 256.000 272.000 288.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 2.084.000 2.039.000 2.020.000 2.375.000 2.583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -218.000 -183.000 -263.000 -72.000 -26.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0 0.8 0.9
Soliditet -15.7 -14.1 -12.2 -17.3 -12.4
Resultatgrad -11.0 -15.8 -93.8 -98.9 -126.4
Rentedekningsgrad -0.4 -0.5 -3.9
Gjeldsgrad -7.4 -8.1 -9.2 -6.8
Total kapitalrentabilitet -0.5 -0.7 -3.4 -3.7 -4.4
Signatur
07.12.2010
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar HaagensenStyreleder56
Ove Vegard SelboskarStyremedlem59
Leif HaagensenStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ove Vegard Selboskar20.0059
Harald Kjetil Osvik20.0078
Gunnar Haagensen20.0056
Leif Haagensen20.0059
Jangaard Export As20.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00