Ibestad Vassverk Sa
Juridisk navn:  Ibestad Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77095495
Mellomveien 12 Mellomveien 12 Fax:
9450 Hamnvik 9450 Hamnvik
Fylke: Kommune: www.ibestadvassverk.no
Troms Ibestad
Org.nr: 954225267
Aksjekapital: 1.368 NOK
Etableringsdato: 12.04.1950
Foretakstype: SA
Revisor: Revigo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8,76%
Resultat  
  
-357,58%
Egenkapital  
  
-2,52%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 2.207.000 2.419.000 2.231.000 2.163.000 2.248.000
Resultat: -170.000 66.000 92.000 -45.000 138.000
Egenkapital: 6.461.000 6.628.000 6.555.000 6.459.000 6.486.000
Regnskap for Ibestad Vassverk Sa
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.207.000 2.419.000 2.231.000 2.163.000 2.248.000
Driftskostnader -2.234.000 -2.229.000 -1.985.000 -2.031.000 -1.935.000
Driftsresultat -27.000 191.000 247.000 131.000 312.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -144.000 -125.000 -156.000 -178.000 -175.000
Finans -143.000 -125.000 -155.000 -176.000 -174.000
Resultat før skatt -170.000 66.000 92.000 -45.000 138.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -170.000 66.000 92.000 -45.000 138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.252.000 6.694.000 7.169.000 7.677.000 8.180.000
Sum omløpsmidler 3.039.000 2.871.000 2.511.000 2.890.000 2.629.000
Sum eiendeler 9.291.000 9.565.000 9.680.000 10.567.000 10.809.000
Sum opptjent egenkapital 5.061.000 5.232.000 5.165.000 5.073.000 5.118.000
Sum egenkapital 6.461.000 6.628.000 6.555.000 6.459.000 6.486.000
Sum langsiktig gjeld 2.470.000 2.663.000 2.855.000 3.849.000 4.053.000
Sum kortsiktig gjeld 359.000 275.000 269.000 259.000 271.000
Sum gjeld og egenkapital 9.290.000 9.566.000 9.679.000 10.567.000 10.810.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.207.000 2.404.000 2.229.000 2.124.000 2.190.000
Andre inntekter 14.000 2.000 39.000 58.000
Driftsinntekter 2.207.000 2.419.000 2.231.000 2.163.000 2.248.000
Varekostnad -43.000 -149.000 -8.000 -50.000 -35.000
Lønninger -1.019.000 -1.010.000 -873.000 -866.000 -865.000
Avskrivning -442.000 -519.000 -528.000 -524.000 -506.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -730.000 -551.000 -576.000 -591.000 -529.000
Driftskostnader -2.234.000 -2.229.000 -1.985.000 -2.031.000 -1.935.000
Driftsresultat -27.000 191.000 247.000 131.000 312.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -144.000 -125.000 -156.000 -178.000 -175.000
Finans -143.000 -125.000 -155.000 -176.000 -174.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -170.000 66.000 92.000 -45.000 138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 6.089.000 6.506.000 6.909.000 7.303.000 7.693.000
Maskiner anlegg 163.000 188.000 195.000 236.000 278.000
Driftsløsøre 66.000 138.000 209.000
Sum varige driftsmidler 6.252.000 6.694.000 7.169.000 7.677.000 8.180.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 6.252.000 6.694.000 7.169.000 7.677.000 8.180.000
Varebeholdning 248.000 239.000 63.000 53.000 100.000
Kundefordringer 342.000 478.000 498.000 422.000 545.000
Andre fordringer 65.000 60.000 56.000 41.000 35.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.385.000 2.095.000 1.894.000 2.373.000 1.949.000
Sum omløpsmidler 3.039.000 2.871.000 2.511.000 2.890.000 2.629.000
Sum eiendeler 9.291.000 9.565.000 9.680.000 10.567.000 10.809.000
Sum opptjent egenkapital 5.061.000 5.232.000 5.165.000 5.073.000 5.118.000
Sum egenkapital 6.461.000 6.628.000 6.555.000 6.459.000 6.486.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.470.000 2.663.000 2.855.000 3.849.000 4.053.000
Leverandørgjeld 71.000 14.000 8.000 30.000 8.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 83.000 161.000 161.000 149.000 186.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 205.000 100.000 101.000 80.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 359.000 275.000 269.000 259.000 271.000
Sum gjeld og egenkapital 9.290.000 9.566.000 9.679.000 10.567.000 10.810.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.680.000 2.596.000 2.242.000 2.631.000 2.358.000
Likviditetsgrad 1 8.5 10.4 9.3 1 9.7
Likviditetsgrad 2 7.8 9.6 9.1 1 9.3
Soliditet 69.5 69.3 67.7 61.1 6
Resultatgrad -1.2 7.9 11.1 6.1 13.9
Rentedekningsgrad -0.2 1.5 1.6 0.7 1.8
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet -0.3 2.0 2.6 1.3 2.9
Signatur
13.07.2022
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.07.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Einar Johan DonsStyreleder67
Stig Aage SteenNestleder61
Sonja Helene JohansenStyremedlem57
Stian Jenssen PaulsenStyremedlem36
Vidar Herulf BergStyremedlem65
Steinar ForsaaVaramedlem75
Siv Normann HenriksenVaramedlem64
Bjørnar RøchVaramedlem73
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00