Nordic Adviser AS
Juridisk navn:  Nordic Adviser AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95804630
Postboks 1013 Sentrum Stenersgata 2 Fax: 22007701
0104 Oslo 184 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986236481
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10.11.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Pedersen & Skogholt AS
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
24,61%
Resultat  
  
48,12%
Egenkapital  
  
4,89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 43.426.000 34.850.000 31.748.000 29.988.000 24.685.000
Resultat: 2.090.000 1.411.000 1.364.000 1.172.000 733.000
Egenkapital: 2.486.000 2.370.000 1.483.000 1.446.000 1.366.000
Regnskap for Nordic Adviser AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 43.426.000 34.850.000 31.748.000 29.988.000 24.685.000
Driftskostnader -41.339.000 -33.442.000 -30.388.000 -28.824.000 -23.959.000
Driftsresultat 2.087.000 1.408.000 1.360.000 1.165.000 726.000
Finansinntekter 2.000 4.000 4.000 7.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000
Finans 2.000 3.000 4.000 7.000 6.000
Resultat før skatt 2.090.000 1.411.000 1.364.000 1.172.000 733.000
Skattekostnad -473.000 -324.000 -327.000 -292.000 -198.000
Årsresultat 1.616.000 1.087.000 1.037.000 880.000 535.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 62.000 65.000 8.000 12.000
Sum omløpsmidler 11.357.000 7.533.000 9.461.000 9.916.000 6.787.000
Sum eiendeler 11.384.000 7.595.000 9.526.000 9.924.000 6.799.000
Sum opptjent egenkapital 2.386.000 2.270.000 1.383.000 1.346.000 1.266.000
Sum egenkapital 2.486.000 2.370.000 1.483.000 1.446.000 1.366.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 8.898.000 5.226.000 8.043.000 8.476.000 5.430.000
Sum gjeld og egenkapital 11.384.000 7.596.000 9.526.000 9.924.000 6.799.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.426.000 34.850.000 31.748.000 29.988.000 24.685.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 43.426.000 34.850.000 31.748.000 29.988.000 24.685.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -34.000 -33.000 -16.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.305.000 -33.409.000 -30.372.000 -28.820.000 -23.955.000
Driftskostnader -41.339.000 -33.442.000 -30.388.000 -28.824.000 -23.959.000
Driftsresultat 2.087.000 1.408.000 1.360.000 1.165.000 726.000
Finansinntekter 2.000 4.000 4.000 7.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000
Finans 2.000 3.000 4.000 7.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -200.000 -1.000.000 -800.000 -500.000
Årsresultat 1.616.000 1.087.000 1.037.000 880.000 535.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 62.000 65.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 8.000 12.000
Sum varige driftsmidler 0 0 8.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 62.000 65.000 8.000 12.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.848.000 4.769.000 5.039.000 4.508.000 2.854.000
Andre fordringer 17.000 17.000 14.000 12.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.492.000 2.747.000 4.409.000 5.395.000 3.926.000
Sum omløpsmidler 11.357.000 7.533.000 9.461.000 9.916.000 6.787.000
Sum eiendeler 11.384.000 7.595.000 9.526.000 9.924.000 6.799.000
Sum opptjent egenkapital 2.386.000 2.270.000 1.383.000 1.346.000 1.266.000
Sum egenkapital 2.486.000 2.370.000 1.483.000 1.446.000 1.366.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 2.000 3.000
Leverandørgjeld 6.859.000 4.620.000 6.608.000 7.287.000 4.707.000
Betalbar skatt 473.000 324.000 329.000 293.000 195.000
Skyldig offentlige avgifter 66.000 77.000 107.000 96.000 28.000
Utbytte -1.500.000 -200.000 -1.000.000 -800.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.898.000 5.226.000 8.043.000 8.476.000 5.430.000
Sum gjeld og egenkapital 11.384.000 7.596.000 9.526.000 9.924.000 6.799.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.459.000 2.307.000 1.418.000 1.440.000 1.357.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.2 1.2 1.2
Soliditet 21.8 31.2 15.6 14.6 20.1
Resultatgrad 4.8 4 4.3 3.9 2.9
Rentedekningsgrad 1 7
Gjeldsgrad 3.6 2.2 5.4 5.9 4
Total kapitalrentabilitet 18.4 18.6 14.3 11.8 10.8
Signatur
09.10.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.10.2015
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Terje EspeStyreleder54
Hans-Jørgen RomStyremedlem45
Arve SærvollStyremedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Aspect As5.00 
Bc Consulting As1.00 
Stein Hagen Consulting As5.00 
Carlsen Business Consulting As5.00 
Romcreo As5.00 
Summit Management As5.00 
Nordic Project Consulting As27.00 
Himle Consulting As5.00 
Sagn As5.00 
Nordic Business Consulting As27.00 
Ja Konsulting As5.00 
Thomas Wiehe5.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00