Albjerk Bil Ringerike As
Juridisk navn:  Albjerk Bil Ringerike As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32181666
Dronning Åstas gate 22 Dronning Åstas gate 22 Fax: 32181688
3511 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune: www.hamax-auto.no/audi...
Viken Ringerike
Org.nr: 817203752
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 28.05.1986
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
15,48%
Resultat  
  
70,25%
Egenkapital  
  
-42,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 416.942.000 361.038.000 312.026.000 371.348.000 318.466.000
Resultat: 21.187.000 12.445.000 9.941.000 17.237.000 18.259.000
Egenkapital: 20.000.000 35.050.000 25.355.000 25.465.000 21.554.000
Regnskap for Albjerk Bil Ringerike As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 416.942.000 361.038.000 312.026.000 371.348.000 318.466.000
Driftskostnader -395.564.000 -348.576.000 -302.072.000 -353.951.000 -300.105.000
Driftsresultat 21.377.000 12.463.000 9.954.000 17.397.000 18.360.000
Finansinntekter 62.000 122.000 77.000 36.000 90.000
Finanskostnader -253.000 -140.000 -91.000 -196.000 -192.000
Finans -191.000 -18.000 -14.000 -160.000 -102.000
Resultat før skatt 21.187.000 12.445.000 9.941.000 17.237.000 18.259.000
Skattekostnad -4.678.000 -2.750.000 -2.351.000 -4.205.000 -4.609.000
Årsresultat 16.509.000 9.695.000 7.590.000 13.031.000 13.650.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.969.000 4.726.000 4.742.000 4.190.000 4.573.000
Sum omløpsmidler 71.964.000 78.236.000 63.966.000 85.445.000 76.174.000
Sum eiendeler 76.933.000 82.962.000 68.708.000 89.635.000 80.747.000
Sum opptjent egenkapital 19.400.000 34.450.000 24.755.000 24.865.000 20.954.000
Sum egenkapital 20.000.000 35.050.000 25.355.000 25.465.000 21.554.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 118.000 2.124.000
Sum kortsiktig gjeld 56.933.000 47.912.000 43.354.000 64.051.000 57.069.000
Sum gjeld og egenkapital 76.933.000 82.962.000 68.709.000 89.634.000 80.747.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 413.788.000 359.202.000 308.808.000 369.579.000 316.741.000
Andre inntekter 3.154.000 1.836.000 3.218.000 1.769.000 1.725.000
Driftsinntekter 416.942.000 361.038.000 312.026.000 371.348.000 318.466.000
Varekostnad -346.030.000 -299.852.000 -256.815.000 -306.762.000 -256.824.000
Lønninger -31.484.000 -28.487.000 -27.511.000 -28.036.000 -24.444.000
Avskrivning -838.000 -803.000 -709.000 -739.000 -793.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.212.000 -19.434.000 -17.037.000 -18.414.000 -18.044.000
Driftskostnader -395.564.000 -348.576.000 -302.072.000 -353.951.000 -300.105.000
Driftsresultat 21.377.000 12.463.000 9.954.000 17.397.000 18.360.000
Finansinntekter 62.000 122.000 77.000 36.000 90.000
Finanskostnader -253.000 -140.000 -91.000 -196.000 -192.000
Finans -191.000 -18.000 -14.000 -160.000 -102.000
Konsernbidrag -18.000.000 0 -7.700.000 -9.120.000 -9.000.000
Utbytte -13.560.000 0 0 0 0
Årsresultat 16.509.000 9.695.000 7.590.000 13.031.000 13.650.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 826.000 1.588.000 1.200.000 1.163.000 1.032.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.683.000 2.068.000 1.858.000 1.805.000 2.100.000
Driftsløsøre 2.402.000 1.014.000 1.685.000 1.222.000 1.360.000
Sum varige driftsmidler 4.085.000 3.081.000 3.543.000 3.027.000 3.459.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.000 56.000 0 0 82.000
Sum anleggsmidler 4.969.000 4.726.000 4.742.000 4.190.000 4.573.000
Varebeholdning 35.471.000 53.878.000 38.251.000 51.270.000 52.164.000
Kundefordringer 15.210.000 20.957.000 18.166.000 32.023.000 14.756.000
Andre fordringer 3.093.000 1.643.000 1.375.000 1.215.000 2.438.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.189.000 1.757.000 6.174.000 937.000 6.816.000
Sum omløpsmidler 71.964.000 78.236.000 63.966.000 85.445.000 76.174.000
Sum eiendeler 76.933.000 82.962.000 68.708.000 89.635.000 80.747.000
Sum opptjent egenkapital 19.400.000 34.450.000 24.755.000 24.865.000 20.954.000
Sum egenkapital 20.000.000 35.050.000 25.355.000 25.465.000 21.554.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.324.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 118.000 2.124.000
Leverandørgjeld 24.027.000 28.363.000 17.696.000 28.478.000 29.285.000
Betalbar skatt 3.916.000 3.138.000 87.000 1.457.000 1.838.000
Skyldig offentlige avgifter 5.851.000 9.980.000 8.266.000 12.573.000 2.446.000
Utbytte -13.560.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.138.000 6.430.000 17.305.000 20.220.000 23.500.000
Sum kortsiktig gjeld 56.933.000 47.912.000 43.354.000 64.051.000 57.069.000
Sum gjeld og egenkapital 76.933.000 82.962.000 68.709.000 89.634.000 80.747.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.031.000 30.324.000 20.612.000 21.394.000 19.105.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.5 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4
Soliditet 26.0 42.2 36.9 28.4 26.7
Resultatgrad 5.1 3.5 3.2 4.7 5.8
Rentedekningsgrad 84.5 8 109.4 88.8 95.6
Gjeldsgrad 2.8 1.4 1.7 2.5 2.7
Total kapitalrentabilitet 27.9 15.2 14.6 19.4 22.8
Signatur
22.10.2021
SIGNATUR
ALBJERK MICHELSEN CHRISTIAN
SIGNATUR
MARTINSEN HUSEBY LARS-GUNNAR
SIGNATUR
PETTERSEN HERTA
SIGNATUR
ALBJERK WENCHE
Prokurister
31.05.2021
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars-Gunnar Huseby MartinsenStyreleder36
Christian Michelsen AlbjerkStyremedlem29
Herta PettersenStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Heiberg Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00