Bergen Aktiv AS
Juridisk navn:  Bergen Aktiv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55107060
Fanavegen 111 Fanavegen 111 Fax: 55198621
5239 Rådal 5239 Rådal
Fylke: Kommune: www.bergenaktiv.no
Vestland Bergen
Org.nr: 886164122
Aksjekapital: 3.915.340 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 05.09.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
20,19%
Resultat  
  
155,7%
Egenkapital  
  
56,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.511.000 7.081.000 6.760.000 9.002.000 8.586.000
Resultat: 484.000 -869.000 -1.099.000 -1.084.000 -998.000
Egenkapital: 1.347.000 863.000 1.732.000 2.832.000 3.915.000
Regnskap for Bergen Aktiv AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.511.000 7.081.000 6.760.000 9.002.000 8.586.000
Driftskostnader -7.887.000 -7.833.000 -7.733.000 -9.980.000 -9.491.000
Driftsresultat 624.000 -752.000 -973.000 -978.000 -905.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 7.000 2.000
Finanskostnader -143.000 -119.000 -128.000 -113.000 -95.000
Finans -141.000 -116.000 -127.000 -106.000 -93.000
Resultat før skatt 484.000 -869.000 -1.099.000 -1.084.000 -998.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 484.000 -869.000 -1.099.000 -1.084.000 -998.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 131.000 135.000 193.000 264.000 334.000
Sum omløpsmidler 6.494.000 5.784.000 6.349.000 7.359.000 7.797.000
Sum eiendeler 6.625.000 5.919.000 6.542.000 7.623.000 8.131.000
Sum opptjent egenkapital -2.569.000 -3.052.000 -2.183.000 -1.084.000 -11.419.000
Sum egenkapital 1.347.000 863.000 1.732.000 2.832.000 3.915.000
Sum langsiktig gjeld 4.183.000 4.062.000 3.943.000 3.819.000 2.811.000
Sum kortsiktig gjeld 1.095.000 994.000 867.000 972.000 1.405.000
Sum gjeld og egenkapital 6.624.000 5.919.000 6.542.000 7.622.000 8.131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.506.000 7.081.000 6.760.000 9.002.000 8.586.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.511.000 7.081.000 6.760.000 9.002.000 8.586.000
Varekostnad -4.728.000 -4.163.000 -3.880.000 -5.422.000 -5.194.000
Lønninger -2.150.000 -2.464.000 -2.568.000 -3.073.000 -2.871.000
Avskrivning -39.000 -58.000 -71.000 -71.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -970.000 -1.148.000 -1.214.000 -1.414.000 -1.365.000
Driftskostnader -7.887.000 -7.833.000 -7.733.000 -9.980.000 -9.491.000
Driftsresultat 624.000 -752.000 -973.000 -978.000 -905.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 7.000 2.000
Finanskostnader -143.000 -119.000 -128.000 -113.000 -95.000
Finans -141.000 -116.000 -127.000 -106.000 -93.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 484.000 -869.000 -1.099.000 -1.084.000 -998.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 122.000 86.000 86.000 86.000 86.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 49.000 107.000 177.000 248.000
Sum varige driftsmidler 9.000 49.000 107.000 177.000 248.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 131.000 135.000 193.000 264.000 334.000
Varebeholdning 3.933.000 4.100.000 4.927.000 12.187.000 12.940.000
Kundefordringer 12.000 69.000 106.000 86.000 244.000
Andre fordringer 433.000 37.000 44.000 47.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.116.000 1.579.000 1.273.000 1.132.000 1.044.000
Sum omløpsmidler 6.494.000 5.784.000 6.349.000 7.359.000 7.797.000
Sum eiendeler 6.625.000 5.919.000 6.542.000 7.623.000 8.131.000
Sum opptjent egenkapital -2.569.000 -3.052.000 -2.183.000 -1.084.000 -11.419.000
Sum egenkapital 1.347.000 863.000 1.732.000 2.832.000 3.915.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.183.000 4.062.000 3.943.000 3.819.000 2.811.000
Leverandørgjeld 596.000 507.000 327.000 338.000 794.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 244.000 246.000 312.000 369.000 297.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 254.000 241.000 227.000 265.000 314.000
Sum kortsiktig gjeld 1.095.000 994.000 867.000 972.000 1.405.000
Sum gjeld og egenkapital 6.624.000 5.919.000 6.542.000 7.622.000 8.131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.399.000 4.790.000 5.482.000 6.387.000 6.392.000
Likviditetsgrad 1 5.9 5.8 7.3 7 5.5
Likviditetsgrad 2 2.3 1.7 1.6 -3.7
Soliditet 20.3 14.6 26.5 37.2 48.1
Resultatgrad 7.3 -10.6 -14.4 -10.9 -10.5
Rentedekningsgrad 4.4 -6.3 -7.6 -8.7 -9.5
Gjeldsgrad 3.9 5.9 2.8 1.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 9.4 -12.7 -14.9 -12.7 -11.1
Signatur
18.11.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.11.2021
Prokura
Furre Mohn Christine
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Christine Mohn FurreStyreleder50
Olaf Harald FurreVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Elsu Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00