Elektriker'n Lillehammer AS
Juridisk navn:  Elektriker'n Lillehammer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61054777
Hagehaugvegen 4 Hagehaugvegen 4 Fax:
2613 Lillehammer 2613 Lillehammer
Fylke: Kommune: www.elil.no/
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 985926123
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 08.08.2003
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22,79%
Resultat  
  
-30,32%
Egenkapital  
  
1,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 6.417.000 8.311.000 7.051.000 6.900.000 5.509.000
Resultat: 570.000 818.000 771.000 830.000 771.000
Egenkapital: 2.647.000 2.603.000 2.365.000 2.164.000 1.917.000
Regnskap for Elektriker'n Lillehammer AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 6.417.000 8.311.000 7.051.000 6.900.000 5.509.000
Driftskostnader -5.850.000 -7.497.000 -6.282.000 -6.068.000 -4.733.000
Driftsresultat 567.000 815.000 769.000 832.000 777.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -7.000
Finans 2.000 3.000 2.000 -3.000 -6.000
Resultat før skatt 570.000 818.000 771.000 830.000 771.000
Skattekostnad -125.000 -180.000 -170.000 -183.000 -180.000
Årsresultat 444.000 638.000 601.000 647.000 591.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 316.000 183.000 77.000 120.000 209.000
Sum omløpsmidler 5.278.000 5.313.000 4.612.000 4.280.000 3.677.000
Sum eiendeler 5.594.000 5.496.000 4.689.000 4.400.000 3.886.000
Sum opptjent egenkapital 2.547.000 2.503.000 2.265.000 2.064.000 1.817.000
Sum egenkapital 2.647.000 2.603.000 2.365.000 2.164.000 1.917.000
Sum langsiktig gjeld 0 77.000
Sum kortsiktig gjeld 2.947.000 2.894.000 2.325.000 2.236.000 1.892.000
Sum gjeld og egenkapital 5.594.000 5.497.000 4.690.000 4.400.000 3.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.417.000 8.241.000 7.051.000 6.900.000 5.509.000
Andre inntekter 70.000 0 0
Driftsinntekter 6.417.000 8.311.000 7.051.000 6.900.000 5.509.000
Varekostnad -2.653.000 -4.001.000 -3.209.000 -2.900.000 -1.990.000
Lønninger -2.374.000 -2.752.000 -2.557.000 -2.595.000 -2.274.000
Avskrivning -8.000 -16.000 -88.000 -102.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -815.000 -744.000 -500.000 -485.000 -367.000
Driftskostnader -5.850.000 -7.497.000 -6.282.000 -6.068.000 -4.733.000
Driftsresultat 567.000 815.000 769.000 832.000 777.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -7.000
Finans 2.000 3.000 2.000 -3.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Årsresultat 444.000 638.000 601.000 647.000 591.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 87.000 75.000 49.000 60.000 45.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 152.000 16.000 104.000
Sum varige driftsmidler 152.000 16.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 77.000 109.000 28.000 44.000 60.000
Sum anleggsmidler 316.000 183.000 77.000 120.000 209.000
Varebeholdning 85.000 91.000 68.000 65.000 70.000
Kundefordringer 3.944.000 3.904.000 3.469.000 3.128.000 1.546.000
Andre fordringer 86.000 80.000 118.000 82.000 111.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.164.000 1.238.000 958.000 1.004.000 1.950.000
Sum omløpsmidler 5.278.000 5.313.000 4.612.000 4.280.000 3.677.000
Sum eiendeler 5.594.000 5.496.000 4.689.000 4.400.000 3.886.000
Sum opptjent egenkapital 2.547.000 2.503.000 2.265.000 2.064.000 1.817.000
Sum egenkapital 2.647.000 2.603.000 2.365.000 2.164.000 1.917.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 400.000
Sum langsiktig gjeld 0 77.000
Leverandørgjeld 121.000 266.000 146.000 116.000 84.000
Betalbar skatt 137.000 206.000 159.000 198.000 168.000
Skyldig offentlige avgifter 916.000 653.000 723.000 629.000 581.000
Utbytte -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 1.373.000 1.368.000 898.000 894.000 659.000
Sum kortsiktig gjeld 2.947.000 2.894.000 2.325.000 2.236.000 1.892.000
Sum gjeld og egenkapital 5.594.000 5.497.000 4.690.000 4.400.000 3.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.331.000 2.419.000 2.287.000 2.044.000 1.785.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 2.0 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 2.0 1.9 1.9
Soliditet 47.3 47.4 50.4 49.2 49.3
Resultatgrad 8.8 9.8 10.9 12.1 14.1
Rentedekningsgrad 567.0 166.4 1
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.0 1 1
Total kapitalrentabilitet 10.2 14.9 16.4 1 2
Signatur
22.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Henning SkalleStyreleder58
Ruth Isabelle MulleriVaramedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00