Sandøy Handelslag As
Juridisk navn:  Sandøy Handelslag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71277914
Postboks 29 Hamnevågen 41 Fax: 71277914
6484 Sandøy 6484 Sandøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 815711432
Aksjekapital: 248.500 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 15.09.1919
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
0,5%
Resultat  
  
-36,14%
Egenkapital  
  
160,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.395.000 1.388.000 1.540.000 1.982.000 1.504.000
Resultat: -113.000 -83.000 -141.000 160.000 -99.000
Egenkapital: 88.000 -145.000 53.000 79.000 -81.000
Regnskap for Sandøy Handelslag As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.395.000 1.388.000 1.540.000 1.982.000 1.504.000
Driftskostnader -1.506.000 -1.470.000 -1.615.000 -1.814.000 -1.600.000
Driftsresultat -111.000 -82.000 -76.000 169.000 -96.000
Finansinntekter 10.000 11.000 10.000 10.000 9.000
Finanskostnader -12.000 -12.000 -76.000 -19.000 -12.000
Finans -2.000 -1.000 -66.000 -9.000 -3.000
Resultat før skatt -113.000 -83.000 -141.000 160.000 -99.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -113.000 -83.000 -141.000 160.000 -99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 266.000 44.000 42.000 20.000 21.000
Sum omløpsmidler 185.000 242.000 263.000 340.000 254.000
Sum eiendeler 451.000 286.000 305.000 360.000 275.000
Sum opptjent egenkapital -160.000 -278.000 -195.000 -54.000 -214.000
Sum egenkapital 88.000 -145.000 53.000 79.000 -81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 362.000 431.000 252.000 281.000 356.000
Sum gjeld og egenkapital 451.000 287.000 306.000 361.000 276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.242.000 1.098.000 1.356.000 1.568.000 1.363.000
Andre inntekter 153.000 290.000 184.000 414.000 140.000
Driftsinntekter 1.395.000 1.388.000 1.540.000 1.982.000 1.504.000
Varekostnad -864.000 -791.000 -948.000 -1.222.000 -1.198.000
Lønninger -269.000 -347.000 -382.000 -416.000 -255.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -4.000 -1.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -367.000 -326.000 -281.000 -175.000 -146.000
Driftskostnader -1.506.000 -1.470.000 -1.615.000 -1.814.000 -1.600.000
Driftsresultat -111.000 -82.000 -76.000 169.000 -96.000
Finansinntekter 10.000 11.000 10.000 10.000 9.000
Finanskostnader -12.000 -12.000 -76.000 -19.000 -12.000
Finans -2.000 -1.000 -66.000 -9.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -113.000 -83.000 -141.000 160.000 -99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Maskiner anlegg 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000
Driftsløsøre 13.000 18.000 23.000 0 0
Sum varige driftsmidler 30.000 36.000 42.000 20.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 236.000 8.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 266.000 44.000 42.000 20.000 21.000
Varebeholdning 130.000 150.000 140.000 122.000 122.000
Kundefordringer 11.000 48.000 72.000 64.000 88.000
Andre fordringer 11.000 2.000 21.000 3.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 42.000 29.000 151.000 40.000
Sum omløpsmidler 185.000 242.000 263.000 340.000 254.000
Sum eiendeler 451.000 286.000 305.000 360.000 275.000
Sum opptjent egenkapital -160.000 -278.000 -195.000 -54.000 -214.000
Sum egenkapital 88.000 -145.000 53.000 79.000 -81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 124.000 41.000 34.000 6.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 52.000 103.000 146.000 196.000 309.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 10.000 24.000 24.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 177.000 277.000 48.000 55.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 362.000 431.000 252.000 281.000 356.000
Sum gjeld og egenkapital 451.000 287.000 306.000 361.000 276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -177.000 -189.000 11.000 59.000 -102.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 1 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.5 0.8 0.4
Soliditet 19.6 -50.7 17.4 21.9 -29.5
Resultatgrad -8.0 -5.9 -4.9 8.5 -6.4
Rentedekningsgrad -9.3 -6.8 8.9
Gjeldsgrad 4.1 4.8 3.6 -4.4
Total kapitalrentabilitet -22.4 -24.8 -21.6 49.7 -31.6
Signatur
24.01.2020
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
24.01.2020
Daglig leder
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Torbjørn Edmund VollenStyreleder67
Tove FinnøyStyremedlem63
Geir Arve SandøyStyremedlem54
Ingvar SandøyStyremedlem79
Einar Ståle SandøyStyremedlem75
Arve LinningsvollVaramedlem71
Kari Anne Sandøy RoaldVaramedlem67
Tor Ketil BergtunVaramedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ole Bjørn Sandøy2.3151
Per Bjørn Sandøy0.1081
John Harry Sandøy8.4558
Lillian Sandøy3.3279
Tor Helge Sandøy0.6060
Johanna Sandøy Skarstein0.2067
Marte G Linningsvoll0.8031
Åse Hoel Perkiö0.1062
Leiv Sandøy0.3077
Terje Ingmann Sandøy1.0073
Asbjørn Sandøy0.6073
Anne Lise Ellevset0.1073
Tove Finnøy1.0063
Hildegunn Ingebjørg Ardal0.4076
Oddbjørn Drege0.2067
Asle Sandøy6.0347
Gunnfrid Johanne Sandøy0.4075
Elise Linningsvoll1.0036
Sandøy Vel10.06 
Herdis Astrid Sandøy0.4092
Britt Othilie Knutsen0.4058
Arve Linningsvoll1.9171
Peggy Synnøve Nilsen0.3051
Eli Margrete Vollen0.8074
Silje Røyr Hovde2.0141
Janne Sissel Drege0.2061
Ragnhild Sandøy Myren0.1064
Hallgjerd Sandøy0.2069
Margoth's Dødsbo Sandøy0.8098
Kari Sandøy Undersrud0.4068
John Stein Sandøy0.8070
Ingvar Sandøy1.8179
Einar Ståle Sandøy0.6075
Rakel Julie Sandøy2.0181
Andreas Linningsvoll1.0038
Geir Arve Sandøy6.3354
Else Lisbeth Orten1.0063
Helene Fauskanger0.4050
Bjørg Oddveig Hoel0.1068
Sigurd Per Karlsen2.0177
Rofisk As3.01 
Ingrid Sandøy1.9176
Mari Ann Sandøy Iversen0.9078
Torbjørn Edmund Vollen0.2067
Gerd Husøy0.1061
Lodve Martin Sandøy2.5165
Nils Hjermann0.4053
Wenche Sandøy Pedersen0.1057
Hilmar Sandøy0.2085
Peder Jakob Sandøy4.4281
Al Service As1.00 
Erna Sandøy1.4082
Kari Oddveig Nilsen2.0174
Aase Sandøy Meisfjord0.5074
Peder Mathias Sandøy2.4191
Anniken Sandøy0.1032
Atle Edvin Sandøy0.1075
Evy Linningsvoll1.0062
Dag Harald Bergtun1.0061
Mnor Eiendom As2.01 
Paul J Sandøy0.2077
Borghild Steinshamn0.4085
Iver Sandøy0.3047
Rolf Sandøy0.1070
Anne M Hjertvikrem0.3069
Åshild Sandøy0.1054
Åge Andreas Linningsvoll0.4060
Peangpis Sandoey3.0141
Malene Sandøy1.2098
Halldis Anne Schau0.3070
Tor Ketil Bergtun0.5072
Aksel Odd Roald0.4070
Jakob Gaute Sandøy0.4054
Ragnhild Marie Sandøy2.0183
Alvin Arnljot Sandøy1.5072
Lill Eldrid Bergtun0.1070
Kari Anne Sandøy Roald0.4067
Stig Rune Bergtun1.1068
Kristoffer Sandøy0.2038
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00