Nts Asa
Juridisk navn:  Nts Asa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74216300
Fjordgata 8 Fjordgata 8 Fax: 74216301
7900 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune: www.ntsasa.no
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 814520242
Aksjekapital: 119.272.862 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 10.12.1969
Foretakstype: ASA
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29,11%
Resultat  
  
-22,85%
Egenkapital  
  
3,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.832.000 16.690.000 16.654.000 20.910.000 5.137.000
Resultat: 176.190.000 228.359.000 106.465.000 -218.000 6.324.000
Egenkapital: 1.817.559.000 1.760.705.000 1.651.074.000 187.346.000 251.142.000
Regnskap for Nts Asa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.832.000 16.690.000 16.654.000 20.910.000 5.137.000
Driftskostnader -31.103.000 -31.628.000 -27.084.000 -26.443.000 -11.552.000
Driftsresultat -19.271.000 -14.938.000 -10.430.000 -5.533.000 -6.415.000
Finansinntekter 203.493.000 251.954.000 124.582.000 8.424.000 16.126.000
Finanskostnader -8.032.000 -8.657.000 -7.687.000 -3.109.000 -3.387.000
Finans 195.461.000 243.297.000 116.895.000 5.315.000 12.739.000
Resultat før skatt 176.190.000 228.359.000 106.465.000 -218.000 6.324.000
Skattekostnad -62.000 -315.000 125.000 -2.199.000 -6.982.000
Årsresultat 176.128.000 228.044.000 106.590.000 -2.417.000 -658.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.957.332.000 1.960.540.000 1.898.879.000 260.994.000 330.219.000
Sum omløpsmidler 210.354.000 194.765.000 124.241.000 32.972.000 21.421.000
Sum eiendeler 2.167.686.000 2.155.305.000 2.023.120.000 293.966.000 351.640.000
Sum opptjent egenkapital 233.988.000 177.134.000 67.503.000 34.652.000 98.448.000
Sum egenkapital 1.817.559.000 1.760.705.000 1.651.074.000 187.346.000 251.142.000
Sum langsiktig gjeld 222.077.000 265.956.000 281.168.000 97.302.000 94.260.000
Sum kortsiktig gjeld 128.050.000 128.644.000 90.878.000 9.318.000 6.238.000
Sum gjeld og egenkapital 2.167.686.000 2.155.305.000 2.023.120.000 293.966.000 351.640.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.169.000 15.069.000 0 18.986.000 1.834.000
Andre inntekter 1.663.000 1.621.000 16.654.000 1.924.000 3.303.000
Driftsinntekter 11.832.000 16.690.000 16.654.000 20.910.000 5.137.000
Varekostnad -1.000 -1.210.000 -2.637.000 -4.361.000 0
Lønninger -15.347.000 -12.652.000 -8.169.000 -10.863.000 -4.750.000
Avskrivning -2.400.000 -2.516.000 -2.402.000 -2.176.000 -297.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.355.000 -15.250.000 -13.876.000 -9.043.000 -6.505.000
Driftskostnader -31.103.000 -31.628.000 -27.084.000 -26.443.000 -11.552.000
Driftsresultat -19.271.000 -14.938.000 -10.430.000 -5.533.000 -6.415.000
Finansinntekter 203.493.000 251.954.000 124.582.000 8.424.000 16.126.000
Finanskostnader -8.032.000 -8.657.000 -7.687.000 -3.109.000 -3.387.000
Finans 195.461.000 243.297.000 116.895.000 5.315.000 12.739.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -119.273.000 -109.135.000 -72.756.000 -6.063.000 -4.850.000
Årsresultat 176.128.000 228.044.000 106.590.000 -2.417.000 -658.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 97.000 160.000 419.000 0 303.000
Fast eiendom 20.209.000 20.481.000 21.399.000 21.239.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.562.000 6.788.000 7.024.000 7.482.000 276.000
Sum varige driftsmidler 26.771.000 27.269.000 28.423.000 28.721.000 276.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.930.464.000 1.933.111.000 1.870.037.000 232.273.000 329.640.000
Sum anleggsmidler 1.957.332.000 1.960.540.000 1.898.879.000 260.994.000 330.219.000
Varebeholdning 0 0 0 807.000 0
Kundefordringer 1.001.000 848.000 446.000 1.314.000 113.000
Andre fordringer 192.408.000 191.024.000 122.676.000 2.126.000 16.484.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.945.000 2.893.000 1.119.000 28.725.000 4.824.000
Sum omløpsmidler 210.354.000 194.765.000 124.241.000 32.972.000 21.421.000
Sum eiendeler 2.167.686.000 2.155.305.000 2.023.120.000 293.966.000 351.640.000
Sum opptjent egenkapital 233.988.000 177.134.000 67.503.000 34.652.000 98.448.000
Sum egenkapital 1.817.559.000 1.760.705.000 1.651.074.000 187.346.000 251.142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 222.077.000 265.956.000 281.168.000 97.302.000 94.260.000
Leverandørgjeld 2.886.000 9.912.000 624.000 1.247.000 136.000
Betalbar skatt 0 38.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.142.000 917.000 2.103.000 371.000 225.000
Utbytte -119.273.000 -109.135.000 -72.756.000 -6.063.000 -4.850.000
Annen kortsiktig gjeld 4.749.000 8.642.000 15.395.000 1.637.000 1.027.000
Sum kortsiktig gjeld 128.050.000 128.644.000 90.878.000 9.318.000 6.238.000
Sum gjeld og egenkapital 2.167.686.000 2.155.305.000 2.023.120.000 293.966.000 351.640.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 82.304.000 66.121.000 33.363.000 23.654.000 15.183.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.4 3.5 3.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.4 3.5 3.5
Soliditet 83.8 81.7 81.6 63.7 71.4
Resultatgrad -162.9 -89.5 -62.6 -26.5 -124.9
Rentedekningsgrad -2.4 -1.7 -1.4 -1.8 2.9
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 8.5 1 5.6 1 2.8
Signatur
09.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAPE ELLER TRE
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Helge GåsøStyremedlem59
Hege Bjørgum SkillingstadStyremedlem52
Eirin Ervik PedersenStyremedlem34
Jorunn Sylvia Eiternes DolmenStyremedlem57
Solvår Hallesdatter HardestyStyremedlem38
Odd Reidar ØieStyremedlem70
Nils Martin WilliksenStyremedlem65
Nils Andre WilliksenStyremedlem40
Anders GåsøStyremedlem34
Grete Rekkebo BrovollStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
ANNE MARIE AANONLIE0.0074
MARIUS AANONLIE0.0046
Rolf aagård0.0087
Ola aalmo0.0085
Thomas Aanonlie0.0049
Marit Aarseth0.00 
Inger Lise Aspmo Aarnes0.0077
Kjell aagård0.0077
BAKKE AAGOT0.00 
Arne aagård0.0073
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00