Fiskcentralen AS
Juridisk navn:  Fiskcentralen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22823590
Akershusstranda 23 Akershusstranda 23 Fax: 22823599
0150 Oslo 150 Oslo
Fylke: Kommune: www.fiskcentralen.com/
Oslo Oslo
Org.nr: 811651532
Aksjekapital: 372.312 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 13.12.1934
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4,97%
Resultat  
  
117,34%
Egenkapital  
  
5,78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 362.106.000 344.959.000 327.471.000 305.776.000 297.241.000
Resultat: 990.000 -5.708.000 -4.203.000 -1.963.000 -1.948.000
Egenkapital: 11.836.000 11.189.000 16.107.000 19.401.000 21.078.000
Regnskap for Fiskcentralen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 362.106.000 344.959.000 327.471.000 305.776.000 297.241.000
Driftskostnader -361.404.000 -352.547.000 -334.102.000 -308.646.000 -300.064.000
Driftsresultat 701.000 -7.588.000 -6.631.000 -2.870.000 -2.823.000
Finansinntekter 1.686.000 2.313.000 3.099.000 1.971.000 2.362.000
Finanskostnader -1.397.000 -432.000 -669.000 -1.064.000 -1.487.000
Finans 289.000 1.881.000 2.430.000 907.000 875.000
Resultat før skatt 990.000 -5.708.000 -4.203.000 -1.963.000 -1.948.000
Skattekostnad -342.000 790.000 908.000 285.000 308.000
Årsresultat 647.000 -4.918.000 -3.294.000 -1.677.000 -1.640.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.143.000 35.449.000 34.970.000 33.519.000 34.074.000
Sum omløpsmidler 58.724.000 51.596.000 52.547.000 55.803.000 41.592.000
Sum eiendeler 91.867.000 87.045.000 87.517.000 89.322.000 75.666.000
Sum opptjent egenkapital -1.181.000 -1.828.000 3.089.000 6.383.000 8.061.000
Sum egenkapital 11.836.000 11.189.000 16.107.000 19.401.000 21.078.000
Sum langsiktig gjeld 24.341.000 26.880.000 3.327.000 4.855.000 10.676.000
Sum kortsiktig gjeld 55.690.000 48.976.000 68.084.000 65.066.000 43.913.000
Sum gjeld og egenkapital 91.867.000 87.045.000 87.517.000 89.321.000 75.667.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 362.106.000 344.448.000 327.389.000 305.776.000 297.233.000
Andre inntekter 511.000 82.000 0 8.000
Driftsinntekter 362.106.000 344.959.000 327.471.000 305.776.000 297.241.000
Varekostnad -286.791.000 -272.324.000 -257.637.000 -230.320.000 -219.199.000
Lønninger -40.394.000 -40.670.000 -41.048.000 -40.627.000 -39.716.000
Avskrivning -4.562.000 -4.040.000 -4.156.000 -3.900.000 -3.559.000
Nedskrivning -288.000 0 0 0
Andre driftskostnader -31.326.000 -33.394.000 -36.631.000 -35.854.000 -36.362.000
Driftskostnader -361.404.000 -352.547.000 -334.102.000 -308.646.000 -300.064.000
Driftsresultat 701.000 -7.588.000 -6.631.000 -2.870.000 -2.823.000
Finansinntekter 1.686.000 2.313.000 3.099.000 1.971.000 2.362.000
Finanskostnader -1.397.000 -432.000 -669.000 -1.064.000 -1.487.000
Finans 289.000 1.881.000 2.430.000 907.000 875.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 647.000 -4.918.000 -3.294.000 -1.677.000 -1.640.000
Balanse detaljer          
Goodwill 908.000 1.089.000 1.271.000 1.452.000 1.634.000
Sum Immatrielle midler 5.878.000 6.402.000 5.794.000 5.067.000 4.963.000
Fast eiendom 11.994.000 13.444.000 13.886.000 14.397.000 14.134.000
Maskiner anlegg 148.000 12.000 64.000 164.000
Driftsløsøre 10.609.000 10.344.000 10.167.000 8.880.000 9.703.000
Sum varige driftsmidler 22.604.000 23.936.000 24.065.000 23.341.000 24.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.661.000 5.111.000 5.111.000 5.111.000 5.111.000
Sum anleggsmidler 33.143.000 35.449.000 34.970.000 33.519.000 34.074.000
Varebeholdning 16.699.000 14.742.000 16.861.000 11.492.000 9.437.000
Kundefordringer 22.680.000 27.651.000 25.183.000 35.443.000 19.083.000
Andre fordringer 3.414.000 3.512.000 5.467.000 681.000 913.000
Sum investeringer 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Kasse, bank 1.089.000 1.557.000 1.444.000 6.458.000 4.954.000
Sum omløpsmidler 58.724.000 51.596.000 52.547.000 55.803.000 41.592.000
Sum eiendeler 91.867.000 87.045.000 87.517.000 89.322.000 75.666.000
Sum opptjent egenkapital -1.181.000 -1.828.000 3.089.000 6.383.000 8.061.000
Sum egenkapital 11.836.000 11.189.000 16.107.000 19.401.000 21.078.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 929.000 12.095.000 23.822.000 9.607.000
Sum langsiktig gjeld 24.341.000 26.880.000 3.327.000 4.855.000 10.676.000
Leverandørgjeld 44.144.000 38.498.000 45.416.000 30.582.000 25.889.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.158.000 2.221.000 2.168.000 3.847.000 2.154.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.388.000 7.328.000 8.406.000 6.815.000 6.263.000
Sum kortsiktig gjeld 55.690.000 48.976.000 68.084.000 65.066.000 43.913.000
Sum gjeld og egenkapital 91.867.000 87.045.000 87.517.000 89.321.000 75.667.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.034.000 2.620.000 -15.537.000 -9.263.000 -2.321.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.8 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.5 0.7 0.7
Soliditet 12.9 12.9 18.4 21.7 27.9
Resultatgrad 0.2 -2.2 -0.9 -0.9
Rentedekningsgrad 0.5 -17.6 -9.9 -2.7 -1.9
Gjeldsgrad 6.8 6.8 4.4 3.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 2.6 -6.1 -0.6
Signatur
08.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.08.2017
Prokura hver for seg
Paulsen Magne
Bratsberg Wenche Høiåsen
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Sigvald Arctander RistStyreleder53
Jan Erik AngelsenVaramedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Insula As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00