Hus & Bolig ANS
Juridisk navn:  Hus & Bolig ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22477500
Postboks 9066 Grønland Fred. Olsens Gate 5 Fax: 22411990
0133 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984279655
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 08.02.2002
Foretakstype: ANS
Revisor: Vekst Revisjon AS
Regnskapsfører: Xacct Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,96%
Resultat  
  
24,17%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.404.000 6.069.000 5.868.000 6.067.000 5.684.000
Resultat: -7.581.000 -9.998.000 -9.240.000 -10.705.000 -10.972.000
Egenkapital: 0 0 0 0 0
Regnskap for Hus & Bolig ANS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.404.000 6.069.000 5.868.000 6.067.000 5.684.000
Driftskostnader -12.997.000 -16.039.000 -15.112.000 -16.782.000 -16.665.000
Driftsresultat -7.593.000 -9.969.000 -9.244.000 -10.715.000 -10.980.000
Finansinntekter 12.000 15.000 6.000 13.000 10.000
Finanskostnader -43.000 -2.000 -4.000 -2.000
Finans 12.000 -28.000 4.000 9.000 8.000
Resultat før skatt -7.581.000 -9.998.000 -9.240.000 -10.705.000 -10.972.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -7.581.000 -9.998.000 -9.240.000 -10.705.000 -10.972.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Sum eiendeler 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Sum gjeld og egenkapital 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.404.000 6.069.000 5.868.000 6.067.000 5.684.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.404.000 6.069.000 5.868.000 6.067.000 5.684.000
Varekostnad -5.954.000 -5.957.000 -5.381.000 -5.875.000 -6.221.000
Lønninger -1.549.000 -4.694.000 -4.207.000 -4.132.000 -3.980.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.494.000 -5.388.000 -5.524.000 -6.775.000 -6.464.000
Driftskostnader -12.997.000 -16.039.000 -15.112.000 -16.782.000 -16.665.000
Driftsresultat -7.593.000 -9.969.000 -9.244.000 -10.715.000 -10.980.000
Finansinntekter 12.000 15.000 6.000 13.000 10.000
Finanskostnader -43.000 -2.000 -4.000 -2.000
Finans 12.000 -28.000 4.000 9.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -7.581.000 -9.998.000 -9.240.000 -10.705.000 -10.972.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 75.000 246.000 387.000 282.000 443.000
Andre fordringer 350.000 531.000 2.000 399.000 631.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 811.000 823.000 1.663.000 647.000 1.701.000
Sum omløpsmidler 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Sum eiendeler 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 110.000 420.000 806.000 780.000 240.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 109.000 270.000 -285.000 208.000 191.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.017.000 909.000 1.531.000 340.000 2.344.000
Sum kortsiktig gjeld 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Sum gjeld og egenkapital 1.235.000 1.600.000 2.052.000 1.328.000 2.775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1 1 1
Soliditet 0 0 0 0
Resultatgrad -140.5 -164.3 -157.5 -176.6 -193.2
Rentedekningsgrad -231.8 -2678.8
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -613.8 -622.1 -450.2 -805.9 -395.3
Signatur
25.08.2017
Prokurister
03.08.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten Andreas MeyerStyreleder62
Stian WesselStyremedlem47
Alfhild Synnev Heyerdahl KrokanStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00