Lhl Porsgrunn Og Bamble
Juridisk navn:  Lhl Porsgrunn Og Bamble
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35518674
Skrukkerødtunet 6 Skrukkerødtunet 6 Fax:
3924 Porsgrunn 3924 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 983815111
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 08.04.1949
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: porsgrunn lag av lhl
Utvikling:
Omsetning  
  
-30,3%
Resultat  
  
-19,25%
Egenkapital  
  
13,67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 345.000 495.000 307.000 454.000 326.000
Resultat: 172.000 213.000 37.000 51.000 -12.000
Egenkapital: 1.430.000 1.258.000 1.044.000 1.008.000 957.000
Regnskap for Lhl Porsgrunn Og Bamble
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 345.000 495.000 307.000 454.000 326.000
Driftskostnader -173.000 -282.000 -271.000 -403.000 -338.000
Driftsresultat 172.000 213.000 37.000 51.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 172.000 213.000 37.000 51.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 172.000 213.000 37.000 51.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.430.000 1.258.000 1.044.000 1.008.000 957.000
Sum eiendeler 1.430.000 1.258.000 1.044.000 1.008.000 957.000
Sum opptjent egenkapital 1.430.000 1.258.000 1.044.000 1.008.000 957.000
Sum egenkapital 1.430.000 1.258.000 1.044.000 1.008.000 957.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.430.000 1.258.000 1.044.000 1.008.000 957.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.000 52.000 45.000 47.000 58.000
Andre inntekter 300.000 443.000 262.000 406.000 268.000
Driftsinntekter 345.000 495.000 307.000 454.000 326.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -173.000 -282.000 -271.000 -403.000 -338.000
Driftskostnader -173.000 -282.000 -271.000 -403.000 -338.000
Driftsresultat 172.000 213.000 37.000 51.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 172.000 213.000 37.000 51.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.430.000 1.258.000 1.044.000 1.008.000 957.000
Sum omløpsmidler 1.430.000 1.258.000 1.044.000 1.008.000 957.000
Sum eiendeler 1.430.000 1.258.000 1.044.000 1.008.000 957.000
Sum opptjent egenkapital 1.430.000 1.258.000 1.044.000 1.008.000 957.000
Sum egenkapital 1.430.000 1.258.000 1.044.000 1.008.000 957.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.430.000 1.258.000 1.044.000 1.008.000 957.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.430.000 1.258.000 1.044.000 1.008.000 957.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 100.0 1 1 1 1
Resultatgrad 49.9 4 12.1 11.2 -3.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 12.0 16.9 3.5 5.1 -1.3
Signatur
29.03.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.03.2022
Prokura hver for seg
Bersvendsen Vidar
Prokura hver for seg
Aarnes Strand Hege
Prokura hver for seg
Johansson Grethe Rigmor
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Vidar BersvendsenStyreleder74
Grethe Rigmor JohanssonNestleder72
Knut Helge BjaalandStyremedlem83
Helge Cato JohnsenStyremedlem79
Hege Strand AarnesStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00