Finn Brynildsrud & Sønner As
Juridisk navn:  Finn Brynildsrud & Sønner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69252013
Kallumveien 28 Kallumveien 28 Fax: 69252581
1524 Moss 1524 Moss
Fylke: Kommune: www.brynildsrud.com
Viken Moss
Org.nr: 810876832
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 02.01.1980
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ressurs Regnskap Nor As
Utvikling:
Omsetning  
  
25,38%
Resultat  
  
-570,27%
Egenkapital  
  
-24,58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.670.000 1.332.000 1.113.000 1.869.000 1.609.000
Resultat: -174.000 37.000 -76.000 101.000 -144.000
Egenkapital: -882.000 -708.000 -745.000 -669.000 -770.000
Regnskap for Finn Brynildsrud & Sønner As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.670.000 1.332.000 1.113.000 1.869.000 1.609.000
Driftskostnader -1.813.000 -1.278.000 -1.158.000 -1.741.000 -1.704.000
Driftsresultat -143.000 55.000 -45.000 128.000 -94.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -31.000 -18.000 -31.000 -28.000 -50.000
Finans -31.000 -18.000 -31.000 -28.000 -50.000
Resultat før skatt -174.000 37.000 -76.000 101.000 -144.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -174.000 37.000 -76.000 101.000 -144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 51.000 218.000 218.000 89.000
Sum omløpsmidler 309.000 225.000 211.000 348.000 317.000
Sum eiendeler 323.000 276.000 429.000 566.000 406.000
Sum opptjent egenkapital -982.000 -808.000 -845.000 -769.000 -870.000
Sum egenkapital -882.000 -708.000 -745.000 -669.000 -770.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 15.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.197.000 970.000 1.174.000 1.235.000 1.175.000
Sum gjeld og egenkapital 323.000 277.000 429.000 566.000 405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.633.000 1.332.000 1.109.000 1.868.000 1.609.000
Andre inntekter 37.000 5.000 0 0
Driftsinntekter 1.670.000 1.332.000 1.113.000 1.869.000 1.609.000
Varekostnad -396.000 -242.000 -237.000 -398.000 -324.000
Lønninger -1.088.000 -760.000 -659.000 -1.059.000 -1.135.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -6.000 -7.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -333.000 -263.000 -247.000 -266.000 -254.000
Driftskostnader -1.813.000 -1.278.000 -1.158.000 -1.741.000 -1.704.000
Driftsresultat -143.000 55.000 -45.000 128.000 -94.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -31.000 -18.000 -31.000 -28.000 -50.000
Finans -31.000 -18.000 -31.000 -28.000 -50.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -174.000 37.000 -76.000 101.000 -144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 18.000 22.000 28.000 35.000
Sum varige driftsmidler 14.000 18.000 22.000 28.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 196.000 189.000 54.000
Sum anleggsmidler 14.000 51.000 218.000 218.000 89.000
Varebeholdning 118.000 111.000 108.000 95.000 105.000
Kundefordringer 122.000 77.000 33.000 143.000 96.000
Andre fordringer 32.000 14.000 48.000 62.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 36.000 24.000 21.000 49.000 45.000
Sum omløpsmidler 309.000 225.000 211.000 348.000 317.000
Sum eiendeler 323.000 276.000 429.000 566.000 406.000
Sum opptjent egenkapital -982.000 -808.000 -845.000 -769.000 -870.000
Sum egenkapital -882.000 -708.000 -745.000 -669.000 -770.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 275.000 286.000 266.000 208.000 267.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 15.000 0 0 0
Leverandørgjeld 97.000 0 33.000 56.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 126.000 81.000 68.000 165.000 132.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 700.000 603.000 839.000 830.000 720.000
Sum kortsiktig gjeld 1.197.000 970.000 1.174.000 1.235.000 1.175.000
Sum gjeld og egenkapital 323.000 277.000 429.000 566.000 405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -888.000 -745.000 -963.000 -887.000 -858.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
Soliditet -273.1 -255.6 -173.7 -118.2 -190.1
Resultatgrad -8.6 4.1 6.8 -5.8
Rentedekningsgrad -4.6 3.1 -1.5 4.6 -1.9
Gjeldsgrad -1.4 -1.4 -1.6 -1.8 -1.5
Total kapitalrentabilitet -44.3 19.9 -10.5 22.6 -23.2
Signatur
18.09.2013
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS
FORMANN.
Prokurister
18.09.2013
Finn Brynildsrud
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Finn BrynildsrudStyreleder62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Finn Brynildsrud100.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00