Helgeland Asv AS
Juridisk navn:  Helgeland Asv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75111050
Postboks 332 Ytterøra 9 Fax:
8651 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune: www.helgeland-industri...
Nordland Vefsn
Org.nr: 950384557
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 112
Etableringsdato: 15.11.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16,01%
Resultat  
  
161,21%
Egenkapital  
  
71,19%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 38.483.000 33.173.000 31.978.000 32.914.000 32.687.000
Resultat: 6.149.000 2.354.000 7.599.000 7.500.000 7.545.000
Egenkapital: 163.506.000 95.513.000 93.159.000 85.560.000 78.060.000
Regnskap for Helgeland Asv AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 38.483.000 33.173.000 31.978.000 32.914.000 32.687.000
Driftskostnader -33.262.000 -31.464.000 -25.522.000 -26.558.000 -26.116.000
Driftsresultat 5.221.000 1.708.000 6.457.000 6.356.000 6.570.000
Finansinntekter 947.000 672.000 1.153.000 1.159.000 983.000
Finanskostnader -20.000 -26.000 -11.000 -16.000 -8.000
Finans 927.000 646.000 1.142.000 1.143.000 975.000
Resultat før skatt 6.149.000 2.354.000 7.599.000 7.500.000 7.545.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 6.149.000 2.354.000 7.599.000 7.500.000 7.545.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.895.000 7.979.000 6.299.000 6.244.000 5.979.000
Sum omløpsmidler 151.504.000 90.586.000 92.138.000 82.186.000 73.711.000
Sum eiendeler 172.399.000 98.565.000 98.437.000 88.430.000 79.690.000
Sum opptjent egenkapital 101.561.000 95.413.000 93.059.000 85.460.000 77.960.000
Sum egenkapital 163.506.000 95.513.000 93.159.000 85.560.000 78.060.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.893.000 3.053.000 5.278.000 2.871.000 1.631.000
Sum gjeld og egenkapital 172.399.000 98.566.000 98.437.000 88.431.000 79.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.233.000 33.173.000 31.978.000 32.914.000 32.685.000
Andre inntekter 4.250.000 0 2.000
Driftsinntekter 38.483.000 33.173.000 31.978.000 32.914.000 32.687.000
Varekostnad -4.090.000 -2.981.000 -2.787.000 -3.092.000 -3.450.000
Lønninger -20.407.000 -16.915.000 -16.627.000 -16.734.000 -16.224.000
Avskrivning -1.928.000 -1.295.000 -1.104.000 -1.274.000 -1.098.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -6.847.000 -10.243.000 -5.152.000 -5.512.000 -5.398.000
Driftskostnader -33.262.000 -31.464.000 -25.522.000 -26.558.000 -26.116.000
Driftsresultat 5.221.000 1.708.000 6.457.000 6.356.000 6.570.000
Finansinntekter 947.000 672.000 1.153.000 1.159.000 983.000
Finanskostnader -20.000 -26.000 -11.000 -16.000 -8.000
Finans 927.000 646.000 1.142.000 1.143.000 975.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 6.149.000 2.354.000 7.599.000 7.500.000 7.545.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 14.628.000 4.110.000 4.128.000 4.497.000 5.017.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 6.267.000 3.869.000 2.171.000 1.748.000 962.000
Sum varige driftsmidler 20.895.000 7.979.000 6.299.000 6.244.000 5.979.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 20.895.000 7.979.000 6.299.000 6.244.000 5.979.000
Varebeholdning 766.000 757.000 787.000 639.000 585.000
Kundefordringer 2.015.000 2.044.000 2.502.000 1.344.000 1.919.000
Andre fordringer 3.000 34.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 148.719.000 87.752.000 88.849.000 80.203.000 71.207.000
Sum omløpsmidler 151.504.000 90.586.000 92.138.000 82.186.000 73.711.000
Sum eiendeler 172.399.000 98.565.000 98.437.000 88.430.000 79.690.000
Sum opptjent egenkapital 101.561.000 95.413.000 93.059.000 85.460.000 77.960.000
Sum egenkapital 163.506.000 95.513.000 93.159.000 85.560.000 78.060.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 642.000 835.000 1.011.000 254.000 282.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.146.000 987.000 856.000 1.031.000 1.044.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.105.000 1.230.000 3.411.000 1.585.000 305.000
Sum kortsiktig gjeld 8.893.000 3.053.000 5.278.000 2.871.000 1.631.000
Sum gjeld og egenkapital 172.399.000 98.566.000 98.437.000 88.431.000 79.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 142.611.000 87.533.000 86.860.000 79.315.000 72.080.000
Likviditetsgrad 1 17.0 29.7 17.5 28.6 45.2
Likviditetsgrad 2 17.0 29.4 17.3 28.4 44.8
Soliditet 94.8 96.9 94.6 96.8 9
Resultatgrad 13.6 5.1 20.2 19.3 20.1
Rentedekningsgrad 261.1 65.7 587.0 397.3 821.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 3.6 2.4 7.7 8.5 9.5
Signatur
20.11.2023
STYRETS FORMANN ELLER NESTFORMANN SAMMEN MED ETT STYREMEDLEM
INNEHAR SELSKAPETS SIGNATUR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Sven Thure ØbergStyreleder62
Kurt HenriksenVaramedlem68
Anne Hermine SeverinsenVaramedlem73
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00