Cleansoft AS
Juridisk navn:  Cleansoft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32269390
Postboks 246 Bragernes Øvre Kollen 18 Fax: 32269391
3001 Drammen 3046 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 950157178
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10.05.1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Orkla Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,71%
Resultat  
  
134,78%
Egenkapital  
  
120,21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.071.000 2.244.000 1.409.000 1.830.000 2.201.000
Resultat: 432.000 184.000 200.000 595.000 738.000
Egenkapital: 632.000 287.000 140.000 378.000 414.000
Regnskap for Cleansoft AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.071.000 2.244.000 1.409.000 1.830.000 2.201.000
Driftskostnader -1.673.000 -2.080.000 -1.242.000 -1.265.000 -1.522.000
Driftsresultat 397.000 164.000 168.000 565.000 679.000
Finansinntekter 35.000 21.000 33.000 34.000 61.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -3.000 -2.000
Finans 34.000 21.000 32.000 31.000 59.000
Resultat før skatt 432.000 184.000 200.000 595.000 738.000
Skattekostnad -88.000 -37.000 -38.000 -132.000 -166.000
Årsresultat 345.000 147.000 162.000 464.000 572.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 0
Sum omløpsmidler 798.000 1.402.000 1.175.000 1.248.000 2.404.000
Sum eiendeler 798.000 1.402.000 1.175.000 1.251.000 2.404.000
Sum opptjent egenkapital 532.000 187.000 40.000 278.000 314.000
Sum egenkapital 632.000 287.000 140.000 378.000 414.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 15.000 7.000 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 163.000 1.099.000 1.028.000 873.000 1.982.000
Sum gjeld og egenkapital 799.000 1.401.000 1.175.000 1.251.000 2.404.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.071.000 2.244.000 1.409.000 1.830.000 2.201.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.071.000 2.244.000 1.409.000 1.830.000 2.201.000
Varekostnad -1.417.000 -1.531.000 -676.000 -583.000 -668.000
Lønninger -139.000 -462.000 -433.000 -522.000 -531.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -87.000 -133.000 -160.000 -323.000
Driftskostnader -1.673.000 -2.080.000 -1.242.000 -1.265.000 -1.522.000
Driftsresultat 397.000 164.000 168.000 565.000 679.000
Finansinntekter 35.000 21.000 33.000 34.000 61.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -3.000 -2.000
Finans 34.000 21.000 32.000 31.000 59.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 -500.000 -1.500.000
Årsresultat 345.000 147.000 162.000 464.000 572.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 3.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 3.000 0
Varebeholdning 124.000 20.000 27.000 0 19.000
Kundefordringer 666.000 0 629.000 17.000
Andre fordringer 16.000 14.000 10.000 31.000 16.000
Sum investeringer 489.000 488.000 481.000 483.000 487.000
Kasse, bank 169.000 214.000 657.000 105.000 1.865.000
Sum omløpsmidler 798.000 1.402.000 1.175.000 1.248.000 2.404.000
Sum eiendeler 798.000 1.402.000 1.175.000 1.251.000 2.404.000
Sum opptjent egenkapital 532.000 187.000 40.000 278.000 314.000
Sum egenkapital 632.000 287.000 140.000 378.000 414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 15.000 7.000 0 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 637.000 487.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 15.000 7.000 0 8.000
Leverandørgjeld 9.000 33.000 0 9.000
Betalbar skatt 99.000 28.000 28.000 142.000 168.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 359.000 29.000 164.000 118.000
Utbytte 0 -400.000 -500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 46.000 65.000 51.000 67.000 187.000
Sum kortsiktig gjeld 163.000 1.099.000 1.028.000 873.000 1.982.000
Sum gjeld og egenkapital 799.000 1.401.000 1.175.000 1.251.000 2.404.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 635.000 303.000 147.000 375.000 422.000
Likviditetsgrad 1 4.9 1.3 1.1 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 4.1 1.3 1.1 1.4 1.2
Soliditet 79.1 20.5 11.9 30.2 17.2
Resultatgrad 19.2 7.3 11.9 30.9 30.8
Rentedekningsgrad 397.0 1 188.3 339.5
Gjeldsgrad 0.3 3.9 7.4 2.3 4.8
Total kapitalrentabilitet 54.1 13.2 17.1 47.9 30.8
Signatur
27.11.2012
RUNE RØDFJELL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune RødfjellStyreleder70
Reidun NybakkVaramedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Clean2 As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00