Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina
Juridisk navn:  Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73801400
Postboks 5685 Torgarden Høgskoleringen 9 Fax:
7485 Trondheim 7034 Trondheim
Fylke: Kommune: www.nina.no
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 950037687
Aksjekapital: 30.000.000 NOK
Antall ansatte: 393
Etableringsdato: 01.09.1988
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9,52%
Resultat  
  
94,97%
Egenkapital  
  
3,47%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 514.572.000 469.864.000 441.058.000 430.174.000 411.315.000
Resultat: 6.787.000 3.481.000 2.710.000 7.319.000 6.685.000
Egenkapital: 194.623.000 188.087.000 184.795.000 182.267.000 175.113.000
Regnskap for Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 514.572.000 469.864.000 441.058.000 430.174.000 411.315.000
Driftskostnader -510.660.000 -466.474.000 -438.898.000 -424.596.000 -405.182.000
Driftsresultat 3.912.000 3.390.000 2.160.000 5.578.000 6.133.000
Finansinntekter 3.644.000 1.006.000 1.554.000 3.014.000 1.685.000
Finanskostnader -769.000 -915.000 -1.004.000 -1.273.000 -1.133.000
Finans 2.875.000 91.000 550.000 1.741.000 552.000
Resultat før skatt 6.787.000 3.481.000 2.710.000 7.319.000 6.685.000
Skattekostnad -251.000 -189.000 -182.000 -165.000 -264.000
Årsresultat 6.536.000 3.292.000 2.528.000 7.154.000 6.421.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 278.382.000 273.871.000 271.309.000 235.434.000 232.020.000
Sum omløpsmidler 286.532.000 259.239.000 261.767.000 280.516.000 269.249.000
Sum eiendeler 564.914.000 533.110.000 533.076.000 515.950.000 501.269.000
Sum opptjent egenkapital 164.623.000 158.087.000 154.795.000 152.267.000 145.113.000
Sum egenkapital 194.623.000 188.087.000 184.795.000 182.267.000 175.113.000
Sum langsiktig gjeld 18.948.000 22.003.000 25.059.000 28.115.000 31.448.000
Sum kortsiktig gjeld 351.343.000 323.020.000 323.222.000 305.568.000 294.708.000
Sum gjeld og egenkapital 564.914.000 533.110.000 533.076.000 515.950.000 501.269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 512.584.000 469.864.000 441.058.000 430.174.000 411.315.000
Andre inntekter 1.988.000 0 0
Driftsinntekter 514.572.000 469.864.000 441.058.000 430.174.000 411.315.000
Varekostnad -130.900.000 -130.972.000 -116.782.000 -124.000.000 -121.476.000
Lønninger -313.580.000 -279.360.000 -264.142.000 -248.524.000 -232.440.000
Avskrivning -16.064.000 -15.576.000 -12.979.000 -10.793.000 -10.101.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -50.116.000 -40.566.000 -44.995.000 -41.279.000 -41.165.000
Driftskostnader -510.660.000 -466.474.000 -438.898.000 -424.596.000 -405.182.000
Driftsresultat 3.912.000 3.390.000 2.160.000 5.578.000 6.133.000
Finansinntekter 3.644.000 1.006.000 1.554.000 3.014.000 1.685.000
Finanskostnader -769.000 -915.000 -1.004.000 -1.273.000 -1.133.000
Finans 2.875.000 91.000 550.000 1.741.000 552.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 6.536.000 3.292.000 2.528.000 7.154.000 6.421.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 224.707.000 235.798.000 241.026.000 204.262.000 210.701.000
Maskiner anlegg 34.604.000 21.018.000 22.441.000 23.005.000 21.280.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 259.311.000 256.816.000 263.467.000 227.267.000 231.981.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.071.000 17.055.000 7.842.000 8.167.000 39.000
Sum anleggsmidler 278.382.000 273.871.000 271.309.000 235.434.000 232.020.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 33.804.000 19.124.000 18.740.000 24.878.000 18.551.000
Andre fordringer 46.910.000 44.524.000 47.996.000 34.349.000 25.518.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 205.818.000 195.591.000 195.031.000 221.289.000 225.180.000
Sum omløpsmidler 286.532.000 259.239.000 261.767.000 280.516.000 269.249.000
Sum eiendeler 564.914.000 533.110.000 533.076.000 515.950.000 501.269.000
Sum opptjent egenkapital 164.623.000 158.087.000 154.795.000 152.267.000 145.113.000
Sum egenkapital 194.623.000 188.087.000 184.795.000 182.267.000 175.113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 277.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.948.000 22.003.000 25.059.000 28.115.000 31.448.000
Leverandørgjeld 27.115.000 23.929.000 22.649.000 39.566.000 16.890.000
Betalbar skatt 258.000 192.000 176.000 157.000 264.000
Skyldig offentlige avgifter 41.848.000 32.158.000 31.470.000 25.519.000 25.204.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 282.122.000 266.741.000 268.927.000 240.326.000 252.350.000
Sum kortsiktig gjeld 351.343.000 323.020.000 323.222.000 305.568.000 294.708.000
Sum gjeld og egenkapital 564.914.000 533.110.000 533.076.000 515.950.000 501.269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -64.811.000 -63.781.000 -61.455.000 -25.052.000 -25.459.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
Soliditet 34.5 35.3 34.7 35.3 34.9
Resultatgrad 0.8 0.7 0.5 1.3 1.5
Rentedekningsgrad 5.1 3.7 2.2 4.4 5.4
Gjeldsgrad 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9
Total kapitalrentabilitet 1.3 0.8 0.7 1.7 1.6
Signatur
20.11.2023
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.11.2023
Prokura hver for seg
Myklebust Sæther Norunn Ingeb
Prokura hver for seg
Solberg Gro Irene
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Gunnar SkorgeStyreleder63
Iselin MarstranderNestleder64
Dag Terje Klarp SolvangStyremedlem51
Tord André LienStyremedlem48
Arnaud Louis Robert TarrouxStyremedlem46
Dagmar HagenStyremedlem56
Vibeke StjernStyremedlem51
Helene FigariVaramedlem53
Joachim Paul TöpperVaramedlem43
Chloe Rebecca NaterVaramedlem32
Anders FoldvikVaramedlem45
Merethe Hagen SpetsObservatør39
Jon MusethObservatør54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00