Vedal Entreprenør As
Juridisk navn:  Vedal Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22132880
Vækerøveien 3 Vækerøveien 3 Fax: 22132881
0281 Oslo 281 Oslo
Fylke: Kommune: www.vedal.no/
Oslo Oslo
Org.nr: 983797652
Aksjekapital: 3.300.000 NOK
Antall ansatte: 105
Etableringsdato: 17.09.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26,81%
Resultat  
  
-0,62%
Egenkapital  
  
-1,26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.820.975.000 2.487.888.000 2.133.680.000 1.200.984.000 1.083.620.000
Resultat: 88.986.000 89.542.000 103.220.000 52.653.000 62.497.000
Egenkapital: 125.809.000 127.408.000 124.009.000 92.732.000 97.241.000
Regnskap for Vedal Entreprenør As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.820.975.000 2.487.888.000 2.133.680.000 1.200.984.000 1.083.620.000
Driftskostnader -1.731.236.000 -2.398.838.000 -2.036.814.000 -1.146.923.000 -1.026.044.000
Driftsresultat 89.738.000 89.050.000 96.867.000 54.060.000 57.575.000
Finansinntekter 1.181.000 1.844.000 7.106.000 -337.000 5.285.000
Finanskostnader -1.933.000 -1.351.000 -752.000 -1.070.000 -363.000
Finans -752.000 493.000 6.354.000 -1.407.000 4.922.000
Resultat før skatt 88.986.000 89.542.000 103.220.000 52.653.000 62.497.000
Skattekostnad -20.184.000 -19.807.000 -21.943.000 -12.162.000 -14.372.000
Årsresultat 68.801.000 69.735.000 81.277.000 40.491.000 48.125.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.107.000 9.649.000 10.135.000 9.843.000 10.435.000
Sum omløpsmidler 664.586.000 716.535.000 710.723.000 421.105.000 393.008.000
Sum eiendeler 673.693.000 726.184.000 720.858.000 430.948.000 403.443.000
Sum opptjent egenkapital 122.505.000 124.104.000 120.705.000 89.428.000 93.937.000
Sum egenkapital 125.809.000 127.408.000 124.009.000 92.732.000 97.241.000
Sum langsiktig gjeld 11.087.000 36.943.000 28.775.000 12.114.000 3.453.000
Sum kortsiktig gjeld 536.797.000 561.833.000 568.074.000 326.102.000 302.749.000
Sum gjeld og egenkapital 673.693.000 726.184.000 720.858.000 430.948.000 403.443.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.820.565.000 2.487.478.000 2.133.050.000 1.200.984.000 1.083.562.000
Andre inntekter 410.000 410.000 630.000 0 58.000
Driftsinntekter 1.820.975.000 2.487.888.000 2.133.680.000 1.200.984.000 1.083.620.000
Varekostnad -1.556.418.000 -2.213.749.000 -1.893.809.000 -1.037.719.000 -938.859.000
Lønninger -115.655.000 -115.417.000 -101.113.000 -77.217.000 -61.581.000
Avskrivning -543.000 -577.000 -514.000 -504.000 -194.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -58.620.000 -69.095.000 -41.378.000 -31.483.000 -25.410.000
Driftskostnader -1.731.236.000 -2.398.838.000 -2.036.814.000 -1.146.923.000 -1.026.044.000
Driftsresultat 89.738.000 89.050.000 96.867.000 54.060.000 57.575.000
Finansinntekter 1.181.000 1.844.000 7.106.000 -337.000 5.285.000
Finanskostnader -1.933.000 -1.351.000 -752.000 -1.070.000 -363.000
Finans -752.000 493.000 6.354.000 -1.407.000 4.922.000
Konsernbidrag -30.401.000 -16.336.000 0 0 0
Utbytte -10.000.000 -50.000.000 -50.000.000 -45.000.000 -45.000.000
Årsresultat 68.801.000 69.735.000 81.277.000 40.491.000 48.125.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 8.375.000 8.660.000 8.946.000 9.231.000 9.517.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 732.000 989.000 1.189.000 612.000 831.000
Sum varige driftsmidler 9.107.000 9.649.000 10.135.000 9.843.000 10.347.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 88.000
Sum anleggsmidler 9.107.000 9.649.000 10.135.000 9.843.000 10.435.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 178.588.000 370.758.000 385.285.000 215.457.000 261.272.000
Andre fordringer 2.063.000 30.000 61.000 0
Sum investeringer 64.987.000 44.563.000 43.677.000 99.345.000 31.570.000
Kasse, bank 418.948.000 292.815.000 269.752.000 101.242.000 63.940.000
Sum omløpsmidler 664.586.000 716.535.000 710.723.000 421.105.000 393.008.000
Sum eiendeler 673.693.000 726.184.000 720.858.000 430.948.000 403.443.000
Sum opptjent egenkapital 122.505.000 124.104.000 120.705.000 89.428.000 93.937.000
Sum egenkapital 125.809.000 127.408.000 124.009.000 92.732.000 97.241.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.087.000 36.943.000 28.775.000 12.114.000 3.453.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.087.000 36.943.000 28.775.000 12.114.000 3.453.000
Leverandørgjeld 191.347.000 233.026.000 230.661.000 147.457.000 114.071.000
Betalbar skatt 37.329.000 7.031.000 5.282.000 3.500.000 17.332.000
Skyldig offentlige avgifter 6.980.000 6.808.000 21.086.000 7.703.000 14.026.000
Utbytte -10.000.000 -50.000.000 -50.000.000 -45.000.000 -45.000.000
Annen kortsiktig gjeld 291.141.000 264.967.000 261.045.000 122.442.000 112.320.000
Sum kortsiktig gjeld 536.797.000 561.833.000 568.074.000 326.102.000 302.749.000
Sum gjeld og egenkapital 673.693.000 726.184.000 720.858.000 430.948.000 403.443.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 127.789.000 154.702.000 142.649.000 95.003.000 90.259.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
Soliditet 18.7 17.5 17.2 21.5 24.1
Resultatgrad 4.9 3.6 4.5 4.5 5.3
Rentedekningsgrad 46.4 65.9 128.8 50.5 158.6
Gjeldsgrad 4.4 4.7 4.8 3.6 3.1
Total kapitalrentabilitet 13.5 12.5 14.4 12.5 15.6
Signatur
02.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
VEDAL OLE KRISTOFFER
VEDAL ANDERS
Prokurister
02.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ole Kristoffer VedalStyreleder50
Bjørn Roar Opheim VedalStyremedlem54
Anders VedalStyremedlem46
Karen Cecilie Bjørgum MøllerStyremedlem51
Reidar Christoffer Bjørnsen WulfsbergStyremedlem41
Pål-Magnus Hjertaas HemStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vedal As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00