Stiftelsen Telemarksforsking
Juridisk navn:  Stiftelsen Telemarksforsking
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35061500
Postboks 4 Hellandtunet Kyrkjevegen 6 Fax:
3833 Bø I Telemark 3800 Bø I Telemark
Fylke: Kommune:
Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 948639238
Aksjekapital: 2.025.000 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 29.04.1988
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorteam Midt-Telemark As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,46%
Resultat  
  
-119,06%
Egenkapital  
  
-3,24%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 48.955.000 44.724.000 40.101.000 34.290.000 32.648.000
Resultat: -587.000 3.079.000 1.608.000 1.677.000 1.223.000
Egenkapital: 20.633.000 21.323.000 18.313.000 16.849.000 15.258.000
Regnskap for Stiftelsen Telemarksforsking
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 48.955.000 44.724.000 40.101.000 34.290.000 32.648.000
Driftskostnader -48.710.000 -44.500.000 -39.616.000 -34.090.000 -32.447.000
Driftsresultat 245.000 224.000 485.000 200.000 200.000
Finansinntekter -827.000 2.865.000 1.142.000 1.517.000 1.055.000
Finanskostnader -5.000 -10.000 -18.000 -40.000 -32.000
Finans -832.000 2.855.000 1.124.000 1.477.000 1.023.000
Resultat før skatt -587.000 3.079.000 1.608.000 1.677.000 1.223.000
Skattekostnad -103.000 -70.000 -114.000 -86.000 14.000
Årsresultat -690.000 3.010.000 1.494.000 1.592.000 1.238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.356.000 6.350.000 6.350.000 6.350.000 6.350.000
Sum omløpsmidler 46.959.000 44.355.000 37.741.000 32.923.000 28.949.000
Sum eiendeler 53.315.000 50.705.000 44.091.000 39.273.000 35.299.000
Sum opptjent egenkapital 18.608.000 19.298.000 16.288.000 14.824.000 13.233.000
Sum egenkapital 20.633.000 21.323.000 18.313.000 16.849.000 15.258.000
Sum langsiktig gjeld 4.012.000 4.088.000 3.622.000 3.035.000 3.747.000
Sum kortsiktig gjeld 28.669.000 25.295.000 22.156.000 19.389.000 16.295.000
Sum gjeld og egenkapital 53.314.000 50.706.000 44.091.000 39.273.000 35.300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.226.000 33.582.000 31.978.000
Andre inntekter 48.955.000 44.724.000 875.000 708.000 670.000
Driftsinntekter 48.955.000 44.724.000 40.101.000 34.290.000 32.648.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -34.812.000 -33.421.000 -31.859.000 -27.926.000 -25.317.000
Avskrivning 0 -14.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -13.898.000 -11.079.000 -7.757.000 -6.164.000 -7.116.000
Driftskostnader -48.710.000 -44.500.000 -39.616.000 -34.090.000 -32.447.000
Driftsresultat 245.000 224.000 485.000 200.000 200.000
Finansinntekter -827.000 2.865.000 1.142.000 1.517.000 1.055.000
Finanskostnader -5.000 -10.000 -18.000 -40.000 -32.000
Finans -832.000 2.855.000 1.124.000 1.477.000 1.023.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -690.000 3.010.000 1.494.000 1.592.000 1.238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.356.000 6.350.000 6.350.000 6.350.000 6.350.000
Sum anleggsmidler 6.356.000 6.350.000 6.350.000 6.350.000 6.350.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 8.077.000 8.726.000 3.898.000 7.154.000 8.750.000
Andre fordringer 394.000 1.303.000 4.033.000 121.000 298.000
Sum investeringer 13.304.000 13.132.000 9.169.000 7.017.000 4.529.000
Kasse, bank 25.184.000 21.194.000 18.959.000 18.630.000 15.372.000
Sum omløpsmidler 46.959.000 44.355.000 37.741.000 32.923.000 28.949.000
Sum eiendeler 53.315.000 50.705.000 44.091.000 39.273.000 35.299.000
Sum opptjent egenkapital 18.608.000 19.298.000 16.288.000 14.824.000 13.233.000
Sum egenkapital 20.633.000 21.323.000 18.313.000 16.849.000 15.258.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.012.000 4.088.000 3.622.000 3.035.000 3.747.000
Gjeld til kredittinstitutt 118.000 116.000 2.455.000 1.566.000
Sum langsiktig gjeld 4.012.000 4.088.000 3.622.000 3.035.000 3.747.000
Leverandørgjeld 1.770.000 2.141.000 1.134.000 257.000 746.000
Betalbar skatt 34.000 21.000 28.000
Skyldig offentlige avgifter 5.354.000 4.879.000 3.506.000 3.974.000 4.634.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.427.000 18.124.000 17.516.000 12.682.000 9.321.000
Sum kortsiktig gjeld 28.669.000 25.295.000 22.156.000 19.389.000 16.295.000
Sum gjeld og egenkapital 53.314.000 50.706.000 44.091.000 39.273.000 35.300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.290.000 19.060.000 15.585.000 13.534.000 12.654.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.8 1.7 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.8 1.7 1.7 1.8
Soliditet 38.7 42.1 41.5 42.9 43.2
Resultatgrad 0.5 0.5 1.2 0.6 0.6
Rentedekningsgrad 49.0 22.4 26.9 5 6.3
Gjeldsgrad 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3
Total kapitalrentabilitet -1.1 6.1 3.7 4.4 3.6
Signatur
20.11.2023
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.11.2023
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Inger LysaStyreleder66
Bård KleppeStyremedlem45
Hans Anton StubberudStyremedlem61
Solveig Sundbø AbrahamsenStyremedlem60
Skjalg AaslandStyremedlem50
Tone Elisabeth Berge HansenStyremedlem55
Silje Maria TellmannStyremedlem45
Helle Krone-HjertstrømStyremedlem36
Ole Marius HyllandVaramedlem52
Hanna Nyborg StormVaramedlem42
Hilde Kristine PedersenVaramedlem65
Andreas FriisVaramedlem41
Heidi StavrumVaramedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00