Telemark Multippel-Sklerose Forening
Juridisk navn:  Telemark Multippel-Sklerose Forening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35511578
c/o Gun Inger Heibø Bjørndalsjordet 24 c/o Gun Inger Heibø Bjørndalsjordet 24 Fax:
3919 Porsgrunn 3919 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 883530632
Aksjekapital: 869.000 NOK
Etableringsdato: 26.04.1966
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: telemark multipel-sklerose forening
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25,89%
Resultat  
  
168,21%
Egenkapital  
  
31,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 332.000 448.000 340.000 340.000 238.000
Resultat: 118.000 -173.000 41.000 81.000 -197.000
Egenkapital: 1.677.000 1.276.000 1.449.000 1.408.000 1.327.000
Regnskap for Telemark Multippel-Sklerose Forening
Resultat 2021 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 332.000 448.000 340.000 340.000 238.000
Driftskostnader -220.000 -640.000 -311.000 -271.000 -447.000
Driftsresultat 112.000 -192.000 28.000 69.000 -209.000
Finansinntekter 6.000 19.000 13.000 12.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 6.000 19.000 13.000 12.000 11.000
Resultat før skatt 118.000 -173.000 41.000 81.000 -197.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 118.000 -173.000 41.000 81.000 -197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.677.000 1.276.000 1.542.000 1.408.000 1.327.000
Sum eiendeler 1.677.000 1.276.000 1.542.000 1.408.000 1.327.000
Sum opptjent egenkapital 1.677.000 1.276.000 1.449.000 1.408.000 1.327.000
Sum egenkapital 1.677.000 1.276.000 1.449.000 1.408.000 1.327.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 93.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.677.000 1.276.000 1.542.000 1.408.000 1.327.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 340.000 340.000 238.000
Andre inntekter 332.000 448.000 0 0 0
Driftsinntekter 332.000 448.000 340.000 340.000 238.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -220.000 -640.000 -311.000 -271.000 -447.000
Driftskostnader -220.000 -640.000 -311.000 -271.000 -447.000
Driftsresultat 112.000 -192.000 28.000 69.000 -209.000
Finansinntekter 6.000 19.000 13.000 12.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 6.000 19.000 13.000 12.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 118.000 -173.000 41.000 81.000 -197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.677.000 1.276.000 1.542.000 1.408.000 1.327.000
Sum omløpsmidler 1.677.000 1.276.000 1.542.000 1.408.000 1.327.000
Sum eiendeler 1.677.000 1.276.000 1.542.000 1.408.000 1.327.000
Sum opptjent egenkapital 1.677.000 1.276.000 1.449.000 1.408.000 1.327.000
Sum egenkapital 1.677.000 1.276.000 1.449.000 1.408.000 1.327.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 93.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 93.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.677.000 1.276.000 1.542.000 1.408.000 1.327.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.677.000 1.276.000 1.449.000 1.408.000 1.327.000
Likviditetsgrad 1 16.6
Likviditetsgrad 2 0 16.6 0 0
Soliditet 100.0 1 9 1 1
Resultatgrad 33.7 -42.9 8.2 20.3 -87.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0
Total kapitalrentabilitet 7.0 -13.6 2.7 5.8 -14.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Gun Inger Helgetveit HeibøStyreleder57
Kari Baugerød LieNestleder65
Svein Olaf HeibøStyremedlem58
Guro Horten SolbergStyremedlem41
Torbjørn LaundalStyremedlem41
Liv Frydenlund TimonenStyremedlem66
Ann ChristensenStyremedlem62
Bente Lillian HustuftStyremedlem67
Ann-Christin BekkevoldStyremedlem57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00