Anlegg Stål Og Bygg As
Juridisk navn:  Anlegg Stål Og Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fjellheimveien 23 Fjellheimveien 23 Fax: 33111449
3269 Larvik 3269 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 948394383
Aksjekapital: 35.000 NOK
Etableringsdato: 06.09.1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tjølling Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-65,75%
Resultat  
  
-105,88%
Egenkapital  
  
-3,17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.000 73.000 30.000 176.000 112.000
Resultat: -2.000 34.000 -198.000 -2.573.000 -144.000
Egenkapital: -65.000 -63.000 -97.000 101.000 2.674.000
Regnskap for Anlegg Stål Og Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.000 73.000 30.000 176.000 112.000
Driftskostnader -27.000 -39.000 -36.000 -81.000 -283.000
Driftsresultat -2.000 34.000 -6.000 95.000 -171.000
Finansinntekter 0 0 0 35.000 28.000
Finanskostnader 0 0 -191.000 -2.702.000 0
Finans 0 0 -191.000 -2.667.000 28.000
Resultat før skatt -2.000 34.000 -198.000 -2.573.000 -144.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 34.000 -198.000 -2.573.000 -144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 362.000 3.063.000
Sum omløpsmidler 35.000 89.000 74.000 129.000 855.000
Sum eiendeler 49.000 103.000 88.000 491.000 3.918.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -98.000 -132.000 66.000 2.639.000
Sum egenkapital -65.000 -63.000 -97.000 101.000 2.674.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 114.000 166.000 185.000 389.000 1.244.000
Sum gjeld og egenkapital 49.000 103.000 88.000 490.000 3.918.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.000 73.000 30.000 176.000 112.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 25.000 73.000 30.000 176.000 112.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -39.000 -36.000 -81.000 -283.000
Driftskostnader -27.000 -39.000 -36.000 -81.000 -283.000
Driftsresultat -2.000 34.000 -6.000 95.000 -171.000
Finansinntekter 0 0 0 35.000 28.000
Finanskostnader 0 0 -191.000 -2.702.000 0
Finans 0 0 -191.000 -2.667.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 34.000 -198.000 -2.573.000 -144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 362.000 3.063.000
Sum anleggsmidler 14.000 14.000 14.000 362.000 3.063.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 1.000 2.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 703.000
Kasse, bank 21.000 87.000 73.000 129.000 150.000
Sum omløpsmidler 35.000 89.000 74.000 129.000 855.000
Sum eiendeler 49.000 103.000 88.000 491.000 3.918.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 -98.000 -132.000 66.000 2.639.000
Sum egenkapital -65.000 -63.000 -97.000 101.000 2.674.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 11.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 14.000 0 27.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 152.000 185.000 351.000 1.233.000
Sum kortsiktig gjeld 114.000 166.000 185.000 389.000 1.244.000
Sum gjeld og egenkapital 49.000 103.000 88.000 490.000 3.918.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -79.000 -77.000 -111.000 -260.000 -389.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 0.4 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.4 0.3 0.7
Soliditet -132.7 -61.2 -110.2 20.6 68.2
Resultatgrad 46.6 5 -152.7
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad -1.8 -2.6 -1.9 3.9 0.5
Total kapitalrentabilitet -4.1 3 -6.8 26.5 -3.6
Signatur
16.12.2016
SELSKAPET TEGNES AV STYRET.
Prokurister
16.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell Arne KaupangStyreleder76
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kjell Arne Kaupang100.0076
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00