Solhagen AS
Juridisk navn:  Solhagen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77833031
Postboks 1001 Fagerlidal Fax:
9326 Bardufoss 9325 Bardufoss
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Målselv
Org.nr: 983445705
Aksjekapital: 620.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11.06.2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,11%
Resultat  
  
-15,38%
Egenkapital  
  
7,26%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 545.000 642.000 507.000 522.000 752.000
Resultat: 99.000 117.000 127.000 77.000 193.000
Egenkapital: 1.153.000 1.075.000 985.000 886.000 838.000
Regnskap for Solhagen AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 545.000 642.000 507.000 522.000 752.000
Driftskostnader -448.000 -525.000 -381.000 -440.000 -561.000
Driftsresultat 98.000 117.000 125.000 82.000 191.000
Finansinntekter 1.000 1.000 -5.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 -5.000 1.000
Resultat før skatt 99.000 117.000 127.000 77.000 193.000
Skattekostnad -22.000 -27.000 -28.000 -18.000 -47.000
Årsresultat 78.000 90.000 99.000 58.000 146.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 31.000 13.000 21.000 21.000
Sum omløpsmidler 1.285.000 1.218.000 1.105.000 1.065.000 1.127.000
Sum eiendeler 1.308.000 1.249.000 1.118.000 1.086.000 1.148.000
Sum opptjent egenkapital 600.000 523.000 432.000 333.000 275.000
Sum egenkapital 1.153.000 1.075.000 985.000 886.000 838.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 155.000 174.000 133.000 200.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 1.308.000 1.250.000 1.118.000 1.086.000 1.149.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 441.000 600.000 467.000 482.000 663.000
Andre inntekter 104.000 42.000 40.000 41.000 89.000
Driftsinntekter 545.000 642.000 507.000 522.000 752.000
Varekostnad -111.000 -137.000 -97.000 -139.000 -109.000
Lønninger -305.000 -279.000 -248.000 -249.000 -249.000
Avskrivning -10.000 -1.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -108.000 -36.000 -52.000 -203.000
Driftskostnader -448.000 -525.000 -381.000 -440.000 -561.000
Driftsresultat 98.000 117.000 125.000 82.000 191.000
Finansinntekter 1.000 1.000 -5.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 -5.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -113.000
Årsresultat 78.000 90.000 99.000 58.000 146.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 12.000 13.000 21.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 19.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.000 19.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 31.000 13.000 21.000 21.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 558.000 644.000 577.000 561.000 442.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 727.000 574.000 527.000 504.000 685.000
Sum omløpsmidler 1.285.000 1.218.000 1.105.000 1.065.000 1.127.000
Sum eiendeler 1.308.000 1.249.000 1.118.000 1.086.000 1.148.000
Sum opptjent egenkapital 600.000 523.000 432.000 333.000 275.000
Sum egenkapital 1.153.000 1.075.000 985.000 886.000 838.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 -41.000 47.000 0
Betalbar skatt 23.000 25.000 27.000 18.000 48.000
Skyldig offentlige avgifter 82.000 122.000 125.000 89.000 117.000
Utbytte 0 0 -113.000
Annen kortsiktig gjeld 48.000 23.000 20.000 43.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 155.000 174.000 133.000 200.000 311.000
Sum gjeld og egenkapital 1.308.000 1.250.000 1.118.000 1.086.000 1.149.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.130.000 1.044.000 972.000 865.000 816.000
Likviditetsgrad 1 8.3 7.0 8.3 5.3 3.6
Likviditetsgrad 2 8.3 7.0 8.3 5.3 3.6
Soliditet 88.1 86.1 88.1 81.6 72.9
Resultatgrad 18.0 18.2 24.7 15.7 25.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 7.6 9.4 11.3 7.1 16.7
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Ivar KristoffersenStyreleder55
May Britt SkifjordStyremedlem68
Ivar Johan DahlVaramedlem71
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tor Einar Steinsvik11.2963
Bjørn Ivar Kristoffersen17.7455
Antons Hagesenter As1.61 
Breivik Gartneri As1.61 
Ivar Johan Dahl23.7971
Vestvågøy Blomster-, Og19.35 
Solhagen As10.88 
Geir Tore Olsen1.6158
Fauske Gartneri As1.61 
Egil Magne Aune1.6165
Anne Marie Kirkhus Dahl8.8765
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00