Turbo-Service AS
Juridisk navn:  Turbo-Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67832500
Økrisletta 13 Økrisletta 13 Fax:
1340 Skui 1340 Skui
Fylke: Kommune: www.turbo.no
Viken Bærum
Org.nr: 948289717
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 01.09.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Arneva Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,21%
Resultat  
  
-26,52%
Egenkapital  
  
6,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 12.645.000 14.242.000 13.674.000 12.731.000 14.980.000
Resultat: 593.000 807.000 458.000 -507.000 621.000
Egenkapital: 7.030.000 6.574.000 5.946.000 5.589.000 5.985.000
Regnskap for Turbo-Service AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 12.645.000 14.242.000 13.674.000 12.731.000 14.980.000
Driftskostnader -12.040.000 -13.480.000 -13.100.000 -13.168.000 -14.352.000
Driftsresultat 605.000 763.000 574.000 -437.000 628.000
Finansinntekter 14.000 75.000 10.000 11.000 53.000
Finanskostnader -26.000 -31.000 -126.000 -82.000 -61.000
Finans -12.000 44.000 -116.000 -71.000 -8.000
Resultat før skatt 593.000 807.000 458.000 -507.000 621.000
Skattekostnad -137.000 -178.000 -101.000 111.000 -150.000
Årsresultat 456.000 628.000 357.000 -396.000 471.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 318.000 667.000 928.000 1.044.000 1.284.000
Sum omløpsmidler 8.673.000 8.185.000 7.408.000 7.459.000 7.069.000
Sum eiendeler 8.991.000 8.852.000 8.336.000 8.503.000 8.353.000
Sum opptjent egenkapital 6.430.000 5.974.000 5.346.000 4.989.000 5.385.000
Sum egenkapital 7.030.000 6.574.000 5.946.000 5.589.000 5.985.000
Sum langsiktig gjeld 234.000 472.000 625.000 636.000
Sum kortsiktig gjeld 1.962.000 2.044.000 1.918.000 2.289.000 1.732.000
Sum gjeld og egenkapital 8.992.000 8.852.000 8.336.000 8.503.000 8.353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.414.000 14.163.000 13.543.000 12.369.000 14.974.000
Andre inntekter 231.000 79.000 131.000 363.000 7.000
Driftsinntekter 12.645.000 14.242.000 13.674.000 12.731.000 14.980.000
Varekostnad -7.698.000 -8.856.000 -8.487.000 -8.052.000 -9.439.000
Lønninger -1.883.000 -2.022.000 -2.213.000 -2.424.000 -2.436.000
Avskrivning -254.000 -277.000 -294.000 -466.000 -453.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.205.000 -2.325.000 -2.106.000 -2.226.000 -2.024.000
Driftskostnader -12.040.000 -13.480.000 -13.100.000 -13.168.000 -14.352.000
Driftsresultat 605.000 763.000 574.000 -437.000 628.000
Finansinntekter 14.000 75.000 10.000 11.000 53.000
Finanskostnader -26.000 -31.000 -126.000 -82.000 -61.000
Finans -12.000 44.000 -116.000 -71.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 456.000 628.000 357.000 -396.000 471.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 172.000
Sum Immatrielle midler 165.000 184.000 171.000 268.000 359.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 153.000 483.000 757.000 776.000 925.000
Sum varige driftsmidler 153.000 483.000 757.000 776.000 925.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 318.000 667.000 928.000 1.044.000 1.284.000
Varebeholdning 7.899.000 7.282.000 6.681.000 6.405.000 6.229.000
Kundefordringer 584.000 468.000 544.000 715.000 714.000
Andre fordringer 103.000 86.000 94.000 264.000 22.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 87.000 350.000 88.000 75.000 104.000
Sum omløpsmidler 8.673.000 8.185.000 7.408.000 7.459.000 7.069.000
Sum eiendeler 8.991.000 8.852.000 8.336.000 8.503.000 8.353.000
Sum opptjent egenkapital 6.430.000 5.974.000 5.346.000 4.989.000 5.385.000
Sum egenkapital 7.030.000 6.574.000 5.946.000 5.589.000 5.985.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 29.000 91.000 85.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 234.000 472.000 625.000 636.000
Leverandørgjeld 984.000 961.000 824.000 1.065.000 377.000
Betalbar skatt 118.000 193.000 34.000 0 209.000
Skyldig offentlige avgifter 396.000 436.000 473.000 385.000 560.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 435.000 454.000 495.000 754.000 559.000
Sum kortsiktig gjeld 1.962.000 2.044.000 1.918.000 2.289.000 1.732.000
Sum gjeld og egenkapital 8.992.000 8.852.000 8.336.000 8.503.000 8.353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.711.000 6.141.000 5.490.000 5.170.000 5.337.000
Likviditetsgrad 1 4.4 4.0 3.9 3.3 4.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Soliditet 78.2 74.3 71.3 65.7 71.7
Resultatgrad 4.8 5.4 4.2 -3.4 4.2
Rentedekningsgrad 23.3 24.6 4.6 -5.3 10.3
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.9 9.5 7.0 8.2
Signatur
08.09.2011
STYRETS FORMANN TEGNER SELSKAPETS FIRMA.
Prokurister
08.09.2011
Prokura hver for seg:
Per Skansen Zubi
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Skansen ZubiStyreleder60
Pål Hashem ZubiVaramedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00