Akershus Bolig Og Sparing AS
Juridisk navn:  Akershus Bolig Og Sparing AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99010942
c/o Petter Maaseide Postboks 321 Bjørnsvikveien 11 Fax:
1301 Sandvika 1341 Slependen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 983445470
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 07.06.2001
Foretakstype: AS
Revisor: Ski Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1,26%
Resultat  
  
317,59%
Egenkapital  
  
13,96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.726.000 1.748.000 1.711.000 1.704.000 1.654.000
Resultat: 451.000 108.000 -51.000 78.000 845.000
Egenkapital: 3.265.000 2.865.000 2.757.000 2.926.000 2.998.000
Regnskap for Akershus Bolig Og Sparing AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.726.000 1.748.000 1.711.000 1.704.000 1.654.000
Driftskostnader -950.000 -790.000 -782.000 -820.000 -654.000
Driftsresultat 776.000 957.000 929.000 884.000 1.000.000
Finansinntekter 903.000 247.000 -486.000 -240.000 643.000
Finanskostnader -1.228.000 -1.096.000 -494.000 -566.000 -797.000
Finans -325.000 -849.000 -980.000 -806.000 -154.000
Resultat før skatt 451.000 108.000 -51.000 78.000 845.000
Skattekostnad -51.000 0 -118.000 -150.000 -97.000
Årsresultat 400.000 108.000 -170.000 -72.000 749.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.782.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000
Sum omløpsmidler 1.478.000 2.482.000 2.797.000 3.096.000 3.302.000
Sum eiendeler 20.260.000 17.880.000 18.195.000 18.494.000 18.700.000
Sum opptjent egenkapital 2.665.000 2.265.000 2.157.000 2.326.000 2.398.000
Sum egenkapital 3.265.000 2.865.000 2.757.000 2.926.000 2.998.000
Sum langsiktig gjeld 16.807.000 14.899.000 15.133.000 15.262.000 15.385.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 117.000 306.000 306.000 317.000
Sum gjeld og egenkapital 20.261.000 17.881.000 18.196.000 18.494.000 18.700.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.000 43.000 49.000 45.000 44.000
Andre inntekter 1.706.000 1.704.000 1.662.000 1.659.000 1.610.000
Driftsinntekter 1.726.000 1.748.000 1.711.000 1.704.000 1.654.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -329.000 -229.000 -259.000 -256.000 -218.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -621.000 -561.000 -523.000 -564.000 -436.000
Driftskostnader -950.000 -790.000 -782.000 -820.000 -654.000
Driftsresultat 776.000 957.000 929.000 884.000 1.000.000
Finansinntekter 903.000 247.000 -486.000 -240.000 643.000
Finanskostnader -1.228.000 -1.096.000 -494.000 -566.000 -797.000
Finans -325.000 -849.000 -980.000 -806.000 -154.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 400.000 108.000 -170.000 -72.000 749.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 18.782.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 18.782.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.782.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000 15.398.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 13.000 10.000 16.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 962.000 1.070.000 942.000 1.936.000 3.270.000
Kasse, bank 516.000 1.385.000 1.843.000 1.149.000 16.000
Sum omløpsmidler 1.478.000 2.482.000 2.797.000 3.096.000 3.302.000
Sum eiendeler 20.260.000 17.880.000 18.195.000 18.494.000 18.700.000
Sum opptjent egenkapital 2.665.000 2.265.000 2.157.000 2.326.000 2.398.000
Sum egenkapital 3.265.000 2.865.000 2.757.000 2.926.000 2.998.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.807.000 14.899.000 15.133.000 15.262.000 15.385.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 51.000 0 118.000 150.000 96.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 3.000 3.000 14.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 134.000 114.000 185.000 142.000 204.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 117.000 306.000 306.000 317.000
Sum gjeld og egenkapital 20.261.000 17.881.000 18.196.000 18.494.000 18.700.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.289.000 2.365.000 2.491.000 2.790.000 2.985.000
Likviditetsgrad 1 7.8 21.2 9.1 10.1 10.4
Likviditetsgrad 2 7.8 21.2 9.1 10.1 10.4
Soliditet 16.1 1 15.2 15.8 1
Resultatgrad 45.0 54.7 54.3 51.9 60.5
Rentedekningsgrad 0.6 0.9 1.9 1.6 1.3
Gjeldsgrad 5.2 5.2 5.6 5.3 5.2
Total kapitalrentabilitet 8.3 6.7 2.4 3.5 8.8
Signatur
21.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Alf Petter MaaseideStyreleder59
Johan Andreas HaavaldsenVaramedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Alf Petter Maaseide100.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00