Norges Idrettsforbund Og Olympiske Og Paralympiske Komité
Juridisk navn:  Norges Idrettsforbund Og Olympiske Og Paralympiske Komité
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21029000
Postboks 5000 Sognsveien 73 Fax:
0840 Oslo 854 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 947975072
Aksjekapital: -10.277 NOK
Antall ansatte: 423
Etableringsdato: 15.05.1991
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitå
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,39%
Resultat  
  
-177,22%
Egenkapital  
  
-3,46%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 2.238.375.000 2.293.121.000 1.999.864.000 1.948.935.000 1.841.553.000
Resultat: -2.248.000 2.911.000 1.600.000 11.875.000 15.993.000
Egenkapital: 62.766.000 65.014.000 62.102.000 60.503.000 48.628.000
Regnskap for Norges Idrettsforbund Og Olympiske Og Paralympiske Komité
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.238.375.000 2.293.121.000 1.999.864.000 1.948.935.000 1.841.553.000
Driftskostnader -2.244.598.000 -2.293.782.000 -2.002.036.000 -1.941.328.000 -1.828.266.000
Driftsresultat -6.223.000 -661.000 -2.172.000 7.607.000 13.287.000
Finansinntekter 4.246.000 3.734.000 4.250.000 5.366.000 3.063.000
Finanskostnader -271.000 -162.000 -478.000 -1.098.000 -357.000
Finans 3.975.000 3.572.000 3.772.000 4.268.000 2.706.000
Resultat før skatt -2.248.000 2.911.000 1.600.000 11.875.000 15.993.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -2.248.000 2.911.000 1.600.000 11.875.000 15.993.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 96.754.000 107.183.000 113.462.000 119.681.000 132.918.000
Sum omløpsmidler 758.672.000 766.135.000 835.262.000 496.525.000 476.034.000
Sum eiendeler 855.426.000 873.318.000 948.724.000 616.206.000 608.952.000
Sum opptjent egenkapital 62.766.000 65.014.000 62.102.000 60.503.000 48.628.000
Sum egenkapital 62.766.000 65.014.000 62.102.000 60.503.000 48.628.000
Sum langsiktig gjeld 4.972.000 5.688.000 8.462.000 10.934.000 12.452.000
Sum kortsiktig gjeld 787.690.000 802.616.000 878.160.000 544.769.000 547.871.000
Sum gjeld og egenkapital 855.428.000 873.318.000 948.724.000 616.206.000 608.951.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.120.495.000 2.189.691.000 1.906.658.000 1.852.228.000 1.741.676.000
Andre inntekter 117.880.000 103.430.000 93.206.000 96.707.000 99.877.000
Driftsinntekter 2.238.375.000 2.293.121.000 1.999.864.000 1.948.935.000 1.841.553.000
Varekostnad -522.000 -596.000 -852.000 -754.000 -807.000
Lønninger -192.706.000 -179.113.000 -168.653.000 -159.838.000 -149.755.000
Avskrivning -29.764.000 -26.081.000 -25.327.000 -22.781.000 -28.079.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.021.606.000 -2.087.992.000 -1.807.204.000 -1.757.955.000 -1.649.625.000
Driftskostnader -2.244.598.000 -2.293.782.000 -2.002.036.000 -1.941.328.000 -1.828.266.000
Driftsresultat -6.223.000 -661.000 -2.172.000 7.607.000 13.287.000
Finansinntekter 4.246.000 3.734.000 4.250.000 5.366.000 3.063.000
Finanskostnader -271.000 -162.000 -478.000 -1.098.000 -357.000
Finans 3.975.000 3.572.000 3.772.000 4.268.000 2.706.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -2.248.000 2.911.000 1.600.000 11.875.000 15.993.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 45.404.000 51.512.000 53.987.000 53.862.000 56.543.000
Fast eiendom 35.004.000 37.772.000 40.540.000 43.379.000 46.748.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 11.797.000 12.751.000 13.430.000 16.862.000 21.997.000
Sum varige driftsmidler 46.801.000 50.523.000 53.970.000 60.241.000 68.745.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.549.000 5.148.000 5.505.000 5.578.000 7.630.000
Sum anleggsmidler 96.754.000 107.183.000 113.462.000 119.681.000 132.918.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 25.910.000 22.625.000 18.295.000 22.665.000 19.763.000
Andre fordringer 14.938.000 26.459.000 31.238.000 25.768.000 36.821.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 717.824.000 717.051.000 785.729.000 448.092.000 419.450.000
Sum omløpsmidler 758.672.000 766.135.000 835.262.000 496.525.000 476.034.000
Sum eiendeler 855.426.000 873.318.000 948.724.000 616.206.000 608.952.000
Sum opptjent egenkapital 62.766.000 65.014.000 62.102.000 60.503.000 48.628.000
Sum egenkapital 62.766.000 65.014.000 62.102.000 60.503.000 48.628.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.469.000 5.068.000 5.425.000 5.497.000 4.643.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.972.000 5.688.000 8.462.000 10.934.000 12.452.000
Leverandørgjeld 28.733.000 28.295.000 44.973.000 22.267.000 16.345.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 22.649.000 21.168.000 20.636.000 19.615.000 20.721.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 736.308.000 753.153.000 812.551.000 502.887.000 510.805.000
Sum kortsiktig gjeld 787.690.000 802.616.000 878.160.000 544.769.000 547.871.000
Sum gjeld og egenkapital 855.428.000 873.318.000 948.724.000 616.206.000 608.951.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.018.000 -36.481.000 -42.898.000 -48.244.000 -71.837.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9
Soliditet 7.3 7.4 6.5 9.8 8
Resultatgrad -0.3 -0.0 -0.1 0.4 0.7
Rentedekningsgrad -23.0 -4.1 -4.5 6.9 37.2
Gjeldsgrad 12.6 12.4 14.3 9.2 11.5
Total kapitalrentabilitet -0.2 0.4 0.2 2.1 2.7
Signatur
20.11.2023
STYRETS LEDER (PRESIDENT) SAMMEN MED EN AV NESTLEDERNE
(VISEPRESIDENTENE) HAR I FELLESSKAP SIGNATURRETT.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Zaineb Al-SamaraiStyreleder36
Sondre Sande GullordNestleder34
Arne Bård DalhaugNestleder69
Erik Mogens UnaasStyremedlem65
Elisabeth FaretStyremedlem55
Astrid StrandbuStyremedlem54
Marco ElsafadiStyremedlem47
Ole Rogstad JørstadStyremedlem60
Åsmund Rød SæbøeStyremedlem39
Astrid Uhrenholdt JacobsenStyremedlem37
Sebastian Hansen HenriksenStyremedlem26
Magnus Victor NedregottenStyremedlem33
Mia Larsen SvebergStyremedlem25
Sara Stokken RottStyremedlem26
Kristin KlosterStyremedlem63
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00