Odd Thorsen AS
Juridisk navn:  Odd Thorsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23139090
Maridalsveien 10 Maridalsveien 10 Fax:
0178 Oslo 178 Oslo
Fylke: Kommune: www.oddthorsen.no
Oslo Oslo
Org.nr: 947430831
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 01.02.1988
Foretakstype: AS
Revisor: Moore As
Regnskapsfører: Ecit Consulta As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6,76%
Resultat  
  
144,52%
Egenkapital  
  
32,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 5.915.000 6.344.000 4.221.000 3.088.000 4.385.000
Resultat: 714.000 292.000 799.000 -114.000 566.000
Egenkapital: 2.271.000 1.715.000 1.598.000 1.084.000 1.491.000
Regnskap for Odd Thorsen AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 5.915.000 6.344.000 4.221.000 3.088.000 4.385.000
Driftskostnader -5.190.000 -6.044.000 -3.352.000 -3.202.000 -3.819.000
Driftsresultat 725.000 299.000 870.000 -114.000 567.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -15.000 -7.000 -72.000 0 -2.000
Finans -11.000 -6.000 -72.000 0 -1.000
Resultat før skatt 714.000 292.000 799.000 -114.000 566.000
Skattekostnad -157.000 -75.000 -185.000 7.000 -129.000
Årsresultat 557.000 217.000 613.000 -106.000 437.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 856.000 994.000 322.000 440.000 474.000
Sum omløpsmidler 2.683.000 2.007.000 2.178.000 1.296.000 1.949.000
Sum eiendeler 3.539.000 3.001.000 2.500.000 1.736.000 2.423.000
Sum opptjent egenkapital 1.771.000 1.215.000 1.098.000 584.000 991.000
Sum egenkapital 2.271.000 1.715.000 1.598.000 1.084.000 1.491.000
Sum langsiktig gjeld 269.000 334.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 998.000 952.000 902.000 651.000 932.000
Sum gjeld og egenkapital 3.538.000 3.001.000 2.500.000 1.735.000 2.423.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.915.000 6.344.000 4.221.000 3.088.000 4.385.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 5.915.000 6.344.000 4.221.000 3.088.000 4.385.000
Varekostnad -1.398.000 -2.832.000 -1.085.000 -380.000 -1.182.000
Lønninger -2.524.000 -2.136.000 -1.422.000 -1.898.000 -1.704.000
Avskrivning -188.000 -51.000 -41.000 -42.000 -37.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.080.000 -1.025.000 -804.000 -882.000 -896.000
Driftskostnader -5.190.000 -6.044.000 -3.352.000 -3.202.000 -3.819.000
Driftsresultat 725.000 299.000 870.000 -114.000 567.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -15.000 -7.000 -72.000 0 -2.000
Finans -11.000 -6.000 -72.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -100.000 -100.000 -300.000 0
Årsresultat 557.000 217.000 613.000 -106.000 437.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 11.000 3.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 759.000 924.000 248.000 288.000 330.000
Sum varige driftsmidler 759.000 924.000 248.000 288.000 330.000
Sum finansielle anleggsmidler 97.000 69.000 69.000 141.000 141.000
Sum anleggsmidler 856.000 994.000 322.000 440.000 474.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 2.193.000 1.193.000 1.473.000 893.000 1.529.000
Andre fordringer 15.000 15.000 4.000 0 9.000
Sum investeringer 359.000 166.000 9.000 2.000 2.000
Kasse, bank 115.000 633.000 692.000 401.000 393.000
Sum omløpsmidler 2.683.000 2.007.000 2.178.000 1.296.000 1.949.000
Sum eiendeler 3.539.000 3.001.000 2.500.000 1.736.000 2.423.000
Sum opptjent egenkapital 1.771.000 1.215.000 1.098.000 584.000 991.000
Sum egenkapital 2.271.000 1.715.000 1.598.000 1.084.000 1.491.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 26.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 269.000 334.000 0 0
Leverandørgjeld 169.000 233.000 150.000 103.000 459.000
Betalbar skatt 163.000 44.000 179.000 0 122.000
Skyldig offentlige avgifter 244.000 273.000 246.000 161.000 224.000
Utbytte -100.000 -100.000 -300.000 0
Annen kortsiktig gjeld 422.000 401.000 326.000 387.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 998.000 952.000 902.000 651.000 932.000
Sum gjeld og egenkapital 3.538.000 3.001.000 2.500.000 1.735.000 2.423.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.685.000 1.055.000 1.276.000 645.000 1.017.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.1 2.4 2 2.1
Likviditetsgrad 2 2.7 2.1 2.4 2 2.1
Soliditet 64.2 57.1 63.9 62.5 61.5
Resultatgrad 12.3 4.7 20.6 -3.7 12.9
Rentedekningsgrad 48.3 42.7 12.1 283.5
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 20.6 10.0 34.8 -6.6 23.4
Signatur
27.10.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Odd Halvor ThorsenStyreleder51
Jennifer Tate ValoneStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00