Nybyggern AS
Juridisk navn:  Nybyggern AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95235326
Lensmannsbakken 2 Lensmannsbakken 2 Fax: 38331051
4580 Lyngdal 4580 Lyngdal
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 982044537
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 21.02.2000
Foretakstype: AS
Revisor: O. M. Pedersen Revisjon AS
Regnskapsfører: Kraft Rådgivning Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
255,8%
Resultat  
  
60,05%
Egenkapital  
  
1,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.170.000 5.950.000 24.305.000 19.875.000 28.192.000
Resultat: 669.000 418.000 1.834.000 1.729.000 2.835.000
Egenkapital: 7.325.000 7.224.000 6.465.000 7.086.000 7.481.000
Regnskap for Nybyggern AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.170.000 5.950.000 24.305.000 19.875.000 28.192.000
Driftskostnader -20.022.000 -5.150.000 -22.246.000 -17.861.000 -25.186.000
Driftsresultat 1.148.000 801.000 2.059.000 2.015.000 3.006.000
Finansinntekter 1.000 8.000 4.000 6.000 24.000
Finanskostnader -481.000 -390.000 -230.000 -292.000 -195.000
Finans -480.000 -382.000 -226.000 -286.000 -171.000
Resultat før skatt 669.000 418.000 1.834.000 1.729.000 2.835.000
Skattekostnad -147.000 -93.000 -454.000 -452.000 -756.000
Årsresultat 522.000 325.000 1.379.000 1.277.000 2.079.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.570.000 7.396.000 3.143.000 3.244.000 2.715.000
Sum omløpsmidler 16.190.000 21.165.000 15.094.000 17.280.000 21.657.000
Sum eiendeler 21.760.000 28.561.000 18.237.000 20.524.000 24.372.000
Sum opptjent egenkapital 5.591.000 5.489.000 5.165.000 5.786.000 6.181.000
Sum egenkapital 7.325.000 7.224.000 6.465.000 7.086.000 7.481.000
Sum langsiktig gjeld 9.120.000 15.274.000 422.000 567.000 713.000
Sum kortsiktig gjeld 5.316.000 6.063.000 11.350.000 12.872.000 16.178.000
Sum gjeld og egenkapital 21.761.000 28.560.000 18.237.000 20.525.000 24.372.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.170.000 5.950.000 24.305.000 19.875.000 28.150.000
Andre inntekter 0 0 0 42.000
Driftsinntekter 21.170.000 5.950.000 24.305.000 19.875.000 28.192.000
Varekostnad -17.779.000 -4.876.000 -19.754.000 -14.772.000 -22.220.000
Lønninger -1.861.000 -17.000 -2.013.000 -1.877.000 -1.803.000
Avskrivning -101.000 -164.000 -293.000 -320.000 -335.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -281.000 -93.000 -186.000 -892.000 -828.000
Driftskostnader -20.022.000 -5.150.000 -22.246.000 -17.861.000 -25.186.000
Driftsresultat 1.148.000 801.000 2.059.000 2.015.000 3.006.000
Finansinntekter 1.000 8.000 4.000 6.000 24.000
Finanskostnader -481.000 -390.000 -230.000 -292.000 -195.000
Finans -480.000 -382.000 -226.000 -286.000 -171.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 522.000 325.000 1.379.000 1.277.000 2.079.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 569.000 606.000 728.000 826.000 741.000
Fast eiendom 745.000 766.000 786.000 836.000 906.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 270.000 341.000 484.000 727.000 977.000
Sum varige driftsmidler 1.015.000 1.107.000 1.270.000 1.563.000 1.883.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.986.000 5.683.000 1.145.000 856.000 91.000
Sum anleggsmidler 5.570.000 7.396.000 3.143.000 3.244.000 2.715.000
Varebeholdning 15.183.000 20.298.000 14.520.000 16.354.000 16.274.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 899.000 768.000 214.000 128.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 108.000 99.000 360.000 799.000 5.285.000
Sum omløpsmidler 16.190.000 21.165.000 15.094.000 17.280.000 21.657.000
Sum eiendeler 21.760.000 28.561.000 18.237.000 20.524.000 24.372.000
Sum opptjent egenkapital 5.591.000 5.489.000 5.165.000 5.786.000 6.181.000
Sum egenkapital 7.325.000 7.224.000 6.465.000 7.086.000 7.481.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.034.000 2.543.000 1.864.000 5.834.000 4.516.000
Sum langsiktig gjeld 9.120.000 15.274.000 422.000 567.000 713.000
Leverandørgjeld 1.546.000 1.062.000 1.536.000 983.000 1.380.000
Betalbar skatt 0 357.000 10.000 393.000
Skyldig offentlige avgifter 134.000 140.000 167.000 162.000 148.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.601.000 2.319.000 7.426.000 5.883.000 9.742.000
Sum kortsiktig gjeld 5.316.000 6.063.000 11.350.000 12.872.000 16.178.000
Sum gjeld og egenkapital 21.761.000 28.560.000 18.237.000 20.525.000 24.372.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.874.000 15.102.000 3.744.000 4.408.000 5.479.000
Likviditetsgrad 1 3.0 3.5 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3
Soliditet 33.7 25.3 35.4 34.5 30.7
Resultatgrad 5.4 13.5 8.5 10.1 10.7
Rentedekningsgrad 2.4 2.1 9 6.9 15.4
Gjeldsgrad 2.0 3 1.8 1.9 2.3
Total kapitalrentabilitet 5.3 2.8 11.3 9.8 12.4
Signatur
04.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ivar Henning PerssonStyreleder55
Bente Dagny PerssonVaramedlem52
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Johe Holding As96.00 
Johe Holding As4.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00