Bergen Apollon AS
Juridisk navn:  Bergen Apollon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55315943
Nygårdsgaten 2A Nygårdsgaten 2A Fax: 55315808
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 945830751
Aksjekapital: 115.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 03.11.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,69%
Resultat  
  
-10,02%
Egenkapital  
  
26,6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 10.199.000 12.097.000 10.606.000 10.479.000 10.637.000
Resultat: 512.000 569.000 167.000 316.000 184.000
Egenkapital: 1.885.000 1.489.000 1.050.000 927.000 688.000
Regnskap for Bergen Apollon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 10.199.000 12.097.000 10.606.000 10.479.000 10.637.000
Driftskostnader -9.685.000 -11.524.000 -10.432.000 -10.155.000 -10.435.000
Driftsresultat 514.000 573.000 175.000 324.000 201.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 3.000 4.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -9.000 -11.000 -21.000
Finans -3.000 -4.000 -8.000 -8.000 -17.000
Resultat før skatt 512.000 569.000 167.000 316.000 184.000
Skattekostnad -115.000 -130.000 -44.000 -78.000 -57.000
Årsresultat 396.000 438.000 123.000 239.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 153.000 141.000 104.000 137.000 139.000
Sum omløpsmidler 3.176.000 2.938.000 2.294.000 2.160.000 1.851.000
Sum eiendeler 3.329.000 3.079.000 2.398.000 2.297.000 1.990.000
Sum opptjent egenkapital 1.482.000 1.086.000 648.000 524.000 285.000
Sum egenkapital 1.885.000 1.489.000 1.050.000 927.000 688.000
Sum langsiktig gjeld 114.000 113.000 112.000 154.000 226.000
Sum kortsiktig gjeld 1.330.000 1.478.000 1.236.000 1.217.000 1.076.000
Sum gjeld og egenkapital 3.329.000 3.080.000 2.399.000 2.298.000 1.990.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.940.000 12.038.000 10.573.000 10.479.000 10.637.000
Andre inntekter 259.000 59.000 34.000 0 0
Driftsinntekter 10.199.000 12.097.000 10.606.000 10.479.000 10.637.000
Varekostnad -5.342.000 -6.372.000 -5.611.000 -5.533.000 -5.998.000
Lønninger -2.855.000 -3.480.000 -3.059.000 -3.085.000 -2.883.000
Avskrivning -31.000 -42.000 -50.000 -65.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.457.000 -1.630.000 -1.712.000 -1.472.000 -1.487.000
Driftskostnader -9.685.000 -11.524.000 -10.432.000 -10.155.000 -10.435.000
Driftsresultat 514.000 573.000 175.000 324.000 201.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 3.000 4.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -9.000 -11.000 -21.000
Finans -3.000 -4.000 -8.000 -8.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 396.000 438.000 123.000 239.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 3.000 7.000 2.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 104.000 117.000 63.000 88.000 104.000
Sum varige driftsmidler 104.000 117.000 63.000 88.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 46.000 21.000 34.000 47.000 25.000
Sum anleggsmidler 153.000 141.000 104.000 137.000 139.000
Varebeholdning 1.086.000 1.013.000 1.240.000 1.109.000 940.000
Kundefordringer 4.000 35.000 12.000 79.000 39.000
Andre fordringer 343.000 418.000 223.000 240.000 280.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.743.000 1.472.000 819.000 733.000 592.000
Sum omløpsmidler 3.176.000 2.938.000 2.294.000 2.160.000 1.851.000
Sum eiendeler 3.329.000 3.079.000 2.398.000 2.297.000 1.990.000
Sum opptjent egenkapital 1.482.000 1.086.000 648.000 524.000 285.000
Sum egenkapital 1.885.000 1.489.000 1.050.000 927.000 688.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 114.000 113.000 112.000 154.000 226.000
Leverandørgjeld 405.000 374.000 275.000 362.000 179.000
Betalbar skatt 116.000 126.000 49.000 69.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 403.000 505.000 429.000 393.000 436.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 406.000 472.000 482.000 392.000 393.000
Sum kortsiktig gjeld 1.330.000 1.478.000 1.236.000 1.217.000 1.076.000
Sum gjeld og egenkapital 3.329.000 3.080.000 2.399.000 2.298.000 1.990.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.846.000 1.460.000 1.058.000 943.000 775.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 1.9 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 0.9 0.9 0.8
Soliditet 56.6 48.3 43.8 40.3 34.6
Resultatgrad 5.0 4.7 1.7 3.1 1.9
Rentedekningsgrad 102.8 95.5 19.4 29.5 9.6
Gjeldsgrad 0.8 1.1 1.3 1.5 1.9
Total kapitalrentabilitet 15.5 18.7 7.3 14.2 10.3
Signatur
21.06.2016
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Prokurister
21.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tor Inge BaldersheimStyreleder68
Silje EggeStyremedlem38
Tor Olav Dale TessemStyremedlem55
Einar EngelstadStyremedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Einar Engelstad26.0868
Tor Olav Dale Tessem26.0855
Zoom Musikk As34.78 
Tor Inge Baldersheim13.0468
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00