Helland Eiendom AS
Juridisk navn:  Helland Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55190927
Hylkjevegen 5B Hylkjevegen 5B Fax:
5109 Hylkje 5109 Hylkje
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 981539753
Aksjekapital: 101.920 NOK
Etableringsdato: 02.01.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
4,28%
Resultat  
  
-7,13%
Egenkapital  
  
-0,85%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 5.386.000 5.165.000 5.086.000 5.002.000 4.844.000
Resultat: 3.099.000 3.337.000 9.238.000 2.350.000 2.398.000
Egenkapital: 116.000 117.000 102.000 7.319.000 8.134.000
Regnskap for Helland Eiendom AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 5.386.000 5.165.000 5.086.000 5.002.000 4.844.000
Driftskostnader -960.000 -1.040.000 4.805.000 -1.826.000 -1.749.000
Driftsresultat 4.427.000 4.125.000 9.892.000 3.176.000 3.095.000
Finansinntekter 49.000 4.000 2.000 5.000 23.000
Finanskostnader -1.378.000 -791.000 -656.000 -831.000 -720.000
Finans -1.329.000 -787.000 -654.000 -826.000 -697.000
Resultat før skatt 3.099.000 3.337.000 9.238.000 2.350.000 2.398.000
Skattekostnad -683.000 -734.000 -1.869.000 -650.000 -591.000
Årsresultat 2.416.000 2.603.000 7.368.000 1.700.000 1.807.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.092.000 35.445.000 35.897.000 30.565.000 31.857.000
Sum omløpsmidler 7.087.000 7.489.000 2.459.000 3.257.000 3.019.000
Sum eiendeler 42.179.000 42.934.000 38.356.000 33.822.000 34.876.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 15.000 7.217.000 8.032.000
Sum egenkapital 116.000 117.000 102.000 7.319.000 8.134.000
Sum langsiktig gjeld 38.499.000 39.214.000 22.448.000 22.596.000 23.908.000
Sum kortsiktig gjeld 3.564.000 3.603.000 15.806.000 3.907.000 2.835.000
Sum gjeld og egenkapital 42.179.000 42.934.000 38.356.000 33.822.000 34.877.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.350.000 5.130.000 5.052.000 4.968.000 4.811.000
Andre inntekter 36.000 35.000 34.000 34.000 33.000
Driftsinntekter 5.386.000 5.165.000 5.086.000 5.002.000 4.844.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -83.000 -77.000 -77.000 -110.000 -69.000
Avskrivning -453.000 -453.000 5.332.000 -1.292.000 -1.292.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -424.000 -510.000 -450.000 -424.000 -388.000
Driftskostnader -960.000 -1.040.000 4.805.000 -1.826.000 -1.749.000
Driftsresultat 4.427.000 4.125.000 9.892.000 3.176.000 3.095.000
Finansinntekter 49.000 4.000 2.000 5.000 23.000
Finanskostnader -1.378.000 -791.000 -656.000 -831.000 -720.000
Finans -1.329.000 -787.000 -654.000 -826.000 -697.000
Konsernbidrag -17.000 -88.000 -113.000 -15.000 -14.000
Utbytte -2.400.000 -2.500.000 -14.472.000 -2.500.000 -4.300.000
Årsresultat 2.416.000 2.603.000 7.368.000 1.700.000 1.807.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 35.092.000 35.445.000 35.897.000 30.565.000 31.857.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 35.092.000 35.445.000 35.897.000 30.565.000 31.857.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 35.092.000 35.445.000 35.897.000 30.565.000 31.857.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 18.000 20.000 16.000 15.000 27.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 7.069.000 7.468.000 2.443.000 3.242.000 2.992.000
Sum omløpsmidler 7.087.000 7.489.000 2.459.000 3.257.000 3.019.000
Sum eiendeler 42.179.000 42.934.000 38.356.000 33.822.000 34.876.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 15.000 7.217.000 8.032.000
Sum egenkapital 116.000 117.000 102.000 7.319.000 8.134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.259.000 1.214.000 1.164.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 38.499.000 39.214.000 22.448.000 22.596.000 23.908.000
Leverandørgjeld 72.000 19.000 6.000 9.000 4.000
Betalbar skatt 633.000 660.000 673.000 646.000 675.000
Skyldig offentlige avgifter 227.000 260.000 249.000 245.000 199.000
Utbytte -2.400.000 -2.500.000 -14.472.000 -2.500.000 -4.300.000
Annen kortsiktig gjeld 232.000 164.000 406.000 507.000 157.000
Sum kortsiktig gjeld 3.564.000 3.603.000 15.806.000 3.907.000 2.835.000
Sum gjeld og egenkapital 42.179.000 42.934.000 38.356.000 33.822.000 34.877.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.523.000 3.886.000 -13.347.000 -650.000 184.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.1 0.2 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 2.0 2.1 0.2 0.8 1.1
Soliditet 0.3 0.3 0.3 21.6 23.3
Resultatgrad 82.2 79.9 194.5 63.5 63.9
Rentedekningsgrad 3.2 5.2 15.1 3.8 4.3
Gjeldsgrad 362.6 366.0 375.0 3.6 3.3
Total kapitalrentabilitet 10.6 9.6 25.8 9.4 8.9
Signatur
02.03.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
HELLAND MAGNAR MALVIN
SIGNATUR HVER FOR SEG
HELLAND KJELL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell HellandStyreleder57
Mona Helland PrestøyStyremedlem61
Freddy HellandStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
M Helland Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00