Nedre Romerike Vannverk AS
Juridisk navn:  Nedre Romerike Vannverk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63815050
Postboks 25 Ruth Maiers Gate 22 Fax: 63800551
2011 Strømmen 1466 Strømmen
Fylke: Kommune: www.nrvra2.no
Viken Lillestrøm
Org.nr: 944091564
Aksjekapital: 112.000 NOK
Etableringsdato: 01.07.1971
Foretakstype: AS
Revisor: Bhl Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
581,55%
Egenkapital  
  
410,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 343.000 3.384.000 0
Resultat: 20.938.000 -4.348.000 -6.367.000 25.050.000 -48.800.000
Egenkapital: 15.842.000 -5.095.000 -747.000 5.620.000 -19.430.000
Regnskap for Nedre Romerike Vannverk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 343.000 3.384.000 0
Driftskostnader 20.796.000 -4.464.000 -6.611.000 21.381.000 -49.588.000
Driftsresultat 20.796.000 -4.464.000 -6.267.000 24.765.000 -49.588.000
Finansinntekter 142.000 137.000 185.000 290.000 788.000
Finanskostnader 0 -21.000 -285.000 -5.000 0
Finans 142.000 116.000 -100.000 285.000 788.000
Resultat før skatt 20.938.000 -4.348.000 -6.367.000 25.050.000 -48.800.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.938.000 -4.348.000 -6.367.000 25.050.000 -48.800.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 103.000 103.000
Sum omløpsmidler 37.730.000 36.768.000 42.953.000 48.737.000 50.532.000
Sum eiendeler 37.730.000 36.768.000 42.953.000 48.840.000 50.635.000
Sum opptjent egenkapital 15.730.000 -5.207.000 -859.000 5.508.000 -19.542.000
Sum egenkapital 15.842.000 -5.095.000 -747.000 5.620.000 -19.430.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.887.000 41.864.000 43.700.000 43.220.000 70.065.000
Sum gjeld og egenkapital 37.729.000 36.769.000 42.953.000 48.840.000 50.635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 343.000 3.384.000 0
Driftsinntekter 0 0 343.000 3.384.000 0
Varekostnad 21.298.000 0 0 0 0
Lønninger -201.000 -197.000 -205.000 -80.000 -72.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -301.000 -4.267.000 -6.406.000 21.461.000 -49.516.000
Driftskostnader 20.796.000 -4.464.000 -6.611.000 21.381.000 -49.588.000
Driftsresultat 20.796.000 -4.464.000 -6.267.000 24.765.000 -49.588.000
Finansinntekter 142.000 137.000 185.000 290.000 788.000
Finanskostnader 0 -21.000 -285.000 -5.000 0
Finans 142.000 116.000 -100.000 285.000 788.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.938.000 -4.348.000 -6.367.000 25.050.000 -48.800.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 103.000 103.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 103.000 103.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 103.000 103.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 146.000 146.000 184.000 4.634.000 1.250.000
Andre fordringer 0 0 0 268.000 18.376.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.583.000 36.622.000 42.769.000 43.835.000 30.907.000
Sum omløpsmidler 37.730.000 36.768.000 42.953.000 48.737.000 50.532.000
Sum eiendeler 37.730.000 36.768.000 42.953.000 48.840.000 50.635.000
Sum opptjent egenkapital 15.730.000 -5.207.000 -859.000 5.508.000 -19.542.000
Sum egenkapital 15.842.000 -5.095.000 -747.000 5.620.000 -19.430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.170.000 315.000 655.000 816.000 1.184.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.701.000 27.000 182.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.717.000 41.548.000 41.345.000 42.378.000 68.700.000
Sum kortsiktig gjeld 21.887.000 41.864.000 43.700.000 43.220.000 70.065.000
Sum gjeld og egenkapital 37.729.000 36.769.000 42.953.000 48.840.000 50.635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.843.000 -5.096.000 -747.000 5.517.000 -19.533.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.9 1 1.1 0.7
Likviditetsgrad 2 1.7 0.9 1 1.1 0.8
Soliditet 4 -13.9 -1.7 11.5 -38.4
Resultatgrad -1827.1 731.8
Rentedekningsgrad -212.6 4
Gjeldsgrad 1.4 -8.2 -58.5 7.7 -3.6
Total kapitalrentabilitet 55.5 -11.8 -14.2 51.3 -96.4
Signatur
06.10.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn BrodwallStyreleder69
Kathrine Kongshaug KarstensenStyremedlem55
Kjell RønningenStyremedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lørenskog Kommune25.00 
Rælingen Kommune10.71 
Nittedal Kommune14.29 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00