Ut AS
Juridisk navn:  Ut AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32785599
Doktorgården Blaafarveverket Doktorgården Blaafarveverket Fax: 32785556
3340 Åmot 3340 Åmot
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 981468899
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 03.01.2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
98,91%
Egenkapital  
  
-0,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 362.000
Resultat: -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 103.000
Egenkapital: -608.000 -606.000 -423.000 -415.000 -409.000
Regnskap for Ut AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 362.000
Driftskostnader -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 -257.000
Driftsresultat -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 105.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Resultat før skatt -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 103.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 250.000 250.000 250.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 2.000 0
Sum eiendeler 0 0 250.000 252.000 250.000
Sum opptjent egenkapital -708.000 -706.000 -523.000 -515.000 -509.000
Sum egenkapital -608.000 -606.000 -423.000 -415.000 -409.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 608.000 606.000 673.000 667.000 659.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 250.000 252.000 250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 175.000
Andre inntekter 0 0 0 0 188.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 362.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 69.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -252.000 -7.000 -7.000 -247.000
Driftskostnader -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 -257.000
Driftsresultat -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 105.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -183.000 -7.000 -7.000 103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 250.000 250.000 250.000
Sum anleggsmidler 0 0 250.000 250.000 250.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 -2.000
Andre fordringer 0 0 0 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 2.000 0
Sum eiendeler 0 0 250.000 252.000 250.000
Sum opptjent egenkapital -708.000 -706.000 -523.000 -515.000 -509.000
Sum egenkapital -608.000 -606.000 -423.000 -415.000 -409.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 11.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 608.000 606.000 673.000 656.000 639.000
Sum kortsiktig gjeld 608.000 606.000 673.000 667.000 659.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 250.000 252.000 250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -608.000 -606.000 -673.000 -665.000 -659.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet -169.2 -164.7 -163.6
Resultatgrad 2
Rentedekningsgrad 52.5
Gjeldsgrad -1.6 -1.6 -1.6
Total kapitalrentabilitet -2.8 -2.8 4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Nina ØverengStyreleder55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Morten Øvereng8.0052
John Kristiansen15.0074
Nina Øvereng9.0055
Snorre Spilling Øvereng24.0031
Christian Dinger5.0051
Per Kr Spilling Øvereng24.0025
Jon Ola Skrutvold5.0059
Shirley Ann Henshall10.0063
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00