Peder Bogens Gate 4 B ANS
Juridisk navn:  Peder Bogens Gate 4 B ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33521260
v/ Arnt Christensen Båtstangveien 48G v/ Arnt Christensen Båtstangveien 48G Fax:
3230 Sandefjord 3230 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 981457897
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11.01.2000
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
120%
Egenkapital  
  
0,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 13.000 0 0 0 0
Resultat: 2.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Egenkapital: 2.441.000 2.439.000 2.449.000 2.458.000 2.467.000
Regnskap for Peder Bogens Gate 4 B ANS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 13.000 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat 2.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 2.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 2.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.441.000 2.439.000 2.449.000 2.458.000 2.467.000
Sum eiendeler 2.441.000 2.439.000 2.449.000 2.458.000 2.467.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 2.441.000 2.439.000 2.449.000 2.458.000 2.467.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.441.000 2.439.000 2.449.000 2.458.000 2.467.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 13.000 0 0 0
Driftsinntekter 13.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Driftskostnader -10.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat 2.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 2.429.000 2.438.000 2.446.000 2.446.000 2.442.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 12.000 1.000 3.000 12.000 25.000
Sum omløpsmidler 2.441.000 2.439.000 2.449.000 2.458.000 2.467.000
Sum eiendeler 2.441.000 2.439.000 2.449.000 2.458.000 2.467.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 2.441.000 2.439.000 2.449.000 2.458.000 2.467.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.441.000 2.439.000 2.449.000 2.458.000 2.467.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.441.000 2.439.000 2.449.000 2.458.000 2.467.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 100.0 100.0 1 1 1
Resultatgrad 15.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.1 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
Signatur
25.05.2016
SIGNATUR
CHRISTENSEN ARNT
Prokurister
25.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00