Verdens Sterkeste Mann As
Juridisk navn:  Verdens Sterkeste Mann As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97970606
Universitetsgata 18 Universitetsgata 18 Fax: 22389941
0164 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune: www.verdenssterkestema...
Oslo Oslo
Org.nr: 943857555
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 20.01.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Baker Tilly Grimsrud & Co. Ans
Regnskapsfører: Aider Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
18,94%
Resultat  
  
30,34%
Egenkapital  
  
-32,3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.938.000 10.037.000 10.419.000 11.990.000 11.020.000
Resultat: 2.324.000 1.783.000 1.499.000 2.534.000 1.487.000
Egenkapital: 916.000 1.353.000 1.713.000 554.000 373.000
Regnskap for Verdens Sterkeste Mann As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.938.000 10.037.000 10.419.000 11.990.000 11.020.000
Driftskostnader -9.621.000 -8.262.000 -8.928.000 -9.467.000 -9.517.000
Driftsresultat 2.316.000 1.775.000 1.491.000 2.524.000 1.503.000
Finansinntekter 9.000 9.000 10.000 11.000 10.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -25.000
Finans 9.000 8.000 9.000 10.000 -15.000
Resultat før skatt 2.324.000 1.783.000 1.499.000 2.534.000 1.487.000
Skattekostnad -511.000 -393.000 -340.000 -553.000 -359.000
Årsresultat 1.813.000 1.390.000 1.159.000 1.981.000 1.128.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 403.000 465.000 639.000 815.000 1.020.000
Sum omløpsmidler 3.891.000 3.707.000 2.683.000 3.720.000 3.175.000
Sum eiendeler 4.294.000 4.172.000 3.322.000 4.535.000 4.195.000
Sum opptjent egenkapital 816.000 1.253.000 1.613.000 454.000 273.000
Sum egenkapital 916.000 1.353.000 1.713.000 554.000 373.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.377.000 2.820.000 1.610.000 3.980.000 3.822.000
Sum gjeld og egenkapital 4.293.000 4.173.000 3.323.000 4.534.000 4.195.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.964.000 10.011.000 10.419.000 11.990.000 11.020.000
Andre inntekter -26.000 26.000 0 0 0
Driftsinntekter 11.938.000 10.037.000 10.419.000 11.990.000 11.020.000
Varekostnad -3.666.000 -2.727.000 -2.814.000 -3.190.000 -3.455.000
Lønninger -4.283.000 -4.006.000 -4.413.000 -4.725.000 -4.193.000
Avskrivning -186.000 -170.000 -170.000 -205.000 -214.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.486.000 -1.359.000 -1.531.000 -1.347.000 -1.655.000
Driftskostnader -9.621.000 -8.262.000 -8.928.000 -9.467.000 -9.517.000
Driftsresultat 2.316.000 1.775.000 1.491.000 2.524.000 1.503.000
Finansinntekter 9.000 9.000 10.000 11.000 10.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -25.000
Finans 9.000 8.000 9.000 10.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.000.000 0 -1.800.000 -1.200.000
Årsresultat 1.813.000 1.390.000 1.159.000 1.981.000 1.128.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 14.000 18.000 23.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 394.000 451.000 621.000 792.000 997.000
Sum varige driftsmidler 394.000 451.000 621.000 792.000 997.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 403.000 465.000 639.000 815.000 1.020.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.062.000 1.130.000 775.000 1.161.000 1.255.000
Andre fordringer 18.000 157.000 161.000 143.000 274.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.810.000 2.421.000 1.747.000 2.416.000 1.647.000
Sum omløpsmidler 3.891.000 3.707.000 2.683.000 3.720.000 3.175.000
Sum eiendeler 4.294.000 4.172.000 3.322.000 4.535.000 4.195.000
Sum opptjent egenkapital 816.000 1.253.000 1.613.000 454.000 273.000
Sum egenkapital 916.000 1.353.000 1.713.000 554.000 373.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 130.000 285.000 257.000 278.000 562.000
Betalbar skatt 506.000 389.000 325.000 416.000 359.000
Skyldig offentlige avgifter 816.000 777.000 583.000 684.000 576.000
Utbytte -1.500.000 -1.000.000 0 -1.800.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 425.000 369.000 445.000 802.000 1.125.000
Sum kortsiktig gjeld 3.377.000 2.820.000 1.610.000 3.980.000 3.822.000
Sum gjeld og egenkapital 4.293.000 4.173.000 3.323.000 4.534.000 4.195.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 514.000 887.000 1.073.000 -260.000 -647.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.7 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.7 0.9 0.8
Soliditet 21.3 32.4 51.5 12.2 8.9
Resultatgrad 19.4 17.7 14.3 21.1 13.6
Rentedekningsgrad 1.775.0 1 2 60.1
Gjeldsgrad 3.7 2.1 0.9 7.2 10.2
Total kapitalrentabilitet 54.2 42.8 45.2 55.9 36.1
Signatur
10.01.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Aagot Irene SkjeldalStyreleder65
Aleksander HerresthalStyremedlem47
Espen NordalStyremedlem55
André London Schaathun JåtogStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Aagot Irene Skjeldal6.0065
Kjetil Røst Nilsen10.00 
Kjetil Røst Nilsen10.0042
Panter Produksjoner As26.00 
De Norske Creatører As26.00 
Espen Nordal19.0055
Miramar Consulting As13.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00